Ne kartą esu klausta – koks čia Knygų klubas? Todėl noriu plačiau pristatyti Knygų klubą, papasakoti, ką Klubas veikia ir kokie jo artimiausi planai.

Trumpos žinios iš Įstatų. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Kultūros fakulteto Knygų klubas (toliau – Klubas) yra Kultūros fakulteto padalinys, savanoriškumo principu vienijantis visus, kurie skaito, kaupia, tarpusavyje keičiasi, dovanoja knygas, dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos rašytojų klubo, Vilniaus miesto bibliotekų, teatrų, kitų švietimo bei mokslo institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose su rašytojais, kultūros, meno darbuotojais, įvairios tematikos knygų autoriais, organizuoja temines literatūrines išvykas, puoselėja, skleidžia ir saugo šalies literatūrinį paveldą, reglamentuojantis knygų mylėtojų tikslus, teises, pareigas.

Knygų klubo tikslai – skatinti domėtis aukšto meistriškumo, laisva literatūros kūryba, jos stilių ir žanrų įvairove, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, įsijungti į aktyvią Klubo veiklą, tenkinti savo dvasinius poreikius, susijusius su knygų skaitymu, jų turinio aptarimu, diskusijomis, dalyvauti susitikimuose su knygų autoriais, lankyti spektaklius bei kino filmus, sukurtus pagal literatūros kūrinius, organizuoti tarpusavyje perskaitytų knygų mainus, dovanoti knygas vaikų namams, senelių pensionatams.

Klubo nariai skirstomi į narius ir bičiulius. Klubo nariais gali būti Kultūros fakulteto klausytojai, pripažįstantys Klubo nuostatus, pareiškę norą dalyvauti Klubo veikloje ir Klubo vadovo įrašyti į narių sąrašą. Nariai turi pirmumo teisę naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis bei dalyvaujant Klubo renginiuose. Klubo bičiuliais gali būti Kultūros fakulteto klausytojai, išreiškę norą dalyvauti tik atskiruose klubo renginiuose. Bičiuliai neturi pirmumo teisių, priskirtų Klubo nariams.

Kultūros fakulteto Knygų klubas dekanės Aldonos Mikulionienės ir dar keleto knygų mylėtojų iniciatyva buvo įkurtas daugiau nei prieš trejus metus. Pirmieji gyvavimo metai (2016) nepasižymėjo didele veikla, nes jie buvo skirti Knygų klubo organizaciniams darbams: Įstatų parengimui, naujų narių priėmimui, Knygų klubo valdymo struktūros ir Klubo veiklos vizijos kūrimui.

Pirmas Knygų klubo renginys buvo masinis, skirtas Kultūros fakulteto bendruomenės susitikimui su aktore Nijole Narmontaite ir keliautoju jachtomis Povilu Kovu, kurie šiame renginyje, po pokalbių apie save, renginio dalyviams pristatė tik ką išleistas savo knygas.

Įdomiu renginiu tapo Knygų klubo narių vienos dienos kelionė traukiniu į literatūrinį Kauną, kur aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto memorialinį butą-muziejų, Vytauto bažnyčią, atnaujintą Maironio lietuvių literatūros muziejų, Laikinosios sostinės prezidentūrą, Kauno pilį ir joje veikiantį muziejų, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, pasivaikščiojome istorine Vilniaus gatvele, sustojome išgerti kavos puodelį mūsų jaunystę menančioje Laisvės alėjoje.

Antrieji Knygų klubo gyvavimo metai (2017) pasižymėjo gausesniu mūsų organizuotų renginių skaičiumi. Tai buvo ir vienos dienos išvyka traukiniu į rudeniško grožio Palemoną, kur aplankėme sudėtingo likimo Lietuvos lakštingalos Salomėjos Nėries memorialinį muziejų, o po ekskursijos buvome pakviestos pasiklausyti įrašo, kur Poetės eiles tobulai skaitė Rūta Staliliūnaitė. Ant Kauno marių kranto, Lakštingalų slėnyje, dulkiant lietučiui, visos pakaitomis deklamavome atmintyse išlikusias Poetės eiles.

Ieškant renginiams vietos, užsimezgė graži draugystė su Vilniaus centrine biblioteka, esančia Žirmūnuose. Malonu, kad pavyko pirmas bendras Knygų klubo ir šios bibliotekos renginys-susitikimas su Lolita Piličiauskaite-Navickiene, kuri pristatė savo knygą „Angelų kalva”. Būtent šio renginio metu Kultūros fakulteto dekanei A. Mikulionienei bei Knygų klubui kilo pirmoji bendra mintis apie „savąjį“ Angelą. Labai prasminga, kad MČTAU bendruomenė nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga, sakralinėje Angelų kalvoje netoli Trakų, visiems mums, Lietuvai ir Pasauliui padovanojo TAURUMO ANGELĄ.

Knygų klubą sieja gražus bendravimas su Vargdienių seserų vienuolėmis ir Šv. Kryžiaus namais. Mylintiems poeziją Knygų klubo nariams ir bičiuliams dvasinga Meditacinė popietė vyko išskirtinėje Šv. Kryžiaus namų aplinkoje. Renginys buvo skirtas didžiojo Indijos sūnaus, poeto, rašytojo ir kompozitoriaus, Nobelio premijos laureato Rabindranato Tagorės poezijai. Skambant R. Tagorės giesmių žodžiams pritariančiai meditacinei muzikai, indų tradiciniais drabužiais pasipuošęs ir tarsi suaugęs su pačiu poetu, aktorius Rimantas Vaitkevičius subtilia vaidyba mus vedė tolyn per nesibaigiantį R. Tagorės poezijos pasaulį. Renginio pabaigoje visus dalyvius pakvietėme prie agapė stalo, kur ilgai šnekučiavomės, dalinomės renginio įspūdžiais. Ir džiaugėmės, kad šiame greičio ir gausių įvykių pasaulyje akimirkai sustojome, patirdami Poezijos suteiktą palaimą kūnui ir sielai.

Nuo 2018 m. Knygų klubo renginiai vyksta kiekvieną mėnesį. Paminėsiu keletą jų. 2018 metus Klubas pradėjo įdomiu renginiu Vilniaus centrinėje bibliotekoje savo narius, bičiulius bei skaitytojų bendruomenę pakvietęs į susitikimą su vienu talentingiausių vidurinės menininkų kartos atstovu, Nacionalinės premijos laureatu, teatro režisieriumi Gintaru Varnu. Šiam susitikimui Knygų klubas ruošėsi iš anksto, todėl jo nariai lankėsi Gintaro Varno režisuotuose spektakliuose: Jaunimo teatre – „Junas Gabrielis Borkmanas” bei Nacionaliniame dramos teatre – „Oidipo mitas”. Tai žinodamas, susitikimo metu Režisierius trumpai papasakojo apie įdomesnius šių spektaklių kūrimo momentus. Labai patraukliai G. Varnas papasakojo apie spektaklio „Natanas Išmintingasis” kūrybinius momentus Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Susitikimo dalyviai susidomėję klausėsi beveik dvi valandas vykusio Režisieriaus monologo, kuris pabaigoje peraugo į bendrą draugišką pokalbį apie teatrą ir jo žiūrovą.

Nesunku atspėti, kad po šio susitikimo Knygų klubo nariai pavasarį ir rudenį savomis transporto priemonėmis ar traukiniais, savarankiškai ar grupelėmis vyko į Kauną aplankyti/pamatyti/išgirsti Kauno Dramos teatre žiūrovų antplūdžio sulaukiantį, Lietuvos režisieriaus G. Varno spektaklį „Natanas Išmintingasis“, pastatytą pagal vokiečių filosofo ir dramaturgo Gottholdo Ephraimo Lessingo pjesę. Spektaklio tema – judaizmo, islamo ir krikščionybės gyvenimas šalia, kartu, kas būdinga ir dabartiniam pasauliui. Bet skirtingai nuo šiandienos, ši pjesė/šis spektaklis kalba apie religinės tolerancijos temą. Tai labai svarbu ir to, matyt, visi mes šiandien norime.

Knygų klubo renginiai pasižymi įvairove. Tai ir Rūtos Šepetys knygos – The New York Times bestselerio „Tarp pilkų debesų“ ekranizacijos filmo premjeros kolektyvinis lankymas. Tai ir Vytauto Kasiulio dailės muziejaus parodos „Kazio Bradūno meno pasaulis“ lankymas, kur gide buvo pati K. Bradūno dukra, savo Tėvo pavyzdžiu mums visiems parodžiusi, kaip reikia mylėti Tėvynę. Tai ir teminė ekskursija po Signatarų namus, minint nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, ir asmeninė pažintis su istoriniu dokumentu „1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo“. Tai ir ekskursija po Rašytojų sąjungos rūmus.

Tradiciška, kad 2019 metus Knygų klubas ir vėl pradėjo renginiu Vilniaus centrinėje bibliotekoje, savo narius ir bičiulius pakvietęs į pažintinę paskaitą „Iš kelionės sugrįžus – Naujoji Zelandija“. Paskaitos dalyviai buvo supažindinti su toli nuo Lietuvos esančia Naująja Zelandija, jos pietinės salos Pasaulio gamtos paveldo objektais – nuostabaus grožio kalnais, ledynais, ežerais, fiordais.

Knygų klubo nariai noriai lanko spektaklius, ypač jų premjeras. Sunkiai, bet pavyko gauti bilietus į Vilniaus Mažojo teatro šiuo metu ypač populiarų spektaklį Žemaitės „Marti“. Buvo tikrai įdomu, ką galime pamatyti po to, ką esame matę anais, gero teatro, laikais. Sugalvojome, kad pamatę spektaklį „Marti“, jį aptartumėme platesniu aspektu: „Žemaitės Marti, spektaklio Marti, Mes – Marčios, Mūsų Marčios“. Būsiu atvira, pokalbiai kamerinėje aplinkoje buvo gana įdomūs, nors daugumos dalyvavusiųjų aptarime nuomonės nebuvo itin palankios spektaklio kūrėjams, o kai kurie pasisakymai galėtų tapti ypač kvalifikuota ir rimta spektaklio recenzija, po kurios spektaklio „Marti“ lankomumas ženkliai sumažėtų.

Knygų klubą maloniai nuteikė LDK Valdovų rūmuose vykusi paroda, skirta Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo poema Ponas Tadas”. Knygų klubo nariai buvo įpareigoti iki parodos lankymo prisiminti jaunystėje skaitytą poemą. Tikrai, užduotis tapo dideliu malonumu dar kartą prisiliesti prie A. Mickevičiaus tobulos poezijos. Už tai mintyse dėkojame ne tik Adomui Mickevičiui, bet ir poemos vertėjams Vincui Mykolaičiui-Putinui, o ypač – Justinui Marcinkevičiui.

Knygų klubo planuose buvo numatytas susitikimas su žymių menininkų Nijolės Vilutienės ir Mikalojaus Povilo Vilučio šeima. Rengiantis susitikimui, „Vilniaus klasika” teatre smagiai žiūrėjome šmaikštų ir tuo pačiu groteskiškai filosofišką mono spektaklį, sukurtą pagal Mikalojaus Povilo Vilučio ese „Sriuba”. Kai 2019 m. sausio 19 d. toliau nuo Vilniaus, Videniškių vienuolyno muziejuje, buvo atidaryta N. Vilutienės ir M. P. Vilučio grafikos, tapybos ir objektų paroda, mūsų planus nuvykti į parodos atidarymą pakoregavo šalčiai. Tik kovo 28 d., likus dviem dienom iki parodos uždarymo, išsinuomotu autobusu išvykome į Videniškius ir Molėtus. Ekskursiją pradėjome nuo Videniškių miestelio, kuris 17-18 a. buvo svarbus kultūros ir dvasinio gyvenimo centras, siejamas su garsia, dvasinga ir finansiškai dosnia Giedraičių gimine, fundavusia reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyno ir bažnyčios statybas. Prie bažnyčios mūsų laukė Videniškių muziejaus vedėja Virginija Bareikienė, kuri mus pakvietė į įdomią ekskursiją po Videniškių bažnyčią ir vienuolyną. Po ekskursijos, ten pat, vienuolyne, aplankėme N. Vilutienės ir M. P. Vilučio – grafikos, tapybos ir objektų parodą. Pakilę į antrame aukšte esančią salę ekskursijos dalyvius plačiau supažindinome su Mikalojum Povilu Vilučiu, jo citatomis, jo požiūriu į Dievą, Žmogų ir Kūrybą. Plačiau apie grafikę Nijolę Vilutienę kalbėjo mūsų atsivežta iš Vilniaus jos sesuo Danutė. Buvo skaitomos ištraukos iš M. P. Vilučio knygų „Sriuba” ir „Tortas”. Muziejaus vedėjos ir visų mūsų nuomonės sutapo – šis Knygų klubo renginys prilygo parodos uždarymui.

Molėtais taip pat likome sužavėti. Džiugu, kad gražėja ir jaukėja mūsų mieli miesteliai. Ypač įspūdingas, dvasingas ir žmogiškai smagus buvo mūsų susitikimas Molėtų bažnyčioje su Videniškių ir Molėtų klebonu dek. mons. Kęstučiu Kazlausku. To ilgai nepamiršime visi, dalyvavę šiame susitikime.

Didįjį penktadienį atsisakėme įprastų priešvelykinių buities reikalų ir ekskursiją „Graži ir galinga esi, nuodėmingoji Žeme” skyrėme Vincui Mykolaičiui-Putinui. Profesionalios gidės vedžiojamos Vincą Mykolaitį-Putiną menančiomis Vilniaus senamiesčio gatvelėmis, prie Jono Basanavičiaus paminklo, prie Vilniaus universiteto ir Vilnelės skaitydamos Poeto posmus patyrėme dvasingą artėjančio Prisikėlimo jaudulį. O taip pat mūsų bendrystę. Būtent, tiek artėjančių Šv. Kalėdų bendras paminėjimas, tiek Šv. Velykų išvakarėse buvimas kartu, mus ir jaudina, ir suartina.

Tai trumpai tiek. Ateities planų Knygų klubo veikloje esama daug ir įdomių. Bet esu prietaringa. Ne kartą esu įsitikinusi, kad kai mes planuojame, Dievas juokiasi. Todėl apie Knygų klubo ateities planus garsiai nekalbėsiu. Be to, mūsų renginius galima sekti Kultūros fakulteto užsiėmimų planuose.

Ir dar. Noriu padėkoti visiems Kultūros fakulteto Knygų klubo nariams ir mūsų bičiuliams, aktyviai dalyvaujantiems mūsų renginiuose, besidomintiems mumis. Jūs – mūsų veiklos pagrindas.

Aldutė Martinaitienė, Kultūros fakulteto Knygų klubo vadovė

Organizatorių nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis