Spalio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vykusiame Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos visuotiniame ataskaitiniame susirinkime jau trečiai kadencijai Asociacijos tarybos pirmininke išrinkta Medardo Čoboto TAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Tarybos vicepirmininke taip pat trečią kartą išrinkta projektų vadovė Regina Dovidavičiūtė.

Ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime aptarti Asociacijos veikos rezultatai, išrinkta nauja Asociacjos taryba, aptartos Asociacijos tolimesnės veiklos gairės.

Nacionalinė TAU asociacija įkurta 2015 metais. Asociacijos tikslas – atstovauti TAU kaip neformaliojo švietimo paslaugų teikėjus valdžios institucijose, bendradarbiauti ir keistis praktikomis, įgyvendinant įvairius projektus, gerinant mokymo kokybę, stiprinti TAU vadovų vadybinius gebėjimus, kelti TAU prestižą. Asociacija buvo įsteigta 2015 m. vasario 20 d. bendradarbiavimo sutarties pagrindu, vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Šiuo metu Asociacijos sudėtyje – 47 TAU, iš jų 26 asociacijos, 4 VšĮ, 17 programų prie biudžetinių įstaigų.

Asociacijai dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytuose projektuose pagal „Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo“ programą, suorganizuota daug respublikinių renginių, kai kuriuose iš jų dalyvavo po kelis šimtus šalies TAU klausytojų.

MČTAU sukvietė Asociacijos narius į 2017 m. ir į šiemet vykusį senjorų šokių festvalį, į 2018 m. vykusį TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Jei daina širdy – esame jauni!“, į respublikinę poezijos šventę, į LR Seime surengtą konferenciją dr. Medardo Čoboto 90-mečiui paminėti, į Pasaulinės sveikatos dienos minėjimo renginius Vingio parke. MČTAU kartu su kitais Asociacijos nariais dalyvavo Mažeikiuose vykusioje Nacionalinėje trečiojoje universiadoje, kartu su kitais TAU vykdė projektą „15 metų Europos Sąjungoje“.

Ryškus kokybinis pokytis įvyko Nacionalinei TAU asociacijai 2016 metais įsijungus į Švietimo NVO tinklą, kuriame mūsų interesams atstovauja Tarybos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė. Nuo 2017 metų kartu su tinklo partneriais Asociacija dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines švietimo tinklo organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektuose, kuriuos vykdant keturiuose regionuose surengti vadybinių gebėjimų tobulinimo seminarai. Parengta TAU asociacijos narių finansavimo analizė ir pristatyta LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete. 2019 m. atlikta studija „Neformalus vyresniųjų suaugusiųjų švietimas Lietuvoje“, surengta apvaliojo stalo diskusija su sprendimų priėmėjais iš Europos parlamento, LR Seimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų.

Ataskaitiniu laikotarpiu žymiai išaugo Asociacijos žinomumas ir jos vaidmuo, sprendžiant vyresniųjų suaugusiųjų mokymosi klausimus. Asociacija aktyviai įsijungė į diskusiją su valdžios institucijomis dėl TAU veiklos finansavimo, dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo ir kitų aktualių TAU veiklos klausimų.

Visų šių darbų, kaip pabrėžė Z. Žebrauskienė, nebūtų pavykę atlikti, jei neturėtume Asociacijos, kaip mus vienijančios ir koordinuojančios institucijos, kurios vardu galime dalyvauti įvairiuose konkursuose, gauti finansavimą veiklai plėtoti, dalintis patirtimi ir kartu spręsti iškylančias problemas. Pirmininkė yra apsilankiusi net 29-iuose TAU, susipažino su vietos problemomis, skaitė paskaitas regionų TAU klausytojams.

Ataskaitiniame Asociacijos narių susirinkime buvo nuspręsta registruoti Nacionalinę TAU Asociaciją juridiniu vienetu.

MČTAU inf.

2019 10 23 2Organizatorių nuotr. – nauja Asociacijos Taryba: (iš kairės) dr. Zita Žebrauskienė (MČTAU), Stanislovas Algimantas Baublys (Šiaulių TAU), Danutė Morkūnienė (Pasvalio TAU), Alvyra Andrijauskienė (Rietavo TAU), Regina Dovidavičiūtė (MČTAU), prof. Nijolė Petronėlė Večkienė (Kauno TAU). Nėra Margaritos Liukaitienės (Šakių TAU).

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!