Kalendorius

rugsėjo   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

rugsėjo   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

logo somin TAU asoc 2022 m

Nacionalinės TAU asociacijos projektas „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“

Projekto tikslas

1. Ugdyti ir gerinti kartų dialogą, ypač tarp moksleivių, studentų ir vyresnio amžiaus žmonių.

2. Vyresnio amžiaus žmones įtraukti į savanorišką veiklą, skatinant ir informuojant juos apie savanoriškos veiklos galimybes.

3. Mokyti vyresnio amžiaus žmones, norinčius savanoriauti, supažindinant juos su savanorystės esme, šio darbo ypatumais ir šios veiklos organizavimu.

Projekto veiklos

Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai (toliau - TAU) susibūrę į skėtinę Nacionalinę trečiojo amžiaus universitetų asociaciją (toliau – NTAUA), teikia projektą “Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“( toliau – Projektas). Projektas yra įgyvendinamas penkiose savivaldybėse: Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj., Trakų raj. ir Vilniaus m. Jo renginiuose dalyvaus senjorai – asociacijos nariai, studentai, gimnazijų moksleiviai, profesinių mokyklų mokiniai.

Projektas „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“ įgyvendinamas Vilniaus ir Kauno miestų, Kauno, Kėdainių bei Trakų r. savivaldybėse. Renginiuose dalyvauja Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) nariai, studentai, gimnazijų moksleiviai, profesinių mokyklų mokiniai. Šiame projekte iškeltus vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į savanorišką veiklą ir jų apmokymo savanoriauti tikslus įgyvendinti padeda didelę patirtį turintys M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projekto "Sidabrinė linija" darbuotojai, kurie detaliai supažindina norinčius savanoriauti su savanorystės esme, šio darbo ypatumais ir šios veiklos organizavimu.

Rengiami susitikimai, diskusijos, apskritojo stalo pokalbiai tarp NTAUA narių – Medardo Čoboto, Kauno m., Kauno raj., Trakų, Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universitetų (TAU) atstovų iš vienos pusės ir Vilniaus kolegijos, Kėdainių profesinio rengimo centro, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Kauno Kolpingo kolegijos iš kitos pusės. Planuojama senjorų išvyka ir „gyvas“ dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent!“.

Šiuo projektu siekiama skatinti ir plėtoti senjorų bendravimą su kitų kartų atstovais, ypač su studentais ir moksleiviais, tuo būdu skirtingų kartų atstovams perduodant vieni kitiems aktualią patirtį, išsiaiškinant kylančias abiejų kartų atstovams problemas. Projektas pasitarnauja kartų solidarumo stiprinimui. Tai – senstančioje Lietuvoje ir ES aktuali problema.

Projekte skiriamas ypatingas dėmesys senjorų savanorystės skatinimui. Tai geriausias ir tiesiausias kelias senjorams perduoti savo patirtį, pasidalinti sukaupta gyvenimo išmintimi, tuo būdu prisidedant prie harmoningos, demokratiškos, taikios ir šiuolaikinės visuomenės sukūrimo.

 

***

SADM logo

Projektas Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (TAU) institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos visuomenė sparčiai sensta. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis, maždaug 20 % visų senjorų Lietuvoje norėtų turėti galimybių dalyvauti visuomeninėje, politinėje veikloje, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, klubų veiklose, tačiau tam jiems trūksta specifinių kompetencijų, žinių ir įgūdžių, įgalinančių veiksmingą interesų atstovavimą bei bendradarbiavimą su politikos formuotojais ir įgyvendintojais.

Prie šios globalios problemos sprendimo siekia prisidėti Medardo Čoboto TAU, kuris teikia neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkina vyresniųjų suaugusiųjų norą tobulėti, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, kurie leistų prisitaikyti kintančioje aplinkoje, būti aktyviais ir kiek galima ilgiau išlikti savarankiškais. Siekiant prisitaikyti prie pokyčių, sustiprinti institucinius gebėjimus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, planuojama:

Projekto tikslas

  • - Sustiprinti MČTAU institucinius gebėjimus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto veiklos

  • - Stiprinti Medardo Čoboto TAU institucinius gebėjimus bei mokymų organizatorių vadybines kompetencijas;
  • - Patobulinti Medardo Čoboto TAU veiklą reglamentuojančius dokumentus, parengti Strateginį veiklos planą;
  • - Patobulinti mokymų organizatorių veiklos organizavimo, strateginio planavimo ir projektų valdymo kompetencijas;
  • - Gerinti Medardo Čoboto TAU teikiamų paslaugų kokybę: parengti keturias naujas mokymo programas;
  • - Suremontuoti 120-ties vietų auditoriją.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas įgyvendinamas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkurso rezultatus. 


SADM logo

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS JUNGIA KARTAS

Siekdamas mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę, žinių bei emocinę atskirtį, kuri dar labiau išryškėjo pandemijos metu, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas kartu su partneriais Kauno trečiojo amžiaus universitetu ir asociacija „Langas į ateitį“ 2022 metais įgyvendina projektą “Informacinės technologijos jungia katras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas:

Mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, motyvuojant juos pažinti skaitmenines technologijas bendrystėje su jaunąja karta ir skatinant tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius.

Uždaviniai:

1. Įvertinti senjorų IT mokymosi poreikius bei parengti mokymo medžiagą

2. Parengti jaunuosius mokytojus darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuoti bendras jaunimo ir senjorų veiklas, stiprinant skirtingų kartų socialinius ryšius bei senjorų skaitmeninius gebėjimus.

3. Įsigyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingas priemones (įranga, programos) bei sustiprinti MČTAU ir Kauno TAU klausytojų pagrindinius skaitmeninius gebėjimus

Projektas skirtas vyresnio amžiaus (virš 60 metų) žmonių informavimui apie skaitmeninių įgūdžių svarbą, skatinimui susipažinti su technologijų pasaulio naujovėmis ir tuo pačiu motyvavimui patobulinti skaitmeninius gebėjimus savo gyvenimo kokybei pagerinti. Įgyvendinant projektą skatinama dviejų kartų bendrystė. Bendra senjorų ir jaunimo veikla padės atrasti senjorams priimtiną būdą susipažinti su technologijų naujovėmis, praktiniai mokymai padidins senjorų pasitikėjimą bei siekį patobulinti ir pritaikyti įgytas naujas žinias savo kasdienėje veikloje.

Pastaruoju metu spartus technologijų vystymasis ir jų plėtra į viešąją erdvę sukelia nepatogumų daugumai skaitmeninę atskirtį patiriančių vyresniosios kartos atstovų, tad šiuo projektu tikimasi, pasitelkus jaunimo savanorius, atrasti būdą pasakoti apie IT naujoves paprastai, nesudėtingai, su praktiniu pritaikymu kartu atrandant mokymosi džiaugsmą tobulinant skaitmeninius įgūdžius ir savo gyvenimo kokybės gerinimui. Atrinkti jaunuoliai lektoriai turės galimybę tobulėti įgydami mokymo ir konsultavimo įgūdžių, taip pat užsiėmimų metu vyresnio amžiaus žmonės neišvengiamai pasidalins savo sukaupta gyvenimiška patirtimi ir žiniomis. Taip pat planuojame įdiegti Nordplus Adult projekto „How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic?“ gerąją praktiką – apmokyti MČTAU Informacinių technologijų fakulteto IT savanorių-mentorius mentorius, kurie pasibaigus projektui užtikrins jo tęstinumą. Bei susipažinti su virtualiais technologijų žaidimais, skirtais sveikatos apsaugai, reabilitacijai, gerinantys koncentraciją, lavinantys smegenų veiklą ir sukuriantys daug malonių emocijų.

Projekto veiklos prasidės nuo senjorų apklausos, kuria bus įvertinti senjorų poreikiai ir nustatytos kliūtys, o taip pat parengtos rekomendacijos būsimiems jauniesiems lektoriams apie IT mokymų vykdymą vyresniojo amžiaus dalyviams. Atsižvelgus į apklausos rezultatus, projekto metu bus sukurti 4 mokymosi programos moduliai 2022 metais bei 4 moduliai 2023 metais, supažindinantys su vyresniojo amžiaus žmonių labiausiai pageidaujamomis temomis. Sukūrus mokymų modulius, 2022 m. tiesioginiuose mokymuose dalyvaus 100 Vilniaus ir Kauno raj. senjorų. Sukūrus kitus 4 modulius 2023 m. į tiesioginius mokymus bus įtraukti taip pat ne mažiau kaip 100 Kauno ir Vilniaus raj. dalyvių. Mokymai vyks kompiuterių klasėse, kurios įranga buvo įsigyta projekte „Technologinė kūryba trečiojo amžiaus universitete“. Po mokymų, sukurta mokymo programa bus pritaikyta savarankiškam mokymuisi ir paskelbta Pareiškėjo bei partnerių interneto svetainėse bei pristatyta visiems pageidaujantiems tobulėti MČTAU ir Kauno TAU klausytojams bei Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos nariams, kuri šiuo metu vienija 48 trečiojo amžiaus universitetus su ~12 tūkst. klausytojų. Taip pat mokymo programos moduliai bus laisvai pasiekiami elektroninėje erdvėje ir mokymosi platformoje www.epilietis.eu.

Vyresniojo amžiaus žmonių – TAU klausytojų – mokymo veiklai bus paruošiami jaunieji lektoriai (jaunimas iki 29 m.). Jie bus pasiruošę surengti tiesioginius užsiėmimus mažomis dalyvių grupelėmis, vidutiniškai po 5 klausytojus vienoje grupėje. Viso mokymuose dalyvaus 100 Vilniaus ir Kauno senjorų.

Projekto metu bus organizuojama veikla nacionaliniu mastu, kurios pagalba tikimasi pasiekti didelę – ne mažiau kaip 5000 - Lietuvos senjorų auditoriją organizuojant motyvacinę akciją „Senjorų dienos internete“ (spalio - lapkričio mėn.), kurios tikslas – įdomiai ir patraukliai paskatinti vyresniojo  amžiaus žmones susipažinti su technologijų pasaulio naujovėmis,  drąsiau jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažįstant grėsmes bei netikras žinias,  nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius  geresnio ir patogesnio gyvenimo kokybės sukūrimui ir pakviesti naudotis projekto metu sukurtomis mokymo priemonėmis. Savaitės organizavimui ketinama pasitelkti iki  10 jaunuolių savanorių, kurių amžius iki 29 m. Visuomenė bus informuojama apie motyvacinę akciją pasitelkiant pačias įvairiausias sklaidos priemones. 4 akcijos dienas tuo pačiu metu senjorams e. erdvėje bus pasiūlyta kasdien vis  kitokia 1 val. trukmės informacinė arba edukacinė veikla, kurią surengs kviestiniai pranešėjai, jaunuoliai savanoriai ir kt. lektoriai. Pvz., virtualios realybės žaidimų nauda sveikatai, supažindinimas su dirbtinio intelekto bruožais,  kritinio mąstymo patarimai, saugios e. bankininkystės paslaugos, bendravimo internete priemonės, laisvalaikio idėjos internete ir t.t.

 

Argentum1

Informuojame, kad 2022 - 2023 m. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas dalyvauja Erasmus+ programos finansuojamame projekte „ARGENTUM – strateginės kompetencijos sidabrinei ekonomikai“. Projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių:

Vadovaujantis partneris:

-      InnoGrowth – Europos inovacijų ir augimo asociacija, NVO (Bulgarija)

Partneriai:

-      Sofijos savivaldybė (Bulgarija)

-      ARIS – profesinio mokymo ir tyrimų centras (Italija)

-      Universitat Jaume de Castellón (Ispanija)

-      LIGHTS (Latvija)

-      Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva).

Projekto ARGENTUM tikslas – skatinti inovacijas sidabrinės ekonomikos vystymui bei kurti ryšius tarp mokslininkų, politikos formuotojų, verslo, švietimo, vietos valdžios ir pilietinės visuomenės. Projektu norima sukurti palankią aplinką sidabrinės ekonomikos plėtrai, o instituciniai, akademiniai, verslo ir civiliniai subjektai turi būti pasirengę paversti senėjančios visuomenės iššūkį galimybe.

Laukiami projekto rezultatai:

1.   Sidabrinės ekonomikos klasterio (žemėlapio) sudarymas.

2.   Mokymo programa „Integruotų naujoviškų paslaugų projektavimas vyresnio amžiaus žmonėms informacinių technologijų, gerovės, sveikatos, turizmo, laisvalaikio, sporto ir švietimo srityse“.

3.   Mokymo programa „Inovacijų spartinimas vietos valdžios institucijose – inovatyvios socialinės paslaugos ir palankios senėjimo priemonės“.

4.   E-mokymosi platformos ir savarankiško mokymosi programų sukūrimas.

Projektas ARGEMTUM vyksta anglų kalba ir tęsis iki 2023 spalio 31 d.

Daugiau informacijos:

 

Nordplus

 

 

 

 

Projekto pavadinimas: Nordplus Adult programos projektas „Skaitmeninė parama: gairės lektoriams kaip palengvinti senjorų gyvenimą skaitmeniniame pasaulyje ” (2021 10 01– 2023 12 31). Šis projektas yra pratęsimas projekto: „Kaip senjorai tobulina skaitmeninius gebėjimus Šiaurės ir Baltijos šalyse” (2020 - 2021 m.).

 

Vadovaujantis partneris: Summer University of Jyväskylä (Suomija).

 

Projekto partneriai: Swedish Association for Distance Education (Švedija), Seniornett (Norvegija) ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva).

 

Projekto tikslas: parengti ir publikuoti skaitmeninių gebėjimų mokymo programų gerosios patirties rinkinį, paskelbti jį interaktyvioje platformoje bei padėti tobulinti senjorų skaitmenines kompetencijas Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Planuojamos veiklos:

1.     Partneriai pasirinks po tris ar keturis skaitmeninių gebėjimų mokymų gerosios praktikos pavyzdžius, surengs partnerių darbo susitikimus, kuriuose bus galimybė diskutuoti, komentuoti bei patobulinti mokymo programas. Vadovaujantis partneris surinks darbinę medžiagą, atliks redagavimo darbus bei išleis interaktyvų mokymo programų rinkinį anglų kalba.

2.     Partneriai išvers šį kūrinį į savo nacionalines kalbas bei paskelbs nacionaliniuose interneto tinkluose, taip pat socialinėje žiniasklaidoje.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

NAUJI KLAUSYTOJAI PRIIMAMI NUO 2023 M. RUGSĖJO 4 D. IKI RUGSĖJO 29 D. DARBO DIENOMIS NUO 11 IKI 15 VAL. MČTAU BŪSTINĖJE STUDENTŲ G. 39, VILNIUS (BUVUSIAME LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE)