Kalendorius

spalio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

spalio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

SADM logo

TECHNOLOGINĖ KŪRYBA TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE

Projekto partneriai:

 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU);
 • Kauno trečiojo amžiaus universitetas (Kauno TAU);
 • VšĮ Kūrybinių technologijų akademija bit&Byte, (bit&Byte akademija).

Projekto tikslas: mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, skatinant kūrybinį ir technologinį potencialą bei tuo pat metu tobulinant jų skaitmeninius įgūdžius.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti internetinę savarankiško mokymosi programą/priemonę, supažindinančią su saugaus ir sumanaus elgesio elektroninėje erdvėje principais;
 • Parengti techninės kūrybos mokymo programą, paruošti jaunuosius mentorius darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis; Organizuoti bendrus jaunuolių ir senjorų kūrybinių technologijų užsiėmimus bei sukurti MČTAU 10-ties fakultetų FB profilius bei Kauno TAU interneto svetainę bei 13-kos fakultetų FB profilius;
 • MČTAU ir Kauno TAU aprūpinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingomis priemonėmis (įranga, programos).

Laukiami rezultatai

 • Internetinės mokymo priemonės, skirtos vyresniojo amžiaus gyventojams susipažinti su saugaus ir sumanaus elgesio e.erdvėje taisyklėmis bei saugesnio interneto principais naudojantis kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, kurios kūrime ir testavime dalyvaus 30 senjorų;
 • Parengti techninės kūrybos mokymo programą, paruošti 10 jaunųjų mentorių darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis;
 • Suorganizuoti 10 bendrų (20 akad. val. trukmės) jaunuolių ir vyresnio amžiaus žmonių kūrybinių technologijų užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 42 trečiojo amžiaus universitetų klausytojai. Kartu dirbant bus patobulinta MČTAU interneto svetainė ir sukurti 10-ties fakultetų FB profiliai, taip pat sukurta Kauno TAU interneto svetainė bei 12-kos fakultetų FB profiliai.
 • MČTAU ir Kauno TAU bus aprūpinti reikalingomis priemonėmis (personaliniai kompiuteriai, programos, kita įranga). Projekto įgyvendinimo metu įranga bus naudojama organizuojant bendrus jaunuolių ir senjorų kūrybinius užsiėmimus, o projektui pasibaigus MČTAU ir Kauno TAU suteiks technologinį pagrindą organizuoti senjorų skaitmeninių gebėjimų tobulinimo mokymus. 

SADM logo 

MČTAU SAVANORIS AKTYVAUS SENĖJIMO VARIKLIS. 2020-10-19–2020-12-31

Projekto tikslas: Skatinti aktyvų senėjimą pasitelkiant savanorius bei į MČTAU veiklą įtraukiant vyresnio amžiaus socialiai remtinus (nepakanka pensijos susimokėti nario mokestį, nežino, nedrįsta ateiti į universitetą) bei socialinę atskirtį patiriančius (negalinčius išeiti iš namų ar ligoninės) senjorus.

Projekto uždaviniai

 • Parengti ir organizuoti 60-ties MČTAU klausytojų savanorišką darbą socialinės pagalbos srityje;
 • Sukurti MČTAU Informacijos centrą „Gyvoji patirties laboratorija“, kuris organizuos savanorių veiklą;
 • Įtraukti iki 90 socialiai remtinų senjorų į MČTAU veiklas.

Laukiami rezultatai:

 • Parengti socio-edukacinę programą ir apmokyti 60 MČTAU savanorių, kurie pritrauktų naujus MČTAU narius bei kartu dalyvautų MČTAU veikloje, taip pat globotų, lankytų, padėtų socialiai pažeidžiamiems senjorams.
 • Įkurti MČTAU Informacijos centrą „Gyvoji patirties laboratorija“, kuris vykdytų savanoriškos pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms teikimo veiklos organizavimą, taip pat organizuotų individualius pašnekesius (gyvai, telefonu bei on-line) aktualiomis senjorams temomis bei užtikrinti veiklos tęstinumą projektui pasibaigus.

Pagrindinės projekto veiklos

1. MČTAU savanorių socio-edukacinės programos parengimas ir mokymai (spalis-lapkritis). Remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis bus parengti 60 savanorių darbui su vyresnio amžiaus socialiai remtinais asmenimis, įskaitant jų psichologinį parengimą bei projekte parengtas skaitmenines priemones. Mokymai organizuojami 3 grupėms po 20 asmenų auditorijoje arba on-line, priklausomai nuo COVID-19 situacijos. Parengta 16 akad. val. trukmės mokymo programa.

2. Socio-kultūrinė 3 dienų stovykla, skirta praktiniams savanorių mokymams (lapkritis).Sociokultūrinėje stovykloje dalyvaus 20 aktyviausių savanorių. Darbotvarkėje – mokymai, kaip praktiškai organizuoti bei vykdyti savanorių veiklą, diskusijos su kviestiniais socialiniais darbuotojais bei psichologais. Vakaronė su savanorišką veiklą vykdančia organizacija bei jų globotiniais. Vieta bus parinkta pagal galimybes tiesiogiai bendrauti su vietine sėkmingą savanorišką pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms teikiančia organizacija.

3. MČTAU Informacijos centro „Gyvoji patirties laboratorija“ atidarymo renginys. Renginyje (trukmė 4 val.) dalyvaus 100 žmonių – MČTAU klausytojai, vadovai ir savanoriai. Darbotvarkėje: MČTAU Informacijos centro „Gyvoji patirties laboratorija“ veiklos plano pristatymas. Vyks diskusija.

4. Projekto užbaigimo ir rezultatų pristatymo renginys. Renginyje (trukmė 4 val.) dalyvaus 100 žmonių – MČTAU klausytojai, vadovai ir savanoriai.


SADM logo

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMA 2020 M.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“ pratęsia jau trečius metus vykdomas veiklas, kuriomis siekiama skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienyti ir stiprinti Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtoti Nacionalinės TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas. Kaip ir ankstesniais metais yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir projekto viešinimo darbai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį.

Projekto veiklos:

1. Siekiant stiprinti TAU partnerystę ir bendradarbiavimą, bus sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt,  organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija (atsakinga TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė).

2. Siekiant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio bus organizuojama praktinė konferencija „Senjoro įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje“ (Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė).

3. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojami Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai „Sielos ir kūno mankšta“ (Klaipėdos VšĮ Trečias amžius direktorė Birutė Petraitienė).

4. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:

 • Tradicinis IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis. (MČTAU choro „Varsa“ vadovė Lilijana Zarankienė);
 • Saviraiškos diena ,,Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“. (Raseinių raj. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė, atsakinga už Raseinių TAU);
 • Šilalės TAU edukacinis renginys „Etnokultūrinės savimonės stiprinimas“. (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Erika Gargasė, atsakinga už Šilalės TAU veiklos organizavimą);
 • Druskininkų TAU renginys „Etnokultūros, dvasinio potencialo puoselėjimas“. (Druskininkų TAU rektorius Jonas Valskys).

VAVB logo MC TAU 01 

VAVB AUSTRŲ LITERATŪROS SKAITYKLOS IR MČTAU UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETO EDUKACINIS PROJEKTAS „VOKIŠKAI APIE AUSTRIJĄ“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • Skatinti senjorų domėjimąsi Austrija, jos istorija, kultūra, žymiais žmonėmis, tradicijomis.
 • Pažintį su Austrija organizuoti vokiečių kalba, tuo gilinant vokiečių kalbą besimokančių senjorų teksto klausymo ir supratimo gebėjimus.
 • Įtraukiant senjorus į medžiagos apie Austriją aptarimą, plėtoti jų kalbinius gebėjimus ir komunikavimo kompetenciją.

Laukiamas rezultatas:

 • Vokiečių kalbą besimokantys senjorai geriau pažins vieną iš vokiškai kalbančių šalių – Austriją, jos istorinius ir kultūrinius ypatumus, susipažins su vokiškai kalbančių šalių panašumais ir skirtumais.
 • Patobulins savo kalbinius gebėjimus ir įgūdžius.

Edukacinių užsiėmimų tvarkaraštis: vasario 11 d., kovo 10 d., balandžio 7 d., gegužės 5 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d., gruodžio 15 d.

Edukacinių užsiėmimų temos:

 • Bekanntes und unbekanntes Österreich (Pažįstama ir nepažįstama Austrija).
 • Österreichische Kunst (Austrijos menas).
 • Hauptstadt Wien und seine Sehenswürdigkeiten (Sostinė Viena ir jos įžymybės).
 • Die Welt der Habsburger: das Kaiserpaar Elisabeth (Sisi) und Franz Joseph; Die wahre „Kaiserin“ Maria Theresia. (Habsburgų pasaulis: imperatorienė Elizabeta (Sisi) ir Francas Jozefas; Tikroji „imperatorė“ Maria Teresė).
 • Weihnachten in Österreich: Sitten und Bräuche. Weihnachtslieder (eine kleine Party). (Kalėdos Austrijoje: tradicijos ir papročiai. Kalėdinės dainos. Vakarėlis).

Projektą koordinuoja: Karmela Rudaitienė, VAVB vyriausioji bibliotekininkė, Inga Bartkuvienė, VAVB vyresnioji bibliografė, Danutė Šukienė, MČTAU UKF dekanė.


 

TĘSTINIS PROJEKTAS ,,SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ IŠAIŠKINIMAS IR SAVIKONTROLĖS PRINCIPŲ MOKYMAI”

Projekto tikslas:

Vykdyti švietėjišką veiklą, tobulinti sveikos gyvensenos teorines-praktines žinias bei įgūdžius. Skatinti aktyvų fizinį judėjimą, didinti fizinio aktyvumo užsiėmimų skaičių ir laikytis sveikos mitybos taisyklių. Vykdyti žalingų įpročių prevenciją. Aiškinti lėtinius neinfekcinių ligų rizikos veiksnius ir mokyti lėtinių neinfekcinių ligų savikontrolės metodų. 2020 metų prioritetas – naujojo koronaviruso paplitimas.

Projekto būtinumo pagrindimas:

Svarbiausi sveikatos ugdymo uždaviniai modernioje visuomenėje yra gyventojų supratimo apie sveikatą (raštingumo) didinimas, kritinio mąstymo ugdymas, mokymas įveikti socialinį spaudimą bei sugebėti atsirinkti reikiamą ir naudingą informaciją. Prailginti gyvenimą – tai ne pagrindinis tikslas. Svarbiausia, kad ilgaamžis žmogus išsaugotų kuo ilgiau geras fizines ir protines savybes bei gyventų pilnakraujį ir aktyvų gyvenimą. Reali gyvenimo trukmė priklauso nuo gyvenimo būdo, aplinkos, higieninių sąlygų, genetikos bei žalingų įpročių.

Projekto aktualumas:

Lėtinės neužkrečiamosios ligos – tai viena didžiausių problemų visame pasaulyje, jų nesukelia mikroorganizmai, joms būdinga užsitęsusi lėtinė eiga. Daugelis šių ligų ar žmogaus organizmo būklių priežasčių slypi nesveikoje gyvensenoje, netinkamoje fizinėje ir socialinėje aplinkoje. Jų simptomai rodo žmogaus fiziologinių funkcijų sutrikimus, kurie atsiranda dėl sparčiai besikeičiančios gyvenamosios aplinkos, prie kurios organizmas nespėja prisitaikyti.

Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina organizmo rezervines galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ar net stiprinti savo sveikatą. Nors sveikata šiandien pasaulyje yra viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tuomet, kai jos netenkama. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikatai turi įtakos: 50 % – gyvenimo būdas, 20 % – gyvenamoji aplinka, 20 % – paveldimumas, 10 % – medicina ir jos pasiekimai.

Projektą vykdo Sveikos gyvensenos fakultetas.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

DĖMESIO! SPALIO 4 D. RENGIAMA 29-ŲJŲ MČTAU MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ: 12 VAL. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOJE, 17 VAL. IŠKILMINGAS MOKSLO METŲ ATIDARYMAS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE (ĮĖJIMAS TIK SU BILIETAIS), 19 VAL. KONCERTAS “NEPARAŠYTO DIENORAŠČIO LAPELIAI“, VILNIAUS KVARTETAS IR VESTARDS ŠIMKUS