Kalendorius

liepos   2024
Pr An Tr K Pn Š Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

liepos   2024
Pr An Tr K Pn Š Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NordplusNordplus Adult programos projektas  „Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas. (2019 06 – 2020 12).

Projekto tikslas: skatinti teigiamus pokyčius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje ir didinti jo prieinamumą, atsižvelgiant į geriausias Skandinavijos ir Baltijos šalių praktikas.

Projekto metu bus parengta:

 • Partnerių kalbomis parengtos 4 šalių studijos, atskleidžiančios esamą vyresniųjų suaugusiųjų švietimo koordinavimo ir finansavimo situaciją šalyse partnerėse: Danijoje, Islandijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dėmesys bus teikiamas svarbiausioms institucijoms, veikėjams ir teisės aktams.
 • Parengta 1 bendra tyrimo studija anglų kalba, kuria bus pasidalinta per tarptautinius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo tinklus.
 • Partnerių kalbomis bus parengti 4 individualūs advokacijos planai, skirti įtraukti atitinkamas valdžios institucijas, numatyta advokacijos veikla, siekiant užtikrinti prieinamesnę ir įtraukesnę vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politiką.
 • Partnerių šalyse suorganizuotos 4 apskritojo stalo diskusijas su politikos formuotojais ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo organizacijomis, siekiant a) skatinti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo kokybės standartų įgyvendinimą, b) remti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politiką.

Projektą koordinuoja:

MČTAU (Nacionalinė TAU asociacija), Lietuva, vadovė Regina Dovidavičiūtė ()

Partneriai:

Interfolk, Institute for Civil Society, Danija.

The Agricultural University of Iceland, Islandija.

Latvian Adult Education Association, Latvija.

Projekto sklaida:

2019-07-01. MČTAU koordinuoja naują projektą.

2019-11-05. Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas.

pdf icon 32 Study Report Education of Older Adults: Comparing Baltic and Nordic Frameworks


Užsienio reikalų ministerijos (URM) finansuojamas MČTAU projektas „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“

Projekto tikslai: inicijuoti viešas diskusijas tarp TAU asociacijos narių apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) naudą, diskusijų dalyviams sudaryti galimybę savo akimis pamatyti ES lėšomis įgyvendintus socialinės-kultūrinės paskirties projektus Anykščiuose, Visagine, Molėtuose bei Utenoje. Narystės perspektyvas aptarti kartu su URM, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovais.

Projekto įgyvendinimas: keturios MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto (PTEF) Diskusijų klubo grupių išvykos į Anykščių, Visagino, Molėtų bei Utenos trečiojo amžiaus universitetus. Kiekvienos išvykos metu vyks:

- vieša paskaita vietos ir atvykusiems senjorams apie ES ir Lietuvos joje 15 metų bendrą gyvenimą, atkreipiant ypatingą dėmesį, kas padaryta tame rajone panaudojant ES pagalbą;

- bendra dalyvių išvyka į rajono naujai pastatytus arba atnaujintus socialinės-kultūrinės paskirties objektus;

- diskusija apie Lietuvos ir ES ateities klausimus, įspūdžiai iš ekskursijos. Aktualių senjorams problemų aptarimas su TAU asociacijos vadovais.

Projekto vadovas MČTAU PTEF prodekanas dr. Vitalius Skaržinskas.

Projekto sklaida:

2019-06-25. Senjorai aptarė Lietuvos narystę ES

2019-07-09. Susitikimas su Medardo Čoboto TAU projekte „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“ 

2019-07-12. TAU asociacijos senjorai tęsia Lietuvos narystės ES aptarimą

2019-09-16. Lietuvos narystės ES studijų atgarsiai Utenoje

2019-10-11 Projektą užbaigia jauniausias Lietuvos miestas


2017 07 12 Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas MČTAU projektas „Sveikos gyvensenos ugdymas bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir savikontrolės principų mokymas“.

Projekto tikslas – propaguoti aktyvaus sveiko senėjimo idėją, sustiprinti MČTAU senjorų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius ir įpročius, padidinti TAU senjorų užimtumą, įtraukiant juos į teorinius ir praktinius seminarus, fizinio aktyvumo renginius.

2019 metais Sveikos gyvensenos fakultetas organizuos 20 teorinių-praktinių seminarų, kurių metu įvairių sričių specialistai skaitys teorines paskaitas sveikos gyvensenos principų ugdymo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimo temomis. Praktinių užsiėmimų metu bus pristatomos sveikos gyvensenos ugdymo, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių įvertinimo, savikontrolės principų mokymo metodikos. Taip pat planuojama įkurti septynias sporto sekcijas: bėgiojimas, vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis, diskgolfas, kerlingas, žaidimas šachmatais, šaškėmis, stalo tenisas ir kt. Fizinio aktyvumo užsiėmimai bus organizuojami sporto salėse, aikštėse bei parkuose.


2017 07 12 Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Senjorai vaikams – renginys Vaikų gynimo dienai“. Pagrindinis projekto renginys numatytas 2019 m. birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną bus organizuojamas vaikų, jaunimo ir senjorų šokių festivalis bei liaudies amatų dirbtuvės.

Projekto tikslas: propaguoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną bei skatinti įvairių kūrybinių lygių ir amžiaus meno mėgėjų grupių bendradarbiavimą.

Renginio programoje numatoma:

 • Šokių programa: šokių kolektyvai atliks po 3-4 choreografines kompozicijas, pasirodymų trukmė apie 15 min., kompozicijų skaičius ir pasirodymų trukmė gali keistis, priklausomai nuo dalyvių ir kolektyvų skaičiaus. Vėliau bus organizuojami bendri rateliai ir žaidimai.
 • Liaudies amatų dirbtuvės: MČTAU Tautodailės fakulteto klausytojai mokys renginio dalyvius juostų pynimo, vilnos vėlimo, mezgimo, siuvinėjimo juostelėmis, papuošalų gamybos ir drožybos darbų.

Projektą vykdo MČTAU Šokių studija kartu su Tautodailės fakultetu. Projekto vadovė Valerija Stričkienė.

Projekto sklaida:

2019-06-01. Kartų šventė „Senjorai vaikams“.


SADM logo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programa.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2019 metais“ pratęsia praeitais metais vykdytą projektą „Turiningas senjorų 60+ gyvenimas“. Kaip ir pernai yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir komunikaciniai viešinimo įrankiai bei renginiai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį. Projektu skatinamos veiklos, kurios apjungia kelių rajonų TAU. Planuojamas veiklas vykdys patyrę organizatoriai – TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė, MČTAU Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė, TAU asociacijos tarybos narys Druskininkų TAU direktorius Jonas Valskys, Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė, Kauno TAU direktorė prof. Petronėlė Nijolė Večkienė, MČTAU projektų vadovė Laima Tuleikienė.

Projekto tikslai: skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienijant ir stiprinant Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtojant TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas.

Projekto veiklos:

 1. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojama:
 • Viešas renginys, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Vilniaus Vingio parkas, 2019 m. balandžio mėn. 6 d.;
 • Dainavos TAU lygos atstovų pasidalijimas gerąja patirtimi „Karolio Dineikos sveikos gyvensenos būdas“. Druskininkai, 2019 m. rugsėjo mėn.
 1. Siekiant vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo valstybės ir savivaldybių institucijų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse, bus organizuojamas paskaitų ciklas „Rengiamės aktyviai dalyvauti valstybės valdyme“. Vilnius, 2019 m. spalis – gruodis.
 2. Kartų solidarumo, savanoriškos veiklos, mokymosi visą gyvenimą veiklos:
 • Panevėžio apskrities TAU suvažiavimas „Mokomės bendraudami“. 2019 m. gegužės mėn.;
 • Seminaras-praktikumas „Kartų dialogą įgalinančios šiuolaikinės technologijos ir jų panaudojimas“. Kaunas, 2019 m. spalis.
 1. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:
 • Šokių festivalis „Senjorų šokių pynė“. Vilnius, 2019 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Taip pat bus stiprinama TAU partnerystė ir bendradarbiavimas, sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt, organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija.

pdf icon 32 Projekto „Turiningas senjorų gyvenimas 2019 metais“ ataskaita


MČTAU Kultūros fakulteto projektas „Lietuvos dvarai nuo saulėtekio iki saulėlydžio“.

Projekto veiklos:

Projekto dalyviai išklausys 11 paskaitų apie dvarų istoriją, jų klestėjimą ir nuosmukį, architektūrą, dvarų savininkus ir jų indėlį į kultūrą, dvarų meno kolekcijas, muzikos ir teatro vaidmenį dvaruose, pramogas dvaruose, kulinarinį paveldą, mediciną ir higieną, dvarų parkus, apie šiandien atgimstančius dvarus.

Pavasarį ir vasarą projekto dalyviams bus surengtos penkios edukacinės paveldosauginės išvykos.

Projekto rėmėjai:

Kultūros Taryba, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Projekto partneriai:

Autobusų nuomos centras, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus LIMIS centro vadovė Danutė Mukienė, Vilkaviškio krašto muziejaus Paežerių dvare buvęs direktorius Antanas Žilinskas.

Projekto sklaida:

2019-01-24. Kultūros fakultete – Lietuvos dvarų studijos.

2019-02-28. Lietuvos dvarų kulinarinis paveldas.

2019-12-18. Lietuvos dvarai: nuo saulėtekio iki saulėlydžio.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

UNIVERSITETAS ATOSTOGAUJA NUO LIEPOS 10 D. IKI 31 D. BŪTINU ATVEJU SKAMBINKITE TEL. +37062615686