Kalendorius

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

LT

APIE MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETĄ

Dvidešimtasis amžius buvo laikotarpis, kai mokslas ir technologijos pradėjo sparčiai vystytis, kai ekonominė ir politinė situacija keitė vystymosi sampratas, kai tarp visų pasaulio žmonių radosi nauja, artimesnė bendravimo kokybė, galimybė kelti gyvenimo lygį, savaime suprantama, gyventi kokybiškiau ir ilgiau tapo realybe.

Amerikiečių chirurgas, psichiatras William S. Sadler, po 12-kos metų tyrimo, nustatė: „Žmonės gyvens 30-čia metų ilgiau už 1900-jų pirmtakus“. Šio laikmečio trisdešimties metų dovaną žmonijai jis pavadino „Trečiuoju amžiumi“. Kūrėsi naujas gyvenimo periodas, kurio ankstesnės kartos net negalėjo įsivaizduoti.

Trečiasis amžius prasideda, kai tobulėjimas darbe ar aktyvioje visuomeninėje veikloje tampa ne toks svarbus. Sulaukę šio amžiaus, žmonės tampa nepriklausomi, laisvi nuo įsipareigojimų šeimai, turintys laiko apmąstyti gyvenimo prasmę, ateities planus ir pagalvoti apie tai, kokia veikla malonintų protą, širdį ir jausmus išėjus į pensiją.

Motina Teresė pasakė: „Vakarykštė diena jau praeitis. Rytdiena dar neatėjo. Mes turime šią dieną. Taigi, pirmyn!“/Mother Teresa/

Pirmasis Trečiojo Amžiaus universitetas pasaulyje prasidėjo 1973-siais Socialinių mokslų fakultete, Prancūzijoje, Tulūzoje. Šio universiteto įkūrėju tapo prof. Pierre Vellas. Jo sūnus prof. Francois Vellas, kuris dabar yra Tarptautinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentas, su pasididžiavimu pripažįsta, jog jo tėvo dėka daugybė pasaulio šalių steigia Trečiojo amžiaus universitetus, jungiasi prie mokymosi visą gyvenimą programos ir džiaugiasi atradę galimybę kokybiškai, aktyviai ir ilgai gyventi.

1995 m. birželio 2 d. gydytojas, gerontologas, medicinos mokslų daktaras, 1990 metų Nepriklausomybės Akto signataras Medardas Čobotas (1928–2009), sekdamas pasaulio patirtimi ir puoselėdamas viltį turėti tokio tipo universitetą Lietuvoje, įkūrė Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) Vilniuje ir tapo jo Rektoriumi. Pagerbiant Medardo Čoboto atminimą, 2009-siais metais universitetas buvo pavadintas jo vardu – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU).

M. Čoboto idėją entuziastingai parėmė visa vyresniojo amžiaus žmonių bendruomenė – atsirado galimybė džiaugtis naujais atradimais, jaukiais potyriais, bendravimu su bendraamžiais, atrasti bendraminčių ir naujų draugų, dalintis patirtimi, keliauti, mokytis dalykų, kurie buvo sunkiau prieinami anksčiau.

Universitetui pradėjus veiklą, pamažu kūrėsi pirmieji fakultetai: Dvasingumo, Kalbų, Sveikatos, Menų, Namų ūkio, kuriems vadovauti pradėjo fakultetų dekanai. Kartu su dr. M. Čobotu jie rūpinosi mokymosi planų sudarymu, paskaitų nuoseklumu, lektorių parinkimu, bendruomenę dominančių temų įvairove. Rektoriui rūpėjo, kad visi, įsijungę į universiteto veiklą nenuobodžiautų – organizavo konferencijas, skatino jungtis į mokomąją veiklą, dalintis savo žiniomis, išmintimi ir įgūdžiais skirtingose srityse. Neišsenkanti M. Čoboto energija, profesionalumas, jo nuostabi, patraukli idėja paskatino kitas Lietuvos vietoves steigti Trečiojo amžiaus universitetus, kurių dabar jau yra virš 60.

Po Trečiojo amžiaus universiteto Rektoriaus Medardo Čoboto, antrąja universiteto Rektore tapo dr. Vanda Brimienė, kuri keletą metų (2009–2012), negailėdama laiko ir išminties, tęsė savo pirmtako pradėtą iniciatyvą.

2012 metais Medardo Čoboto TAU naujai išrinktąja Rektore tapo dr. Zita Žebrauskienė. Kartu su Rektorato nariais ir 12 patyrusių, darbą išmanančių dekanų Rektorė sumaniai toliau tobulino TAU veiklą. Trečiojo amžiaus universitetas sėkmingai išsivystė į visiems žinomą, reikalingą, gerai funkcionuojančią neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo instituciją. Dr. M. Čobotas būtų laimingas, žinodamas, jog jo pradėtas darbas garbingai ir solidžiai tęsiamas.

Didžiuojantis galima teigti, jog Medardo Čoboto TAU klausytojų skaičius kasmet auga. Naujieji klausytojai jungiasi prie dvylikos fakultetų: Socialinės psichologijos, Kultūros, Meninio ugdymo, Užsienio kalbų, Informacinių technologijų, Tautodailės, Buities kultūros, Sveikos gyvensenos, Politikos, teisės ir ekonomikos, Istorijos, Literatūros ir Turizmo. Be pagrindinio fakulteto klausytojai turi galimybę lankyti kitus fakultetus, jungtis prie juos dominančių temų nagrinėjimo paskaitose ar seminaruose, aktyviai dalyvauti konferencijose. Smagu, jog Kultūros, Turizmo, Sveikos gyvensenos ir Užsienio kalbų fakultetai yra ypač populiarūs.

Fakultetų dekanai, atsižvelgdami į klausytojų pageidavimus, sudaro metinius planus, užtikrina efektyvų fakultetų darbą, kviečia lektorius paskaitoms ir užsiėmimams, palaiko glaudų ryšį su Rektoratu, padeda spręsti atsirandančias problemas. Smagu, jog daug profesorių, prityrusių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų, žymių politikos veikėjų, žurnalistų, gamtos ekspertų, meno žinovų mielai sutinka pasidalinti savo žiniomis, patirtimi su TAU klausytojais.

Medardo Čoboto TAU veikla neapsiriboja vien tik paskaitomis ar praktiniais užsiėmimais. Galima didžiuotis universiteto ansambliu „AVE MUSICA“ (vadovė prof. Rita Bieliauskienė), ŠOKIŲ STUDIJA“, susidedančia iš trijų šokėjų grupių (vadovė Valerija Stričkienė), universiteto choru „VARSA (vadovė Lilijana Zarankienė) ir Meninio ugdymo fakulteto ansambliu ROMANTIKAI“ (vadovė Janina Izabelė Bražiūnienė). Visi šie meno kolektyvai neapsiriboja veikla Trečiojo amžiaus universitete. Visi aktyviai dalyvauja šalies dainų ir šokių festivaliuose. Šokėjų grupei „NONNA DANCE“ teko ne kartą dalyvauti tarptautiniuose šokių festivaliuose: Lenkijoje – „Baltic Amber Spring“, kuriame laimėjo pirmąsias ir antrąsias vietas, Latvijos Jūrmalos kurorte, Baltarusijos mieste Gardine ir Maltos Trečiojo amžiaus universitete.

Daugėjant Trečiojo amžiaus universitetų skaičiui Lietuvoje, iškilo idėja juos visus apjungti dėl glaudesnio bendradarbiavimo, dalijimosi patirtimi. 2015-siais buvo įsteigta Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija. Glaudžiai bendradarbiaudami, visi 48 TAU kasmet renkasi veiklos aptarimui, organizuoja bendras konferencijas, vasaros stovyklas, parodas. Jau tapo tradicija kas antri metai rengti respublikinius dainų ir šokių festivalius, TAU universiadas.

2013 metais MČTAU prisijungė prie pasaulinio Trečiojo amžiaus universitetų tinklo. 2016-siais MČTAU atsirado galimybė pasireikšti tarptautiniu mastu – Belgijoje, Europos Parlamente MČTAU buvo apdovanotas Europos piliečio diplomu ir medaliu, o 2018-siais buvo nominuotas „SilverEco and Ageing Well“ tarptautiniam apdovanojimui.

2020-siais Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas švenčia sėkmingos veiklos 25-metį.

Kaip besusiklostytų nacionalinė ar pasaulinė šalių padėtis, MČTAU tęsia savo veiklą, nuosekliai dirba siekdamas gerinti Lietuvos vyresniųjų piliečių dvasinę ir fizinę būseną, skatina juos aktyviai jungtis bendram tikslui tobulėti, nelikti vienatvėje, bendrauti, padėti vieni kitiems.

Viktorijos laikų poetas ir dramaturgas Robertas Brauningas (Robert Browning) yra pasakęs: „Senkime kartu! Geriausia dar priešaky!“

Taip! Prie 20-tojo jubiliejaus prisidėjo dar penkeri metai. Mes visi šiek tiek pasikeitėme, bet ir toliau kartojame –„Geriausia dar priešaky!“


EN 

MEDARDAS ČOBOTAS U3A

In 1995, Dr. Medardas Čobotas (1928–2009), a medical doctor, a gerontologist, one of the signatories of the Act of Re-Establishment of the State of Lithuania in 1990, following the world experience, started a University of the Third Age in a young independent state and was inaugurated the first Rector of the university in Vilnius. In honour of the scholar in 2009 the university was named after Medardas Čobotas – The Medardas Čobotas University of the Third Age – MCTAU (English).

The idea was enthusiastically accepted and supported by senior citizens and with the help of like-minded people Dr. Medardas Čobotas started forming faculties, appointed faculty deans, helped them organise lectures, invite lecturers-volunteers. He was extremely active in participating in local and international conferences, helped all seniors create new mutual relations involving them into something new and inexperienced. His inexhaustible energy, rich professional experience and the wonderful idea later gave start to many more U3As in different areas of the country.

The second Rector of the MCTAU was Dr. Vanda Brimienė who gave all her heart and wisdom to successfully continue the initiative for a couple of years.

In 2012 Dr. Zita Žebrauskienė was elected Rector of the Medardas Čobotas U3A and since then together with the big team of 12 experienced, competent faculty deans and the Rectorate members she has been successfully continuing further growth of the university making it a well-functioning organisation. Dr. Medardas Čobotas would be unbelievably happy to know his idea continues to flourish.

Since the time the MCTAU was launched, the number of seniors wishing to learn has been increasing every year and now the university enjoys over 2.500 members of different nationalities in 12 faculties: the Faculty of Social Psychology; Culture; Artistic Expression; Foreign Languages (English, German, French, Italian, Spanish); Information Technologies; Folk Art; Household Culture; Healthy Lifestyle; Politics, Law and Economics; History; Literature; Tourism. The faculties of Culture,Healthy Lifestyle, Tourism, and Foreign Languages are the most numerous. The Faculty Deans guide the academic programmes, ensure effectiveness of work and are always available for consultations and advice. Their sense of responsibility and sincere commitment is invaluable among the members of the organization. They are a steady link between the Faculty and the Rectorate. The seniors of MCTAU can choose their learning subjects and lectures from a wide range of programmes, have a possibility to attend any faculty, they are free to join any lectures or seminars they choose.

Any minor or major university event always welcomes the university ensemble AVE MUSICA (leader prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė), “DANCE STUDIO consisting of three groups (leader Valerija Stričkienė) or the university choir VARSA” (leader Lilijana Zarankienė) and the Artistic Expression faculty ensemble “ROMANTIKAI. Apart from entertaining seniors of MCTAU during festive university events, they take part in local and international song and dance amateur art festivals and contests winning prizes for the excellence of performance.

For many years a great number of professionals – professors, doctors of science, experienced lecturers from different higher schools and universities of Lithuania, famous politicians, journalists, designers, gardening experts have always kindly agreed to share their knowledge and expertise with MCTAU students.

In 2015 the MCTAU suggested to strengthen the links between all U3As in Lithuania. An Agreement of Cooperation was signed and The National Association of U3As in Lithuania was established for more effective management and closer contact to ensure more advanced education methods and resourceful problem solving. There are now 48 U3As in Lithuania suggesting a wide range of activities in local universities of the third age: politics, philosophy and history seminars, writing, computer skills, dancing, gardening, knitting, quilting and embroidery, foreign languages, psychology etc. All the U3As in Lithuania are in close contact with each other. They meet every year to share experience, arrange conferences, joint exhibitions, take part in song and dance festivals every second year, travel, organize summer camps for all U3A association members.

In 2016, together with other Lithuanian Third Age Universities, the MCTAU was awarded “European Citizen’s Prize” and medal. This award seeks to honour citizens, their groups, associations or organizations for their contribution to European cooperation and the promotion of common values.

In 2018 The Medardas Čobotas University of the Third Age was nominated for the SilverEco and Ageing Well International Awards.

This year, 2020, the Medardas Čobotas University of the Third Age (MCTAU) is celebrating the 25th anniversary of its successful and prosperous work.

MCTAU Leaflet

MČTAU vėliava/ MCTAU Flag

MČTAU himnas/MCTAU Anthem

MČTAU svetainės skyrių „Istorija“ parengė Aldona Rėksnienė, MČTAU prorektorė studijoms ir tarptautiniams ryšiams

MČTAU APDOVANOJIMAI

2020-12-05. Aktyvių piliečių fondo apdovanojimas „Už gyvenimo patirties įprasminimą per savanorystę“.

2016-06-02. Europos Parlamento kasmetinis Europos piliečio apdovanojimas.

FILMAI APIE MČTAU

2020-02-02. MČTAU 2020. Meninio ugdymo fakulteto romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“, MČTAU vokalinis ansamblis „Ave Musica“, Šokių studijos koncertinė grupė „Nonna Dance”. Vytautas Vasiliauskas. Youtube

2018-06-06. MČTAU Mokslo metų pabaiga. 2018. Vytautas Vasiliauskas, dr. Vida Kniūraitė. Youtube

2018-05-13. MČTAU 2018. Filmas skiriamas Medardo Čoboto 90-osioms gimimo metinėms. Vytautas Vasiliauskas, dr. Vida Kniūraitė. Youtube

2018-02-15. Pabūkime kartu su Lietuvos vardu. Vytautas Vasiliauskas. Youtube

2017-12-21. Sveikinimas MČTAU bendruomenei. Vytautas Vasiliauskas. Youtube

2017-10-22. 100 šokių pynė Lietuvai. Vytautas Vasiliauskas. Youtube 


 

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis