Kalendorius

spalio   2021
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

spalio   2021
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Spalio 1-ąją, Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Martyno Mažvydo bibliotekoje įvykusiame Senjorų forume Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija bei šešios senjorus vienijančios nevyriausybinės organizacijos pasirašė susitarimą „Dėl bendradarbiavimo formuojant ir įgyvendinant aktyvaus senėjimo ir vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties politiką“. Šiuo susitarimu siekiama sudaryti senjorams kuo palankesnes sąlygas gyventi visavertį asmeninį, visuomeninį, profesinį ir kultūrinį gyvenimą, įtraukti senjorus į su jais susijusių sprendimų priėmimą.

Norime paskatinti glaudesnį senjorų, valstybės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą sprendžiant pagyvenusio amžiaus žmonėms aktualius klausimus. Kas geriau už pačius senjorus žino, kas jiems aktualu, kokie sprendimai galėtų geriausiai prisidėti prie jų gerovės. Tikimės, kad šis susitarimas atvers platesnes galimybes senjorams būti įtrauktiems į sprendimų priėmimą, tiek nacionaliniu, tiek ir vietos savivaldos lygmeniu“,  – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Idėja parengti tokį susitarimą, anot ministrės, gimė pokalbiuose su senjorų organizacijų atstovais bei jų išsakytų pasiūlymų. Rengiant susitarimą aktyviai dalyvavo Medardo Čoboto TAU Patirties laboratorijos ekspertai.

Vienas po kito savo parašais susitarimą patvirtino keturių ministerijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovai, šešių vyresnio amžiaus žmones vienijančių nevyriausybinių organizacijų vadovai (Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija, Lietuvos EURAG asociacija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija).

Parašą ant šio visai senjorų bendruomenei reikšmingo dokumento padėjusi Nacionalinės TAU asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė kalbėjo: „Šio susitarimo pasirašymas mums, senjorams – didelė šventė. Pagaliau įgyvendintas ilgametis siekis, kad visos senjorų organizacijos ir sprendimus priimančios institucijos apsijungtų ir susitelkę kartu siektų geresnio gyvenimo senjorams. Mes siekėme, kad šiame dokumente neliktų sąvokos apie senjorų integraciją į visuomenę – mūsų niekas iš šios visuomenės neišbraukė, esam jos dalis, mes patys kūrėme valstybę. Todėl mes norime, kad šiuo memorandumu būtų siekiama užtikrinti didesnę senjorų socialinę įtrauktį ir veiksmingesnį aktyvų senėjimą“.

Dokumentą pasirašęs Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys paragino visas institucijas vienytis vardan darnesnės visuomenės ir kreipėsi į senjorus: „Amžius – tai santykis su savimi, su šalia esančiu, su gyvenimu. Jūs kuriate vertę, kuri vadinasi Išmintis, jūs menate visus ankstesnius memorandumus, ir prižiūrėsite, kaip jie įgyvendinami“.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad kartu su parašu, padėtu ant šio susitarimo, prisiima įsipareigojimą savivaldybėse visokeriopai remti pagyvenusius žmones.

Mintimis ir gražiais pavyzdžiais apie senjorų veiklą bendruomenėse emocingai pasidalijo etnomuzikologė, laidų vedėja Zita Kelmickaitė – ji pakvietė nelaukti, kol viską padarys valdžia, o patiems imtis iniciatyvos. Režisierius, laidų vedėjas Vytenis Pauliukaitis, kalbėdamas apie senjorų dalyvavimą kultūriniame gyvenime, rėmėsi savo patirtimi projekte „Prisijungusi Lietuva“ bei pasiūlė vyresnio amžiaus žmones vadinti ne senjorais, ne pensininkais, o Rudeniniais, paragino juos nebijoti naujovių, domėtis savo šaknimis.

Kuo mums, senjorams, reikšmingas spalio 1 dieną pasirašytas institucijų ir nevyriausybinių organizacijų susitarimas?

Susitarimo dalyviai įsipareigojo imtis veiksmų, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų užtikrintos stabilios žmogaus orumo nežeminančios pajamos, sudarytos galimybės dalyvauti darbo rinkoje, užtikrintos kokybiškos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos, sudarytos galimybės mokytis ir tobulėti bei išvengti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo ir izoliacijos.

Susitarime numatyta sudaryti prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuolat visuomeniniais pagrindais veikiančią vyresnio amžiaus asmenų reikalų tarybą, kuri aktyviai dalyvautų formuojant ir įgyvendinant aktyvaus senėjimo ir vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties politiką, dalyvautų sprendimų inicijavimo ir jų priėmimo procesuose bei priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėsenoje.

Savivaldybėms rekomenduota sudaryti visuomeniniais pagrindais veikiančias patariamąsias institucijas – vyresnio amžiaus asmenų reikalų tarybas – bei stiprinti ir remti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Belieka tikėtis, kad šis sprendimus priimančių institucijų ir senjorus vienijančių organizacijų susitarimas nenuguls stalčiuose, o subrandins gražius vaisingo bendradarbiavimo vaisius, kurių skonį pajaus visi Lietuvos senjorai.

Daugiau informacijos:

pdf icon 32 Susitarimas dėl „Dėl bendradarbiavimo formuojant ir įgyvendinant aktyvaus senėjimo ir vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties politiką“

socmin.lrv.lt

YouTube

Facebook

MČTAU informacija

21 10 03 forumas 1

21 10 03 forumas 2

21 10 03 forumas 3

Laimos Tuleikienės nuotraukos

 

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

MALONIAI KVIEČIAME LAPKRIČIO 4 D. 13 VAL. A8 AUD. DALYVAUTI KINO IR TEATRO AKTORĖS VAIVOS MAINELYTĖS KŪRYBINĖJE POPIETĖJE. RENGINĮ ORGANIZUOJA GARBĖS NARIŲ KLUBAS.