Kalendorius

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

Rektorato naujienos

Balandžio 21 d. Zoom platformoje surengtas nuotolinis MČTAU rektorato posėdis, į kurį, dekanams pageidaujant, buvo pakviesti ir fakultetų prodekanai, klubų vadovai. Posėdyje aptarta Sveikos gyvensenos fakulteto veikla karantino sąlygomis, išklausyta ir patvirtinta MČTAU finansinės veiklos audito ataskaita, aptarta klausytojų vakcinavimo eiga, universiteto svetainės atnaujinimo darbai, teisė naudotis Zoom platforma ir kiti klausimai.

Mokomės išlikti sveiki

Tęsiant tradiciją Rektorato posėdžiuose aptarti fakultetų veiklą, pasidalinti patirtimi, balandžio 21 d. pasitarime išklausyta Sveikos gyvensenos fakulteto dekanės Viktorijos Montvilienės ataskaita. Šio fakulteto veiklos kalendoriuje užpildyta beveik kiekviena diena – tai įrodymas, kad pasitelkus šiuolaikines technologijas, galima klausytis paskaitų, dalyvauti konferencijose, sveikatingumo mankštose, jogos, judesio, sąmoningo kvėpavimo terapijos ir kitose fizinio aktyvumo veiklose. Į šio fakulteto paskaitas jungiasi ir kitų fakultetų klausytojai, o sveikatingumo mankštose dalyvauja arti šimto senjorų.

 Fakulteto misija – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, todėl paskaitose gvildenamos sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, lėtinių ir ūmių, užkrečiamų ligų prevencijos ir kiti klausimai. Fakultetas jau 26-erius metus vykdo tęstinį edukacinį projektą „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie ūmių ir lėtinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimą ir savikontrolės principus“, džiaugiasi  nauju projektu „Amžius ne riba –  patirk judėjimo džiaugsmą“, jau dveji metai bendradarbiauja  su Vilniaus kolegijos dėstytojais ir studentais, organizuodami paskaitas senjorams ir atlikdami jų sveikatos tyrimus.

Praėjusiais metais užregistruota Facebook paskyra ,,MČTAU Sveikata“, kurią administruoja Sigita Eimutienė. Visi fizinio aktyvumo užsiėmimai organizuojami šioje paskyroje, galima jungtis ir per kalendorių, programėlėje Google Meet.

Sveikos gyvensenos fakulteto klausytojai aktyviai dalyvauja vakcinavimo nuo COVID-19 programoje ir laukia, kol baigsis karantino apribojimai, kad galėtų susitikti auditorijose, sporto salėse ir aikštynuose, surengti atidėtą Pasaulinės sveikatos dienos šventę Vingio parke, konferenciją ,,Klimato kaitos pokyčiai ir žmogaus sveikata“, fizinio aktyvumo forumą sveikatai įsivertinti ir kitus renginius.

Daugiau apie Sveikos gyvensenos fakulteto veiklą galima paskaityti čia. 

Patvirtinta MČTAU finansinės veiklos audito ataskaita

MČTAU vidaus audito komisija, vadovaujama Reginos Slavinskienės (nariai –  Aldona Civinskaitė ir Vida Genė Gulbinienė), balandžio 12–16 d. patikrino universiteto 2020 metų finansinę veiklą – atliko finansinės apskaitos auditą, įvertino lėšų panaudojimo universiteto veikloje tikslingumą. Su vidaus audito išvada Rektorato posėdžio dalyvius supažindino MČTAU finansininkė Regina Jadzevičienė. Ji informavo, kad 2020 m. surinktų MČTAU nario mokesčio pajamos buvo panaudotos universiteto veiklos administravimui ir fakultetų edukacinės veiklos įgyvendinimui.

 Tai patirtos mobilumo išlaidos (ofiso ryšių, interneto svetainės), apskaitos ir atskaitomybės tvarkymo, pastato administravimo išlaidos, išlaidos internetinės svetainės parengimui ir aptarnavimui, patalpų nuomos ir komunaliniai mokesčiai (per mėnesį vidutiniškai  2 500 EUR),  leidybos (jubiliejinio Almanacho parengimo ir gamybos išlaidos – 16 152 EUR), informacinių lankstinukų, pažymėjimų gamyba ir kitos veiklos išlaidos (reprezentacinės, miesto transporto, banko sąskaitų administravimo ir kt.). Taip pat patirtos MČTAU fakultetų edukacinės, kelionių, paskaitų organizavimo išlaidos.

Pateikus MČTAU paraiškas projektams, gautos subsidijos dėl COVID-19 ir kitų programų įgyvendinimui. Gautas tikslinis finansavimas iš  valstybės biudžeto, iš Vilniaus m. savivaldybės ir ES valstybių. Įgyvendinti tokie projektai: „Turiningas senjorų gyvenimas 2020“, „Savanoris –  aktyvaus senėjimo variklis“, „Technologinė kūryba TAU“. Patirtos išlaidos projektų įgyvendinimui tikslingai pagal patvirtintas projektų sąmatas.

Įgyvendinant minėtus projektus, buvo įsigyta internetinės įrangos: 31 planšetinis kompiuteris, 10 nešiojamųjų kompiuterių, vaizdo projektorius, garso sistemos įranga, audiogido komplektacija ir kita skaitmeninė įranga. Kompiuteriai ir kita internetinė, skaitmeninė įranga užpajamuota ir Rektorato sprendimu išdalinta laikinam naudojimui atsakingiems asmenims, vykdantiems ir dalyvaujantiems nuotoliniuose renginiuose. Įrengta informacinių technologijų mokymo klasė.

Iš  ES valstybių gauto finansavimo lėšomis buvo įgyvendinamos priemonės ir tikslai, numatyti projektų sąmatose. Dėl COVID-19 aplinkybių bendradarbiavimo su Suomija projekto vykdymas atidėtas.

Iš VDU Švietimo akademijos neatlygintinai gauta ilgalaikio ir trumpalaikio turto: tai baldai, muzikos instrumentai ir kita įranga. Inventorius komisijos įvertintas, užpajamuotas ir naudojamas MČTAU veikloje.

Rektoratas patvirtino MČTAU parengtas finansinės veiklos ataskaitas už 2020 metus: balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, metinę pelno mokesčio deklaraciją, paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą ir paaiškinamąjį raštą. Parengtos ataskaitos bus pateiktos VĮ Registrų Centrui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Skiepai – ne tik savo, bet ir kito žmogaus apsauga

Medardo Čoboto TAU siūlė Vilniaus miesto savivaldybei atidaryti universitete vakcinavimo punktą, bet pagal nustatytą skiepijimo tvarką universitetui nesuteikta galimybė organizuotai skiepyti savo klausytojų. Tačiau klausytojai nuolat raginami skiepytis, su jais kalbamasi individualiai, atskirai diskutuojama su „antivakseriais“, skaitomos paskaitos apie vakcinavimo naudą. Socialinės psichologijos, Sveikos gyvensenos, Kultūros, Turizmo fakultetuose surengtos apklausos, siekiant išsiaiškinti pasiskiepijusių klausytojų skaičių ir požiūrį į skiepus. Pagirtinas Šokių studijos ir Garbės narių klubo požiūris į vakcinavimą – šiuose kolektyvuose jau pasiskiepijo dauguma.

Atnaujinus kontaktinius renginius, turėsime apsispręsti, ar reikalausime, kad kiekvienas klausytojas būtų pasiskiepijęs, ar į atvirus renginius priimsime ir nesiskiepijusius. Artimiausiu metu dėl to bus apsispręsta, ir MČTAU pozicija dėl skiepijimosi bus pareikšta oficialiai. Priimti sprendimą padės klausytojų apklausa dėl skiepijimosi, kuri bus atlikta MČTAU ir fakultetų Facebook, taip pat bus konsultuojamasi  su ekspertais.

MČTAU rektoratas ragina visus skiepytis, nes priklausom rizikos grupei. Skiepai ne tik apsaugos jūsų sveikatą – tai ir kito žmogaus apsauga, pagarba kitam. Nuo visų mūsų priklauso, ar saugiai galėsim rinktis į paskaitas, sporto renginius, meno kolektyvų  repeticijas, vykti į ekskursijas.

MČTAU interneto svetainės pertvarka

Atsistatydinus ilgametei MČTAU interneto svetainės vadovei Vidai Rogalskienei, svetainės kūrybinę grupę papildė žurnalistė Rasa Pakalkienė. Dar dirbdama „Lietuvos žiniose“, kurios buvo informacinis MČTAU rėmėjas, Rasa yra rengusi reportažus iš MČTAU renginių, o įstojusi į universitetą, savo patirtį jau pritaikė, viešindama Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto veiklą.

Rasa šiuo metu administruoja MČTAU interneto svetainę ir Faceebook, talpina svetainėje publikacijas, tvarko renginių kalendorių, fakultetų ataskaitas, taip pat rengia svetainei publikacijas. R. Pakalkienė paragino dekanus pakviesti savo fakultetų klausytojus tapti aktyviais MČTAU Facebook sekėjais,  į renginių kalendorių nepamiršti įrašyti visų fakulteto veiklų, o pasibaigus mokslo metams, parengti fakulteto veiklos ataskaitą.

Šiuo metu MČTAU interneto svetainė pertvarkoma: įkurtas naujas skyrius „Idėjų centras“, jau veikia renginių kalendorius, parengta privatumo politika, naujienlaiškių prenumeratos tvarka ir kt. Naujienų skyriuje įvesta daug naujų, aktualių temų: galėsite susipažinti ne tik su universiteto, rektorato ir fakultetų naujienomis, bet ir su pasaulio TAU patirtimi, skaityti įvairius interviu, reportažus iš auditorijų, vasaros stovyklų ir kitų renginių. Sužinosite apie savanorišką veiklą, vykdomus projektus, susipažinsite su įdomiais žmonėmis ir jų darbais. Naujomis publikacijomis pasipildys ir Senjoro užrašai.

Kviečiame visus rašyti, dalintis savo nuomonėmis, patirtimi, emocijomis – svetainė mūsų visų veiklos  veidrodis.

Naudojimosi Zoom platforma tvarka

Informacinių technologijų fakulteto dekanas Ovidijus Gabrėnas supažindino Rektorato narius ir dekanus su Zoom platformos administravimo tvarka, nes daugeliui kyla klausimų, kas gali organizuoti ir pradėti susitikimus (meeting) šioje platformoje. Daugiau apie tai skaitykite čia. 

Pasipildė Garbės narių gretos

Nuo balandžio 1 d. pačios prašymu iš pareigų atleista MČTAU interneto svetainės ilgametė vadovė Vida Rogalskienė.

Vida Rogalskienė 2010 m. rudenį kartu su tuometine universiteto rektore dr. Vanda Brimiene ir Turizmo fakulteto dekane Teodora Dilkiene įkūrė MČTAU interneto svetainę ir daugiau nei dešimtmetį jai vadovavo. V. Rogalskienė  svetainėje nuolat atnaujindavo informaciją apie MČTAU veiklos reglamentavimą, vykdomus projektus, fakultetų mokymo planus ir grafikus, skelbimus, meno kolektyvų, klubų veiklą, talpindavo publikacijas ir nuotraukas, kuriose pati įamžindavo universiteto veiklos akimirkas. Vadovaujant V. Rogalskienei, svetainė ne kartą buvo pertvarkoma, tobulinama, papildoma nauja informacija. Daugiau apie MČTAU interneto svetainę galite sužinoti čia. 

 Rektorato sprendimu Vidai Rogalskienei suteikiamas MČTAU Garbės klausytojos vardas. Dėkojame Vidai už  ilgametę savanorišką veiklą, kūrybiškumą, atsakingumą, organizuojant interneto svetainės darbą.

Nuo balandžio 30 d. pačios prašymu iš užimamų pareigų atleidžiama finansininkė Regina Jadzevičienė. Regina daugiau nei dešimtmetį kruopščiai ir atsakingai tvarkė universiteto finansinę apskaitą. Rektorato sprendimu Reginai Jadzevičienei suteikiamas Garbės klausytojos vardas. Dėkojame Reginai už ilgametę savanorišką veiklą finansininkės pareigose, profesionalumą, atsakingumą ir begalinį kruopštumą.

Lauksime  Vidos ir Reginos visuose MČTAU renginiuose.

MČTAU informacija

21 04 23 ap rektorato posedis

Nuotolinio MČTAU rektorato posėdžio stopkadrai

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis