Kalendorius

rugsėjo   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

rugsėjo   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Pavasarinis gamtos virsmas jau nuvilnijo pamiškėmis mėlyna žibučių jūros banga, darželiuose nedrąsiai prasiskleidė pirmosios pavasario gėlės. Gamta puošiasi prieš ypatingą pavasario šventę – Motinos dieną, o Meninės saviraiškos fakultetas šią gražią šventę paminėjo koncertu.

Į Edukologijos universiteto aktų salę renkasi mamos, senelės – pasipuošusios, besišypsančios, laimingos ir gražios kaip žydinčios obelys. Renkasi garbūs svečiai, MČTAU fakultetų dekanai ir klausytojai, koncerto atlikėjai. Meninės saviraiškos fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė, su skepeta ant pečių, lyg Motinos simbolis, renginį pradeda Bronės Župerkienės eilėmis Ant vienišos kalvos“. Skamba Motinai skirti žodžiai,  išaukštinantys jos dvasinę jėgą, begalinę meilę, rūpestį ir po pasaulį išsisklaidžiusių vaikų ilgesį. Ekrane – vienišos kalvos vaizdas…

MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė nuotaikingai sveikina visas susirinkusias mamas, seneles su gražiausia pavasario švente, džiaugiasi, kad salėje dalyvauja net keturios kartos, ir vieną po kito pristato garbius svečius.  LEU rektoriaus sveikinimą perskaito LEU Tarybos narys prof. Antanas Kiveris. Pakiliai jaunatviškai visus sveikina technologijų pedagogikos studijų IV kurso studentė Miglė Pilvelytė. Gražiais žodžiais į susirinkusias kreipiasi Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Vytautas Rapalis, kurio nuomone nėra pasaulyje gražesnio ir kilnesnio žodžio kaip Motina, kuriame sutelpa viskas, ką Dievas gražiausio sukūrė.

Pirmieji į sceną žengia Meninės saviraiškos fakulteto romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“. Jų atliekama daina „O atsimenu namelį“ – prisiminimai apie gimtuosius namus, brangų Motinos paveikslą, kurios prie lopšio niūniuota daina lydi ir neblėsta iš atminties visą gyvenimą. Prisiminimų temą tęsia skaitovė Gražina Jarmalytė, jautriai ir išraiškingai deklamuodama O. Jasinskienės eiles ,,Motinos paveikslas”: tai ant jos rankų supasi gerumas, tai jos delnas, kad ir sugrubęs nuo saulės ir darbo, pats švelniausias...

Scenoje profesorės Ritos Bieliauskienės vadovaujamas vokalinis ansamblis „Ave Musica“. Solistas prof. Antanas Kiveris atlieka Dansko aranžuotą škotų liaudies dainą „Jau pabalo smilkiniai“, o kartu su dekane Izabele tarsi vienas su kitu kalbėdamiesi atlieka dainą „Sakyk, sūnau“, kuriai muziką parašė  Aleksandras Novikovas, o aranžavo ir lietuvišką tekstą parengė Margarita Gedvilaitė. Skamba dar viena ansamblio atliekama daina mamoms – „Rankšluostėlis“.

Skaitovei Valentinai Kvaraciejienei padeklamavus Violetos Palčinskaitės eilėraštį ,,Tyla”, koncerto nuotaika keičiasi, prisiminimai nutolsta lėto valso ritmu. Scenoje kaip įvairiaspalvės pavasario gėlės pasklinda mūsų šokėjos. Ne vienas stebisi: „negi čia mūsų senjorės šoka”? O koks gi močiučių susibūrimas be anūkų? Gi sakoma, kad močiutė – tai pasakos ilgos, močiutė – tai raudonos žemuogėlės ant smilgos, o kiek dainelių pridainuota, kad net močiutė nesuskaičiuotų... Tai ir vedasi aštuonmetė anūkė Austėja Kazlauskaitė močiutę Reginą, romantinio dainavimo atlikėją, į sceną, kur išgirstame šmaikštų judviejų pokalbį ir keletą linksmų dainelių apie paukštelius. O Austėjai gi pats pirmasis pasirodymas didelėje scenoje, kur tiek daug tetų ir dėdžių, kurie nei katučių, nei šokolado negailėjo. Tik švelnios anūkų rankutės ir apkabinimai grąžina dosniai ir nesavanaudiškai dalintą namų šilumą ir meilę, kurią nuolat kaip amžiną ugnį mamos kursto, saugoja ir globoja kaip didžiausią šventenybę. Ir taip iš kartos į kartą.

Štai vėl scenoje šurmulys. Skaitovė Vida Vaišvilienė atsiveda visą pulką šokėjų – vaikučių pabiručių iš vaikų lopšelio darželio „Žvangutis“. Ir pabiro jie scenoje kaip nykštukai pasakose, ir kad pasileis polką šokti, tik mirga marga... Bet labiausiai iš visų mažųjų šokėjų išsiskyrė Austėja, gi, sako, kad jai dar tik trys metukai. Ilgai netilo tiems vaikučiams pabiručiams publikos plojimai, o dovana jiems – saldumynų krepšelis. Vaikus šokti išmokė energingoji Valerija Stričkienė, kuri moko šokti ir mūsų senjores.

Šokio „Čia-čia-čia nerimtai“ sūkuryje netikėtai pasirodo Vaidybos studijos artistė, Tautodailės fakulteto dekanė Irena Jonkuvienė. Kaip tikra pasakorė, daug visko mačiusi ir apie visus viską žinanti, porina jumoristinį eilėraštį „Vieną kartą prie arbatos“, kurios gerti susirinko penkios tetos.

Jumoristinę nuotaiką palaiko „Romantikų“ atliekama aukštaičių daina ,,Tai gražumai dukterytas”, kur ,,badavojo motinyta, kad jos juoda dukteryta”, ir vis ją ramino, kad ,,juodumas tai ne brokas, bil su brindom undarokas”...

Apie mamų savo dukroms neatsakytus klausimus, nes ,,viską, kas bus, tas bus, pamatysi tada”, dainuoja „Romantikai“. O ant laiptukų, kylančių į sceną, sėdi maža mergaitė, kuri dar tik tvarko lėlės rūbelius ir matuojasi mamos raudonus aukštakulnius, kartkartėmis pasiklausydama ir dainos...

Po šokėjų temperamentingos ,,Sambos”, Veronikos Juršėnienės padeklamuotas E. Mieželaičio eilėraštis „Jievaro tiltas“ primena jaunystės šėlsmą, pavasarį, kai viskas sutelpa į vieną žodį ,,aleliumai”...

,,Romantikų” solisto Vaclovo Ragucko ir Izabelės Bražiūnienės svajingai atlikta daina ,,Debesėliai” tarsi nuplukdė visus gyvenimo rūpesčius ir liūdesį. Ar gali būti žmogui didesnė Dievo dovana, palaima ir džiaugsmas, kol gali matyti girias, girdėti paukščius, matyti žiburį lange ir būti tuose namuose laukiamas, kolei tvirta ranka dar gali laikyti duonos riekę ir eiti eiti žeme, kuri dar ir tau priklauso... Tokiomis mintimis ,,Romantikai”, atlikdami G. Švabienės dainą ,,Kolei matau medžius” pagal A. Baltakio žodžius, baigė savo pasirodymą. Jiems akompanavo akordeonistas Algis Gudavičius.

Gražina Banevičienė skaito kunigo Kosto Černiaus eilėraštį „Motinai“. Tai tūkstančių vaikų našlaičių širdies skausmas ir šauksmas tremtyje, kažkur stepėje toli nuo gimtinės, be motinų, kai nėra kam pasiguost, kai nėra kam apkabint... Skamba „Ave Musica“ dainos Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Lietuvai“ ir „Lopšinė gimtinei ir motinai“. Publika gausiai plojimais apdovanoja atlikėjus.

Scenoje šurmulys – skambant Stasio Povilaičio dainai „Senelė mūsų jauna, ten jau šoka džinsuotos šokių grupės atlikėjos, mažieji vaikučiai ,,žvangučiai”, dainuoja visi – ir atlikėjai, ir žiūrovai. O dvi pačios mažiausios šokėjėlės į sceną atsiveda rektorę dr. Zitą Žebrauskienę, visi mažieji vaikučiai apsupą ją rateliu. Ir kokia staigmena! Šiandien rektorė švenčia gimimo dieną. Jai – gražiausios gėlės ir nuoširdžiausi sveikinimai.

Tariami paskutiniai ačiū atlikėjams ir vadovams: „Ave Musica“ vadovei profesorei Ritai Bieliauskienei, solistui prof. Antanui Kiveriui, šokių vadovei Valerijai Stričkienei, raiškiojo skaitymo grupės vadovei – Nijolei  Gradauskienei, vaidybos studijos „Mistika“ režisieriui – Kęstučiui Česnaičiui, kuris koncertą režisavo, pritaikė jam video ir muzikinius įrašus, o taip pat žaviajai koncerto vedėjai Aldonai Julijai Ambrukaitienei, akordeonistui Algiui Gudavičiui ir romantinio muzikavimo grupės vadovei – fakulteto dekanei Izabelei Janinai Bražiūnienei. Patiems aktyviausiems rektorė įteikia MČTAU padėkos raštus.

Tai toks buvo Meninės saviraiškos fakulteto Motinos dienai skirtas koncertas. O Vilniaus kalvose tą dieną jau užkukavo gegutė. Kukuok, gegute, kukuok mūsų mamoms ilgus ir laimingus metelius, kad dar galėčiau jų paprašyti: ,,Tu numegzk man mama kelią, iš vaikystės ir iš spindulių, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu”...

Alvydas Kazlauskas, Romantinio muzikavimo grupės dalyvis

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

NAUJI KLAUSYTOJAI PRIIMAMI NUO 2023 M. RUGSĖJO 4 D. IKI RUGSĖJO 29 D. DARBO DIENOMIS NUO 11 IKI 15 VAL. MČTAU BŪSTINĖJE STUDENTŲ G. 39, VILNIUS (BUVUSIAME LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE)