Kalendorius

spalio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

spalio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Medardo Čoboto TAU metų pradžioje sukurta Etikos komisija, kuri nagrinės pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie MČTAU klausytojų elgesį, drausmę, MČTAU įstatų pažeidimus. Parengti ir patvirtinti Etikos komisijos nuostatai, išnagrinėtas pirmasis skundas. Etikos komisija posėdžiaus esant reikalui, komisijos sprendimai bus skelbiami viešai MČTAU svetainėje.

23 03 21 novagr jur SV

MČTAU Etikos komisijai vadovauja prof. Jūratė Novagrockienė.

Šių metų sausio 23 dieną MČTAU rektorės dr. Zitos Žebrauskienės sprendimu Nr. 70 buvo sudaryta Etikos komisija. Komisijos nariais paskirti: Vytis Atkočiūnas (MČTAU garbės narys, buvęs prorektorius), Arvydas Ivaškevičius (Turizmo fakulteto atstovas), Dalia Foigt-Norvaišienė (Kultūros fakulteto atstovė), prof. Jūratė Novagrockienė (Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto atstovė), Rimantas Radžiūnas (MČTAU garbės narių klubo vadovas). Pirmajame posėdyje Etikos komisijos pirmininke išrinkta J. Novagrockienė, pavaduotoju – V. Atkočiūnas.

Poreikis sukurti Etikos komisiją brendo ne vienerius metus. Mūsų bendruomenė didelė, kartais fakultetuose ar kolektyvuose kyla konfliktinių situacijų, į mane su įvairiais skundais kreipiasi ir klausytojai, ir padalinių vadovai. Nei aš, nei Rektoratas nėra pajėgūs įsigilinti į kiekvieną situaciją ir priimti nešališkus sprendimus. Todėl tikiuosi, kad patyrę, kompetentingi Etikos komisijos nariai išklausys visas ginčo ar konflikto puses ir priims pagrįstus sprendimus“, – teigia MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė.

Pirmajame komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti Etikos komisijos nuostatai, jie patvirtinti vasario 6 d. MČTAU rektorato posėdyje. Nuostatuose numatyta, kad Etikos komisija nagrinėja MČTAU klausytojų bei MČTAU fakultetų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie MČTAU klausytojų elgesį, drausmę, MČTAU įstatų pažeidimus, taip pat MČTAU įstatuose ir veiklos reglamente numatytų bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus, priima sprendimus vadovaujantis pagrįstumo ir teisingumo principais. Už MČTAU įstatų pažeidimą, netinkamą drausmę ir elgesį, prieštaraujančius etikos ir moralės principams, ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus Komisija savo iniciatyva gali skirti nuobaudą – įspėjimą. Komisija taip pat gali siūlyti MČTAU rektoratui dėl grubių pažeidimų klausytoją pašalinti iš MČTAU.

Etikos komisijoje jau aptarta konfliktinė situacija, kilusi Turizmo fakultete tarp fakulteto klausytojo Raimundo Algirdo Šakalio ir fakulteto vadovybės bei apsvarstytas paties R. A. Šakalio pareiškimas šiuo klausimu. Kaip informavo Etikos komisijos pirmininkė J. Novagrockienė, išklausius R. Šakalio bei Turizmo, Kultūros, Psichologijos fakultetų atstovų nuomones, balsų dauguma buvo priimtas nutarimas rekomenduoti MČTAU rektoratui pašalinti universiteto klausytoją R. Šakalį iš MČTAU sąrašų, vadovaujantis šiuo metu galiojančių MČTAU įstatų 3.5 punktu.

MČTAU rektorato kovo 6 d. posėdyje buvo nutarta sušvelninti Etikos komisijos siūlomą sprendimą ir pareikšti Turizmo fakulteto klausytojui R. Šakaliui įspėjimą dėl nemandagaus, nepagarbaus elgesio, įpareigoti jį nevykdyti kelionių organizavimo veiklos MČTAU vardu, neleisti jam skelbti savo reklamų Turizmo, Psichologijos ir kitų fakultetų Facebook grupėse siekiant asmeninės naudos. „Trečiojo amžiaus universitetuose, kuriuose visa mokymosi veikla vystoma savanorystės principu, kur puoselėjamos tokios vertybės kaip bendradarbiavimas, kūrybiškumas, pagarba ir tolerancija, atsakomybė ir profesionalumas, nėra vietos komerciniams asmeniniams pasipelnymo tikslams“, – savo griežtą nuomonę pareiškė MČTAU rektorė Z. Žebrauskienė.

Etikos komisijos pirmininkė J. Novagrockienė atkreipė MČTAU rektorato narių dėmesį į būtinybę aiškiai reglamentuoti fakultetų Facebook grupių veiklą: „Fakultetuose nevienodai reglamentuojama Facebook grupių veikla, klausytojai ne visada supažindinami su Facebook naudojimo taisyklėmis, todėl kyla konfliktų kai kuriems klausytojams siekiant skelbti šiose grupėse savo komercinę ar politinę reklamą.“

Nutarta organizuoti fakultetų Facebook grupių administratorių kursus, tobulinti šių grupių veiklos reglamentavimą, viešai skelbti naudojimosi Facebook taisykles.

MČTAU informacija

Rasos Pakalkienės nuotrauka

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

DĖMESIO! SPALIO 4 D. RENGIAMA 29-ŲJŲ MČTAU MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ: 12 VAL. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOJE, 17 VAL. IŠKILMINGAS MOKSLO METŲ ATIDARYMAS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE (ĮĖJIMAS TIK SU BILIETAIS), 19 VAL. KONCERTAS “NEPARAŠYTO DIENORAŠČIO LAPELIAI“, VILNIAUS KVARTETAS IR VESTARDS ŠIMKUS