Kalendorius

rugsėjo   2022
Pr An Tr K Pn Š Sek
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

rugsėjo   2022
Pr An Tr K Pn Š Sek
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Projektas

Vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finasuojamą projektą „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“, 2022 m. rugsėjo 16 d. Medardo Čoboto universitetas (MČTAU) pakvietė Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) narius susitikti Vilniuje. Visuotiniam susirinkimui teko svarstyti aktualius vyresnei kartai klausimus.

22 09 20 buk pilietiskas SV

Pirmoje susitikimo dalyje Audronė Nugaraitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, komunikacijos ekspertė, vadovavo mokymams, kaip parengti Asociacijos strategiją. Kumunikacijos ekspertė pateikė pagrindines mokymų temas: teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas, TAU komunikacijos strategijos parengimo ypatumai, NTAUA komunikacijos strategijos parengimo planas.

Prof. A.Nugaraitė pabrėžė, kad šiuo metu visuomenėje gyvuojantis vyresniojo žmogaus įvaizdis nėra tinkamas. Žodis „senjoras“ neturėtų būti vartojamas, kalbant apie vyresniojo amžiaus žmogų, nes jaunimas šia prasme vartojamo žodžio „senjoras“ nesupranta. Vyresniojo amžiaus žmogus neturėtų pašnekovui priminti, esąs pensininkas – jeigu žmogus veiklus, niekam nerūpi jo amžius. Todėl vienas pagrindinių Trečiojo amžiaus universitetų uždavinių yra aktyvaus gyvenimo ilginimas. TAU veikla yra dvejopa – akademinė ir edukacinė. Apklausų metu TAU klausytojai dažnai pabrėžia paties mokymosi proceso teikiamą malonumą. Mokymosi malonumas susijęs su kitu labai svarbiu dalyku – atminties gerinimu. Mokymosi malonumas susijęs su malonumu sužinoti kažką naujo. Labai svarbu vyresniojo amžiaus žmogui nebijoti prisipažinti, kad kažko nežino, nesupranta. Noras vaizduoti visažinį blogina žmogaus įvaizdį.

22 09 20 Nugarait Audron SV

Vyresniojo amžiaus žmonėms labai svarbu aktyvumas laisvalaikio metu (kelionės, šokiai, dainavimas). Jeigu jaunimas matys aktyviai gyvenančius vyresniojo amžiaus žmones, keisis jaunų žmonių požiūris. Aktyvumas kartu yra ir sveikatos gerinimas.

Profesorė suskirstė mokymų dalyvius į keturias grupes, kad atsakytų į klausimus pagal SSGG (stiprybės – silpnybės – galimybės – grėsmės). Po 15 minučių gauti atsakymai:

stiprybės: NTAUA vienybė, savanorystė, charizmatikški NTAUA vadovai, galimybė kiekvienam universitetui aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje; silpnybės: silpna komunikacija (nepakankami dialoginio bendravimo įgūdžiai), nepakankamai išplėtota gerosios patirties sklaida; galimybės: sąlygos mokytis visą gyvenimą, išmokti girdėti kitą žmogų, toleruoti kitokią nuomonę; grėsmės: nesusikalbėjimas su vyriausybinėmis organizacijomis, menkas Trečiojo amžiaus universitetų finansavimas, intelektualų traukimasis iš aktyvios veiklos, vietinės valdžios laikysenos TAU atžvilgiu nestabilumas.

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta vyresniojo amžiaus žmonių mokymuisi. Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos viceprezidentė, Pasvalio rajono TAU direktorė Danutė Morkūnienė organizavo vyresniojo amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimą, kurio rezultatus pristatė susirinkimui: 38 universitetų klausytojai dalyvavo apklausoje, daugiausia respondentų – iš MČTAU, Trakų, Utenos, Šiaulių trečiojo amžiaus universitetų.

Tyrimas išryškino, kad daugiausia klausytojų nori gauti medicinos, psichologijos, technologijų žinių. 18 proc. respondentų pažymėjo, kad susipažino su žmonėmis, o kai kurie respondentai atsakė, kad TAU veikla net paskatino juos imtis verslo.

Respondentai pažymėjo, kad vyresniojo amžiaus žmonių mokymui daugiausia dėmesio skiriama trečiojo amžiaus universitetuose. Šiuose universitetuose įvyko 36 proc. visų mokymo renginių. Apie galimybes mokytis TAU respondentai sužinojo iš socialinių tinklų.

Į klausimą, kiek pinigų respondentai gali išleisti mokymosi reikalams, gautas atsakymas: 187 respondentai gali išleisti iki 20 eurų (metams), iki 50 eurų gali išleisti 77 respondentai, iki 100 eurų gali išleisti 4 respondentai, kas sudaro tik 1 proc. apklaustųjų.

Dauguma – 57 proc. – respondentų yra nuo 61 iki 70 metų amžiaus.

22 09 20 buk pilietiskas1SV

Atsakymai leido susidaryti dabartinės mokymo/mokymosi padėties vaizdą, padaryti išvadas ir parengti rekomendacijas rengiant programas ateityje: padėti vyresniojo amžiaus žmonėms suvokti ryšį tarp asmeninio gyvenimo kokybės ir žinių apie sveikatą, galėjimo prisitaikyti prie sparčių pokyčių.

Diskusijose NTAUA vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius pareiškė, jog būtina pasiekti, kad žmogus, atėjęs į TAU, pajustų patekęs į universitetinę aplinką, – kitaip mokymosi procesas neįmanomas. Reikalingas valstybės įstatymas, kuris apibrėžtų Trečiojo amžiaus universitetų veiklą.

Susirinkimui baigiant darbą, svečiai dėkojo Medardo Čoboto universiteto vadovybei ir klausytojams už galimybę susitikti, pasidalinti patyrimu, suplanuoti ateities darbus.

Dr. Vida Kniūraitė, MČTAU Istorijos fakulteto dekanė

Vytauto Vasiliausko nuotraukos

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

MČTAU MOKSLO METŲ ATIDARYMO PROGA SPALIO 1D. 12:30 ŠV. MIŠIOS VILNIAUS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOJE ŽVĖRYNE, O SPALIO 5 D. 16:30 IŠKILMINGAS MOKSLO METŲ ATIDARYMAS FILHARMONIJOJE, ĮĖJIMAS SU ĮSIGYTAIS BILIETAIS