SADM logo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programa 2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“ pratęsia jau trečius metus vykdomas veiklas, kuriomis siekiama skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienyti ir stiprinti Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtoti Nacionalinės TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas. Kaip ir ankstesniais metais yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir projekto viešinimo darbai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį.

PROJEKTO VEIKLOS:

1. Siekiant stiprinti TAU partnerystę ir bendradarbiavimą, bus sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt,  organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija (atsakinga TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė).

2. Siekiant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio bus organizuojama praktinė konferencija „Senjoro įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje“ (Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė).

3. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojami Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai „Sielos ir kūno mankšta“ (Klaipėdos VšĮ Trečias amžius direktorė Birutė Petraitienė).

4. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:

 • Tradicinis IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis. (MČTAU choro „Varsa“ vadovė Lilijana Zarankienė);
 • Saviraiškos diena ,,Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“. (Raseinių raj. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė, atsakinga už Raseinių TAU);
 • Šilalės TAU edukacinis renginys „Etnokultūrinės savimonės stiprinimas“. (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Erika Gargasė, atsakinga už Šilalės TAU veiklos organizavimą);
 • Druskininkų TAU renginys „Etnokultūros, dvasinio potencialo puoselėjimas“. (Druskininkų TAU rektorius Jonas Valskys).

VAVB logo MC TAU 01 VAVB Austrų literatūros skaityklos ir MČTAU Užsienio kalbų fakulteto edukacinis projektas „Vokiškai apie Austriją“.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • Skatinti senjorų domėjimąsi Austrija, jos istorija, kultūra, žymiais žmonėmis, tradicijomis.
 • Pažintį su Austrija organizuoti vokiečių kalba, tuo gilinant vokiečių kalbą besimokančių senjorų teksto klausymo ir supratimo gebėjimus.
 • Įtraukiant senjorus į medžiagos apie Austriją aptarimą, plėtoti jų kalbinius gebėjimus ir komunikavimo kompetenciją.

Laukiamas rezultatas:

 • Vokiečių kalbą besimokantys senjorai geriau pažins vieną iš vokiškai kalbančių šalių – Austriją, jos istorinius ir kultūrinius ypatumus, susipažins su vokiškai kalbančių šalių panašumais ir skirtumais.
 • Patobulins savo kalbinius gebėjimus ir įgūdžius.

Edukacinių užsiėmimų tvarkaraštis: vasario 11 d., kovo 10 d., balandžio 7 d., gegužės 5 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d., gruodžio 15 d.

Edukacinių užsiėmimų temos:

 • Bekanntes und unbekanntes Österreich (Pažįstama ir nepažįstama Austrija).
 • Österreichische Kunst (Austrijos menas).
 • Hauptstadt Wien und seine Sehenswürdigkeiten (Sostinė Viena ir jos įžymybės).
 • Die Welt der Habsburger: das Kaiserpaar Elisabeth (Sisi) und Franz Joseph; Die wahre „Kaiserin“ Maria Theresia. (Habsburgų pasaulis: imperatorienė Elizabeta (Sisi) ir Francas Jozefas; Tikroji „imperatorė“ Maria Teresė).
 • Weihnachten in Österreich: Sitten und Bräuche. Weihnachtslieder (eine kleine Party). (Kalėdos Austrijoje: tradicijos ir papročiai. Kalėdinės dainos. Vakarėlis).

Projektą koordinuoja: Karmela Rudaitienė, VAVB vyriausioji bibliotekininkė, Inga Bartkuvienė, VAVB vyresnioji bibliografė, Danutė Šukienė, MČTAU UKF dekanė.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 125 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!