Ketverius metus vadovaudamas Literatūros fakultetui, dalyvavau MČTAU Rektorato posėdžiuose, mačiau ir jaučiau atsakomybę, kurią neša rektorė dr. Zita Žebrauskienė, prorektoriai, fakultetų dekanai ir jų padėjėjai – seniūnai. Todėl neatsitiktinai sumaniau nors trumpai pasidžiaugti savo fakulteto klausytojų veikla po pastaruoju laikotarpiu įvykusių pasikeitimų.

Man atsistatydinus, fakulteto klausytojai dekanu išrinko Joną Kirtiklį, seniūne – Nataliją Semaškienę. Matėme, kaip jie jaudinosi, bandė atsisakyti šių atsakingų pareigų, tačiau, pasiūlius, pagalbą pavyko įkalbėti. Sakoma, žadinys – kely radinys. Atrodo, pagal galimybes, priesakus pildome.

Gera susirinkti į negausų, bet bičiulišką Literatūros fakulteto klausytojų būrį, pažvelgti vienas kitam į akis, pasidomėti, kaip sekasi, pasiklausyti posmų ar trumpų istorijų. O ką jau bepasakysi apie nuolat išleidžiamas naujas knygas. Susigyvenę ir susitikę seni bičiuliai, bendraamžiai ir bendraminčiai literatūros mėgėjai kartu maloniai pabūname, atsipalaiduojame nuo kasdienybės. Kai į svečius ateina įdomus žmogus, rašytojas ar poetas, pasakoja apie savo nueitą gyvenimą, kūrybą, paskatina ir mus imtis plunksnos ar kitaip ugdyti saviraišką.

Šiais mokslo metais fakultete lankėsi mokslo istorikas profesorius Libertas Klimka, aktorius, profesorius Vytautas Anužis, šiuolaikinę prozą ir poeziją gyrė ir peikė literatūros kritikė Jūratė Sprindytė. Daugelio publikacijų autorius žurnalistas Vytautas Žeimantas, papasakojęs apie patirtą cenzūrą, apie atsakomybę realiai įvertinti sausio 13-osios įvykius, pasidžiaugęs sutiktais bendraminčiais rašytojais, paragino ir mus reikštis bei skelbtis, „ištraukti iš stalčių“ parašytus darbus. Palinkėjimas sutapo su dekano Jono Kirtiklio informacija, jog jis su Rektoratu suderino galimybę šį pusmetį paruošti penktąją fakulteto knygą – klausytojų kūrybos rinkinį. Tad mūsų laukia nauja kūrybinė užduotis...

Literatūros fakultete ir toliau aktyviai reiškiasi talentingi kūrėjai: Alfredas Naktinis, Leopoldas Stanevičius, Vilija Jurėnienė, Jonas Ambrukaitis, Er Minija, Nijolė Riaubaitė, Ona Grigaliūnienė, Vanda Mikoliūnienė, Irena Liužinienė, Kristina Sadauskienė. Ne veltui sakoma: „kas parašyta – kirviu neištašysi“. Nuolatinis bendravimas su kuriančiais kolegomis „paduoda azartą“ bandyti savas jėgas. Dažnam tai pasiseka.

Palinkėsiu visiems kolegoms tvirtos sveikatos, patirti kūrybinį džiaugsmą, plunksna išlieti savo nerimą, ilgesį, pasidalinti mintimis su bendraminčiais, kad iš užsiėmimų išeitume ne kaip iš pakasynų, o su dainuojančiomis širdimis. O fakulteto dekanui ir seniūnei – išradingumo, kantrybės ir ištvermės.

Romualdas Šimkūnas, Literatūros fakulteto Garbės dekanas

Kristinos Danutės Sadauskienės nuotr.