Gražią MČTAU iniciatyvą per adventinį laikotarpį Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje rengti muzikinių ir poetinių popiečių ciklą ,,Pabūkime kartu” gruodžio 12 d. pratęsė Meninės saviraiškos fakultetas, vadovaujamas dekanės ir renginio „Advento žvakių šviesoje“ scenarijaus autorės Izabelės Janinos Bražiūnienės. Programos užuomazga buvo gruodžio 7 d. įvykęs „Pasidainavimas su „Romantikais“ Advento tema. Jame buvo uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė.

Iš amžių glūdumos, iš tolių tolių, iš už girių girių atskridę baltieji angelai vienlangėse, prie žemės pritūpusiose senolių liaudies tradicijas saugančiose grytelėse ir šviesomis tviskančiuose miestuose, pasiklydusių jų gentainių namuose, Advento vainike uždega Didžiojo Laukimo Gerumo ir Vilties žvakes. Prasideda Rimties šventė, bet į ją užėjusias pasaulietiškas žvakes apima liūdesys, nes žmonėms nereikia nei Ramybės, nei Tikėjimo, nei Meilės, tad jos išbąla ir gęsta, bet... yra Viltis, kuri jas ramina, uždega iš naujo, nes ne tik vaikai, bet ir žmonija bijo tamsos... Tyli šventė, tad iš už tamsių girių, kur į tėvulio dvarą pabėgo brolių nesudaboti žirgai, atskrieja tėvulio važiai su pažadais ,,parvežti baltų bėlynų mergom prausynų”, gi ateis Kalėdos.

Deklamuojamos Advento laikotarpiui skirtos eilės, tam žiemos laikui, kai bobutės, mamos, dukros, verpdamos ar plunksnas plėšydamos, sugebėdavo ir savo vaikelius vygėse pasūpuoti, prašydamos Dievulio jiems palaimos.

Iki graudulio, kaip nuotraukoje matome ir prisimename tą savo gimtinį namelį, į kurį vis dar iš vaikystės atklysta Kalėdos su dainoje apdainuotais baltais, namų šilumos nerandančiais, nuliūdusiais geraisiais ir nedraugingais juodaisiais angelais. Kaip maži vaikai dainose bėgame, skubame paskui geruosius angelus, kad tik pasivytume, pasikviestume ir pasisodintume prie Kūčių stalo.

Kokių tik nebuvo paporinimų Advento vakarojimų metu – apie tai labai gražiai pasakojo senovinio paveldo folkloro dainų puoselėtoja, „Romantikų“ grupės dainininkė Aldona Pranarauskienė: kaip Advento dainose rūpėjo prabočiams išsiaiškinti apie pasaulio sutvėrimą, lyg tai kieme grūšiala augo, o iš jos ugniala iškrito ir taip atsirado žmogaus ir pasaulio šviesa, kaip dūšialos, lankydamos savo namelius ir artimuosius cykiai cykiai po sodelį uliojo, nes to artumo labai labai reikia ir žeme vaikščiojančiam, ir ant debesėlio sėdinčiam...

Advento šilumos žodžiai sugulė į popietės dalyviams – klausytojams išdalintas siauras baltas juosteles, jautriai savo turiniu palietusias visų širdis. Rodos, po tokios vidinės šilumos nešalta ant sniego pastovėti basai, tik lyg sunkūs vienatvės gniaužtai spaudžia tą širdį ir niekas nuo gyvenimo pavargusio žmogaus neišves į dar viltimi vis žaliuojantį krantą, taip skauda, taip skauda, nes laikas vis bėga ir bėga...

Toks jau tas Tavo ir mano kelias, į kurį žvelgi per lietaus numazgotą langą, kai kyla dūmas į verkiantį dangų, kai trobelėje vėl pakvimpa motulės duona ir kažkur gryčiutėje senas laikrodis klupdamas eina. Taip į širdį beldžias praradimais paženklintas mūsų kelias, o skaitovai pasakys, kad tuo keliu per Atgailą, Atleidimą ir Meilę eilėraščiu eisime į Šventąją naktį pasitikti Vilties Žvaigždės, kurios labai, labai laukia ir namuose nuliūdus motulė, išsibarsčius vaikams po platų pasaulį, su ilgesiu jų lauks rankoje laikydama žiburį ir baltą plotkelę, ir kol kas dar nedės eglės šakos tuščion vieton, nes gal sugirgždės durys ir iš tolių toliausių sugrįš, paukščiu iš gimtųjų namų išskridęs, lauktas artimasis.

Nuraminsim motulę ir pakviesim akimis apkabinti medžius, pasigrožėti jais, pasiklausyti paukščių giesmių, kartu atsiriekti naminės duonos riekę, padainuoti, nusiskinti lauko gėlę, stipriai stipriai apkabinti ir priglausti mylimus ir mus mylinčius artimuosius, nes visa tai yra mūsų brangiausias turtas – ta brangi Advento žvakių šviesos apšviesta Gimtinės Lietuvos žemė, kuri mums priklauso, dar mums priklauso... Paskutiniai eilių posmai ragina uždegti žiburius širdyse Gerumui, Atjautai, Meilei, po bažnyčios skliautais susimąstyti Advento Šv. Mišiose, skambant vokalinio ansamblio ,,Ave Musica” (vadovė prof. Rita Bieliauskienė) atliekamoms giesmėms, pabūti patiems su savimi.

Po Šv. Mišių leidomės laiptais žemyn į Agapę, į kuklias adventines popietines vaišes, jas ir visus ten buvusius palaimino kunigas Algirdas Toliatas, kurį atlydėjo svečių šeima iš Italijos, be galo įdomiai papasakojusi apie Jėzaus Kristaus stebuklą, aplankiusį jų šeimos narį.

Renginyje skambėjo Meninės saviraiškos fakulteto romantinio dainavimo grupės ,,Romantikai” (vadovė I. J. Bražiūnienė) dainos: „Už girių girių“, „O atsimenu namelį“, ,,Angelas”, ,,Kas po mano sodelį vaikščiojo”, ,,Vidurin dvaro grušela auga”, „Aš stoviu ant sniego basa“, „Mano kelias“, „Neliūdėk, motule“, „Kolei matau medžius“. Fakulteto skaitovų grupės (vadovė Nijolė Gradauskienė) dalyviai skaitė prie dainų pritaikytas eiles: „Kai pūgos išdainuos“, „Adventas“, „Iš vaikystės ateina Kalėdos“, „Šventa naktis“, „Uždekit žiburius“.

Šios adventinės giesmės, eilės ir dainos skambėjo visa širdimi savo darbui atsidavusios MČTAU rektorės dr. Zitos Žebrauskienės ir kitų universiteto vadovų dėka, kurie su Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios kunigu A. Toliatu sutarė po bažnyčios skliautais įsileisti Advento susikaupimo ir didžiojo Laukimo žvakių šviesą.

Gruodžio 17 d. programą „Advento žvakių šviesoje“ parodėme ir trečiąją Advento vainiko žvakę uždegėme Vilniaus „Artrito“ bendrijos renginyje Antakalnio poliklinikos salėje. Pradžiuginome žiūrovus, kurių tarpe buvo nemažai matytų MČTAU klausytojų veidų, ir kartu pasidžiaugėme ypatinga adventine nuotaika. Bendrijos pirmininkė Aldona Rutkauskienė, neslėpdama jaudulio ir graudulio, dėkojo mums už netikėtą ypatingą adventinę programą. Ji pabrėžė mūsų gražų atlikimą, sceninį įvaizdį, inteligenciją, nuoširdumą ir šilumą, kuria dalinamės.

Jau greit... Jau greit į savo sielą įsileisime pačią gražiausią metų šventę – Šv. Kalėdas. Palikę už pečių stovėti Laiką, mintyse sugrįšime į jį. Taigi, pabūkime kartu toj pačioj Šviesoj, toj pačioj Tyloj, toj pačioj Vilty...

Regina Kazlauskienė, romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ dalyvė