Mūsų anūkai rugsėjo mėnesį pradėjo mokslo metus kartu su mėlyna padange išskrendančiomias gervėmis, o mes, Meninės saviraiškos fakulteto romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“, lyg norėdami sulaikyti besibaigiančią vasarą, spalio 16 d., beržų auksu ir klevų variu išpuoštomis pakelėmis skubėjome į ežerų akimis mirksintį Molėtų kraštą dalyvauti Molėtų TAU ketvirtųjų mokslo metų pradžios šventėje. Šios išvykos iniciatorė – MČTAU rektorė, Nacionalinės TAU asociacijos pirmininkė dr. Zita Žebrauskienė atvyko pasveikinti molėtiškius su mokslo metų pradžia ir pradžiuginti juos mūsų romantikų grupės atliekamomis dainomis ir eilėmis.

Molėtų TAU klausytojus ir svečius pasveikino miesto vicemeras Mindaugas Kildišius, MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, kuri savo įtaigia kalba, skleisdama gerą nuotaiką ir optimizmą, kvietė klausytojus būti ne tik stebėtojais, bet ir rytdienos kūrėjais, pavadindama senjorus Lietuvos ateitimi... Daug gražių ir šiltų žodžių savo klausytojams skyrė Molėtų TAU įkūrėja, Nacionalinės TAU asociacijos tarybos narė Romualda Žvinienė.

Po jautrių kalbų ir sveikinimų į sceną buvo pakviesti MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės vadovaujamos romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ dainininkai ir muzikantai Algis Gudavičius ir Liutauras Milišauskas. Romantikų atliekamos dainos buvo įvairiaspalvės, kaip ir auksinė rudens gamta anapus lango – gandro lizdas sodyboje, pasiilgtas gimtasis namelis, krašto grožis su žiemą dūzgiančiais aviliais, basakojė saule įdegusi piemenaitė... Buvo prisiminti ir po senais ąžuolais kritę partizanai – sūneliai Tėvynės, ir nakties pušų viršūnėse likęs sustingęs gilus skausmas, apie kurį jautriai dainavo I. J Bražiūnienė, pritariant smuikininkui Liutaurui Milišauskui. Klausantis šių dainų, molėtiškių klausytojų akyse sužvilgo ašaros. Šalia liūdesio kartu žengė ir meilė – jaunystės ir vis dar krūtinę deginanti vėlyvoji meilė, apie kurią jausmingai dainavo „Romantikų“ vadovė, subtiliai pritariant ansambliui, sugraudinusi daugelį moterų salėje. Pabaigoje optimistine gaida skambėjo dainininkų kvietimas gėrėtis ir džiaugtis giriomis ir pievomis, žiburiais languose, žydinčiomis gėlėmis ir skambančiomis dainomis, kol artimi šalia, kolei eini šia žeme. Savo nuoširdžiomis dainomis atlikėjai sužavėjo klausytojus salėje, ir visi kartu atsistoję džiaugsmingai dainavo: „O gyvenimas eina, o mes traukiame dainą...“

Išklausę daug šiltų padėkos žodžių, apdovanoti gėlėmis ir dovanėlėmis, buvome pakviesti į nuostabų gamtos kampelį, esantį Labanoro girios parko pradžioje – Mindūnus, kuriuose mus su akordeono garsais pasitiko kavinės darbuotojos. Čia buvome pavaišinti pagal jų pačių receptą išvirta labai skania žuviene, o romantikai joms atsidėkojo skambiomis dainomis, nuaidėjusiomis pamiške... Grožėjomės puikiai įrengta poilsiaviete, taip pat aplankėme labai originaliai įrengtą Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejų bei Ežerų žvejybos muziejų. Drauge su mumis važiavęs fotografas Albertas Bakutis ne tik fiksavo fotojuostoje renginio akimirkas, bet ir įamžino „Romantikų“ kolektyvą nenusakomo grožio rudenėjančioje gamtoje.

Auksiniai miškai jau viliojo saulę namolio, o kartu su ja ir mes išvykome iš šios nuostabios vietos, dėkodami kolegoms molėtiškiams ir jų bendruomenės įkūrėjai Romualdai Žvinienei už nuoširdų priėmimą, džiaugdamiesi prasmingai praleista diena, išsiveždami pačius geriausius ir šilčiausius įspūdžius bei žodžius širdyje:

„Tu tokia brangi, žeme mūs gimta!

Tau mintis šviesi, tau širdy vieta“...

Alvydas Kazlauskas, Meninės saviraiškos fakulteto romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ dalyvis

Alberto Bakučio nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook