2012 m. balandžio mėnesio pradžioje Sveikatos fakulteto dekanė dr. Birutė Gaigalienė informavo, kad 2011/2012 mokslo metai eina į pabaigą ir mums liko tik pora užsiėmimų. Sulaikiau kvėpavimą ir galvoju, kaip čia dabar „baigiasi“. Atrodo, taip neseniai susirinkome į pirmąją paskaitą, į mums skirtą auditoriją. Auditorija lyg ir nemaža, bet mūsų – keturis kart daugiau. Stoviu nustebusi prie sienos ir galvoju: čia matyt yra labai įdomu, kitą kartą reikės ateiti nuo pat ryto. Tačiau be reikalo jaudinausi, po 10-15 minučių grįžo dekanė ir pakvietė mus į aktų salę. Guvių akių, inteligentiška, maloniu balsu ji mus pasveikino ir supažindino su paskaitų temomis bei lektoriais.

Besibaigiant mokslo metams susimąsčiau, kodėl gi man taip greitai prabėgo mokslo metai? Verčiu užrašus ir prieš akis iškyla prof. Alvydas Laiškonis, dr. Genovaitė Jusaitienė, dr. Edita Janulionytė ir, aišku, fakulteto siela, pati dekanė dr. Birutė Gaigalienė. Būtent jai mes esame dėkingi už tokius aukšto lygio specialistus, atvykusius mums skaityti paskaitas. Jie visi ne tik savo srities profesionalai, sukaupę ilgametę turtingą patirtį, bet ir didelės dvasinės kultūros inteligentai. Matyt, būtent todėl jie mus taip traukė ateiti į paskaitas. Nepameluosiu, jų žodžių klausėme ištempę ausis. Stengdavome ateiti anksčiau, kad tik atsisėstume arčiau lektoriaus, kad girdėtume kiekvieną jo žodį. Sužinojome labai daug iš tiesų neįkainojamos informacijos. Nors aš seniai domiuosiu literatūra sveikatos tema, bet šių gydytojų gyvu žodžiu skleidžiamų žinių su niekuo nepalyginsi. Pasibaigus paskaitai jie dar ilgai dalindavo neįkainojamus patarimus kiekvienam asmeniškai ir tik jam rūpimu klausimu.

Savo pirmųjų mokslo metų MČTAU įspūdžius noriu užbaigti tarptautiniu mastu pripažintos oftolmologės, nepaprastai tyros dvasios ir jautrios širdies dr. Genovaitės Jusaitienės žodžiais: „Gyvenimą stumia du varikliai – protas ir jausmai, kurie vienas be kito neįmanomi. Tokia žmogaus prigimtis. Protą ugdo švietimas, mokykla, o jausmai bręsta šeimoje. Juos puoselėja pats žmogus. Taigi, žmogus visada privalo žengti abiem kojom, o kelią visada apšvies mumyse esanti dvasinė šviesa“.

MČTAU kaip tik ir prisideda prie žmonių švietimo, proto ugdymo. Esame dėkingi už susitikimus su įdomiomis asmenybėmis, kurių žinios mus turtina, o jų skleidžiama šviesa dar ilgai lydės mus. Kiekvieną kartą, kai išeidavau pakylėta iš paskaitos, dėkojau tiems, kuriems atėjo idėja įkurti tokį universitetą, kuriame senjorai, baigę aktyvią darbinę veiklą, gali gauti įdomios ir naudingos informacijos bei turiningai praleisti laiką.

Tik prieš kelias dienas sužinojau, kad šalia Trečiojo amžiaus universiteto įkūrėjo dr. M.Čoboto šalia buvo ir jo kolegė gydytoja gerontologė dr. Birutė Gaigalienė.

P.S. Nosį buvau įkišusi ir į Turizmo fakultetą. Ten mane sužavėjo nepaprasto takto, energiją spinduliuojanti moteris, tikiu, galinti suorganizuoti kelionę į bet kurią Žvaigždę. Tai fakulteto dekanė Teodora Dilkienė.

Birutė Sviklienė, Sveikatos fakulteto klausytoja