Į 2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis – aktyviam gyvenimui“ renginius įsijungė ir dauguma Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) fakultetų.
 
Vienas didžiausių, per 700 senjorų subūręs Turizmo fakultetas, lapkričio 17-18 d. surengė konferenciją „Rytų Lietuvos studijos“. Šio fakulteto senjorai, susiskirstę į 12 grupių, keliauja, savanoriauja, dalyvauja įvairiuose projektuose, klausosi paskaitų, susitinka su įdomiais žmonėmis, patys dalijasi kelionėse patirtais įspūdžiais.
 
Fakulteto dekanės, patyrusios gidės Teodoros Dilkienės iniciatyva, šiame fakultete kuriama graži tradicija – aplankę kurį nors Lietuvos regioną, senjorai dar kartą sugrįžta į jį teoriniuose užsiėmimuose, giliau pastudijuojami to regiono kraštovaizdžio, gamtosaugos ypatumus, etnokultūrinį paveldą. Praėjusiais metais senjorai aptarė ir apibendrino kelionių ciklo po Šiaurės Lietuvą įspūdžius, o šį rudenį gausiai susirinko į konferenciją, skirtą Rytų Lietuvos studijoms.
 
Noras pradėti Rytų Lietuvos studijas keliaujant ir pratęsti jas kartu su profesionalais auditorijose gimė pasiklausius etnologo prof. Liberto Klimkos ir geografės, kultūrologės Nijolės Balčiūnienės paskaitų apie turtingą gamtinį ir etnokultūrinį šio regiono paveldą. Taip gimė T. Dilkienės parengtas puikus, įsimintinas 10-ties kelionių ciklas Rytų Lietuvos studijoms, kraštui, apie kurį iškilus geografas prof. Česlovas Kudaba rašė: „Retai kur gali aptikti tokią saviškai gražią liaudies architektūrą ir žmonių meilę žemei“. Aplankę istorinę Medininkų pilį, pasižvalgę nuo Juozapinės kalvos, pabuvoję Dieveniškių krašte, pasigrožėję Taujėnų, Šešuolėlių dvarais, pasivaikščioję po Asvejos, Labanoro regioninius parkus, pakeliavę po Anykščių, Rokiškio, Zarasų, Utenos kraštą ir pabendravę su įdomiais to regiono žmonėmis, per 300 Turizmo fakulteto klausytojų pratęsė šio krašto studijas konferencijoje. Su Rytų Lietuvos gamtiniu, istoriniu, architektūriniu, etnokultūriniu paveldu, įžymiais to regiono mokslo, meno, kultūros veikėjais senjorus supažindino Lietuvos edukologijos universiteto lektoriai geografai Marijus Pileckas ir prof. Algimantas Česnulevičius. Įspūdžiais dalijosi ir patys keliautojai, o tie, kas negalėjo keliauti, studijavo šį kraštą, klausydamiesi pranešimų, apžiūrinėdami turtingą Rytų Lietuvos rajonų pristatytą etnokultūrinę ir kulinarinio paveldo parodą, kurioje puikavosi rankdarbiai, papuošalai ir įvairūs skanėstai.
 
Konferencijoje svečiavosi Anykščių trečiojo amžiaus universitetas, Vilniaus Zarasiškių bendrija „Ežerėnai“, Utenos trečiojo amžiaus universitetas ir uteniškių folkloro ansamblis „Seklytėla“. Koncertavo MČTAU vokalinė grupė, eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė.
 
Konferencijos dalyviai pritarė laiškui, kuriuo raginama ne tik keliauti ir pažinti Lietuvą, bet ir aktyviai prisidėti prie savo krašto puoselėjimo dalyvaujant savanorystės talkose bei vykdant įvairius projektus, padedančius saugoti aplinką ir kultūros vertybes.
 
Politologijos fakulteto klausytojai lapkričio 19 d. klausėsi paskaitos apie JAV patirtį vystant ir plėtojant demokratiją ir apie galimybę šią patirtį pritaikyti Lietuvoje. Paskaitą skaitė JAV rezidavęs Lietuvos ambasadorius Žygimantas Pavilonis. Paskaita sukėlė didelį klausytojų susidomėjimą. Ambasadoriaus patyrimas šioje srityje yra unikalus, todėl po tradicinių klausimų ir atsakymų kilo diskusijos, trukusios ne trumpiau kaip ir pati paskaita. Tokios paskaitos padeda ugdyti aktyvų, tikslingai mąstantį žmogų, ko mūsų visuomenėje dar labai trūksta.
 
Sveikatos fakulteto renginių, skirtų suaugusiųjų mokymosi savaitei, tikslas – paskatinti susimąstyti, ką kiekvienam žmogui reiškia sveikata, darna su savimi pačiu ir jį supančia aplinka, kitaip tariant, skleisti visapusiškai sveikos visuomenės idėją. Tuo tikslu buvo pravestas meditacijos ir muzikos terapijos (su Tai-či ir jogos elementais) užsiėmimas, kuriame buvo mokomasi dėmesingo įsisavinimo metodikos. Tai pats geriausias būdas atsipalaiduoti ir sutelkti dėmesį į save, judesio formą, bendruomeniškumą, o tai padeda generuoti teigiamas emocijas ir mintis.
 
Sveikatos fakulteto klausytojai taip pat klausėsi prof. Algirdo Juozulyno paskaitos „Širdies kraujagyslių rizikos veiksniai ir prevencija“, kurioje susipažino su vyresnio amžiaus žmonės aktualiais išeminės arba koronarinės ligos požymiais bei rizikos veiksniais.
 
Tautodailės fakultete senjorai buvo supažindinti su delmonais – smulkiu tautinio kostiumo aksesuaru, naudotu Mažojoje Lietuvoje, Žemaitijoje ir kituose Pabaltijo kraštuose net nuo XVII a. Mūsų dienomis delmonų gamyba ir nešiojimu susidomėta iš naujo. Šis aksesuaras ypač pravers vakarais, kai nejauku eiti – į jį galime įsidėti piniginę, telefoną ar kitus svarbius daiktus. Kadangi jis gražus, tai gali būti nešiojamas kaip papuošalas. Tautodailininkės sužinojo, iš kokių medžiagų gaminami delmonai, kaip jie siuvinėjami, pasimokė dailiųjų dygsnelių, kurie yra lietuvių tautodailės paveldo dalis. Susipažinti su delmonais padėjo tautodailininkė Matilda Jucienė. 
 
Kultūros fakulteto klausytojai, dalyvaujantys etnokutūrinio mokymosi programoje, lapkričio 19 d. klausėsi Lietuvos liaudies kultūros centro Papročių ir apeigų poskyrio vedėjos Nijolės Marcinkevičienės paskaitos „Lietuvos etnografinių regionų maistas ir liaudies medicina“. Prisiminėme žemaitišką kastinį, dzūkų bandas, suvalkiečių skilandį, aukštaičių virtinius. Sužinojome apie tradicinius kiekvienos šventės valgius. Štai per Šeštines virė kiaulės kojas su žirniais, kruopomis, per Sekmines ir Jonines valgė sūrį ir pautienę, ragaišį, o per Žolines patiekdavo net 12 sočių patiekalų. Vėlinių patiekalai buvo tamsios spalvos – barščiai, vėdarai, ruginės bandelės. Per Adventą visi pasninkavo, o per Kūčias netrūkdavo lieso ragaišio, žuvies, virtinių, kisieliaus, grybų, raugintų daržovių. Kalėdos buvo nepaprastai sočios, riebios, o Užgavėnės – tikra apsirijimo puota. Ant Velykų stalo puikuodavosi marginti kiaušiniai, kumpiai, kiaulės galvos, didžiulės bobos, sviestiniai avinėliai. Po tokios paskaitos tikrai žinosime, ką dėti ant šventinio stalo…
 
Kiti Kultūros fakulteto klausytojai, susiskirstę į 11 grupių, per suaugusiųjų mokymosi savaitę tradiciškai lankėsi muziejuose, bažnyčiose, parodose, kur įgijo istorijos, architektūros žinių susipažino su meno kūriniais.
 
Kultūros fakulteto Knygų klubas lapkričio 17 d. surengė teminę išvyką „Literatūrinis Kaunas“. Klubo nariai apsilankė Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje, kuriame 1920–1933 m. gyveno ir kūrė garsus lietuvių visuomenės veikėjas, rašytojas, kunigas Vaižgantas. Muziejaus gidas priminė mums įdomiausius Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos faktus, o mes prisiminėme dar mokyklos suole skaitytus Vaižganto kūrinius „Pragiedruliai“, „Dėdės ir dėdienės“, „Nebylys“. Kitas mūsų išvykos objektas – Maironio lietuvių literatūros muziejus, dar vadinamas Maironio namais. Autentiškoje muziejaus aplinkoje tarsi pajautėme poetinę rašytojo dvasią, prisiminėme įdomiausius jo biografijos faktus. Maironio kūryba mūsų kartai nesvetima, mes užaugome su jo kūriniais, ne vienas esame vartę eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai“, skaitę „Jūratę ir Kastytį“. Lietuvių romantizmo poeto kūriniai „Lietuva brangi“, „Trakų pilis“ mums brangūs ir šventi. Apsilankėme istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, susipažinome su mūsų šalies prezidentų – A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus gyvenimu ir veikla. Pabuvojome ir Kauno pilyje, apžiūrėjome čia veikiančią istorinę ekspoziciją. 
 
Meninės saviraiškos fakulteto vokalinė grupė koncertavo Turizmo fakulteto konferencijos „Rytų Lietuvos studijos“ dalyviams.
 
MČTAU klausytojų grupė lapkričio 19 d. susitiko su Vilniuje nuo 2006 m. veikiančio baltarusiško Europos humanitarinio universiteto dėstytoju dr. Gregory Sandstrom ir jo studentais. Susitikimas leido atrasti kažką naujo, įdomaus ir senjorams, ir studentams, palyginti dviejų kartų gyvenimą, darbą, pomėgius.
 
MČTAU senjorai aktyviai dalyvavo Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos surengtame nuotraukų konkurse „Aktyvus mokymasis“. Konkursui buvo pateiktos net 25 penkių autorių nuotraukos, iliustruojančios aktyvų senjorų mokymąsi.
 
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas apdovanotas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) projektų konkurso „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ diplomu. Šis apdovanojimas suteiktas už nuoširdžią ilgametę MČTAU veiklą ir senjorų įtraukimą į aktyvų mokymąsi. Konkursui buvo pateiktas MČTAU 20-mečio proga sukurtas filmas apie universiteto veiklą bei šia proga išleistas almanachas, nes jie geriausiai atspindi aktyvų senjorų mokymąsi, jų socialinį bendravimą, gebėjimų vystymą ir jų pritaikymą kasdieniniame gyvenime. Konkurso rengėjų nuomone, ir filmas, ir almanachas geriausiai atitiko konkurso sąlygas, nes tai mūsų, senjorų, aktyvaus, prasmingo gyvenimo atspindys, akstinas, kuris galėtų paskatinti ir kitus vyresnio amžiaus žmones pasekti mūsų pavyzdžiu.
 
Apdovanojimas buvo įteiktas MČTAU rektorei dr. Zitai Žebrauskienei lapkričio 13 d. Telšiuose vykusioje Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ atidarymo konferencijoje, į kurią buvo pakviesti ir mūsų universiteto atstovai. Diplomą įteikė LSŠA prezidentė Vilija Lukošiūnienė. 
 
Jadvyga Miniotaitė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!