Sveiki, mielieji!
 
Sveikinu Jus visus, taip gražiai susirinkusius! Visos mūsų dienos – tai šventė, o ši dviguba, nes šiandien mes vėl pradedame mokytis - ir taip jau šešiolika metų!
 
Pas mus į šventę atvyko garbūs svečiai. Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad dovanojate mums savo brangų laiką. Ačiū!
 
Pradedantiesiems studentams noriu šiek tiek papasakoti apie mus ir mūsų veiklą. Pradžių pradžia tokio tipo universiteto (TAU) buvo Prancūzijoje, Tulūzos mieste 1973 m. Lietuvos Respublikoje 1995 m. taip pat įkurta tokia organizacija ir įvardinta „Trečiojo amžiaus universitetas“. Tai įgyvendino Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, medicinos mokslų daktaras Medardas Čobotas, kuris buvo ilgametis universiteto rektorius. Jam išėjus anapilin, šviesiam jo atminimui 2010 m. vasario 25 d. universitetas įvardintas Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu (MČTAU).
 
Trečiojo amžiaus universitetas - tai pelno nesiekianti įmonė, dirbanti asociacijos pagrindais. Universiteto veikla švietėjiška: „Mokomės visą gyvenimą“. Universitetas dirba tik gerų, dorų žmonių dėka. Valstybė mūsų neremia, „mokinio krepšelio“ neskiria. O mes ir toliau mokomės!
 
MČTAU įregistruotas Registrų centre. Turime įstatus, anspaudą, simbolį „ranka“ (siūlanti pagalbą), himną, vėliavą, banko sąskaitą ir valdymo struktūrą. Pinigėlių užsidirbame rašydami projektus, prašydami artimųjų 2% šalpos ir gaudami labdarą.
 
Projektų dėka MČTAU veikla suaktyvėjo. Už šią pagalbą esame dėkingi:
 
- Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai;
- Steponavičiaus fondui;
- Vilniaus miesto savivaldybei.
 
Dėka jų paramos atlikome nemaža gerų darbų: keliaujame po respubliką, paremiame ligonius, filialus, atliekame švietėjišką veiklą. Įsteigėme interneto svetainę adresu www.treciojoamziausuniversitetas.lt. Kviečiame pastoviai domėtis svetaine. Ten jūs rasite visą reikiamą informaciją. Prašau siųsti ir savo darbelius, juos taip pat ten patalpinsime. Tiems, kuriems svetainė neprieinama, naujausią informaciją gausite iš fakultetų svetainės apžvalgininko, atėjus į užsiėmimą.
 
MČTAU veikia 11 fakultetų. Užsiėmimų tvarkaraštį gavote (1-me aukšte). Galima lankyti ir kelis fakultetus. Tai Jūsų asmeniškas noras. Svarbu suspėti. Mokymosi metu visais klausimais kreipkitės į fakulteto dekanę(ą), seniūnę(ą) ir svetainės apžvalgininką. Dekanai prisistatys netrukus. Žinių kontrolės nebūna (egzaminų), mokslas nemokamas, diplomų neišduodame. Tuo pačiu pagrindu Lietuvos Respublikoje įsikūrė dvidešimt vienas TAU filialas. Didžioji jų dalis dirba puikiai.
 
Vienas jų šiandien pas mus ir su mumis. Tai Visagino TAU. Jis šiandien padovanos mums meninę programą. Šiam filialui vadovauja p. Asta Staseliūnienė. Universitetas ir jo filialai - tai unikalus reiškinys mūsų laikmečiui. Įsteigti universitetą ar filialą yra kur kas lengviau, negu išlikti veikloje.
 
MČTAU dirba šešiolika metų. Ne tik universitetui, bet ir jo klausytojams (pirmiesiems) prisidėjo po 16-ka metų. Tai rimtas signalas, į kurį reikia įsiklausyti. Vyresnioji karta privalo perduoti savo patirtį jaunesniems. Mano supratimu, būtina užauginti naujus veiklius žmones. Toks darbas vyksta analizuojant Jūsų pateiktas anketas. Tokiu principu atrenkame norinčius dirbti, įvardindami juos „aukso fondu“. Po to bendraujame su jais. Veikiant šiuo principu mums pavyko atrasti:
 
- p. Moniką Jakimavičienę ji rašo projektus;
- p. Reginą Jakimavičienę – puikią buhalterę;
- p. Antaniną Bernotienę – administratorę;
- p. Vidą Rogalskienę interneto svetainės administratorę.
 
Visoms šioms moterims dėkojame, nes be jų MČTAU veikla būtų daug menkesnė.
 
Pratęsdama „aukso fondo“ idėją, visus Jus kviečiu jį papildyti pagal savo galimybes ir jėgas. Būti naudingu kitiems žmogų daro laimingu. Pasitikėkite savimi, nes tai skatina veikti. Visi mes norime būti laimingi, bet laimė – tai ne vieta, į kurią galima nueiti – tai mūsų pačių kuriama būsena. Kiekvienas mūsų gali būti laimingas. O tai vyksta čia ir dabar! Laimė dažniausiai ateina ne kaip atlygis, o kaip visai netikėta dovana!
 
Tik dirbdami drauge galime sulaukti gerų rezultatų. Tai akivaizdžiai rodo ir ši diena.  Būtent: MČTAU Tautodailės fakultetas, kuriam vadovauja p. Danutė Papeikienė, suruošė savo darbų parodą. Šiemet šis fakultetas atžymi savo 15-kos darbo metų jubiliejų. Jų darbai įrodo, kad šios moterys išskirtinės. Sveikiname Jus, mūsų „Auksinės bitelės“! Linkime dar ilgai ilgai džiuginti mus savo darbais!
 
Universiteto choras, vadovaujamas p. Lilijanos Zarankienės, džiugina mus savo dainom, dalyvauja viešuose renginiuose, dalina savo gerumą kitiems!
 
Turizmo fakultetas, kuriam vadovauja p. Teodora Dilkienė, organizuoja ir praveda mums pažintines ekskursijas, organizuoja talkas Botanikos sode, tuo ragindama mus visus įsijungti į savanorystės judėjimą.
 
Sveikatos fakulteto dekanė p. Birutė Gaigalienė nuo universiteto įkūrimo dienos puikiai atlieka savo pareigas fakultete, bendrauja su filialų klausytojais vykdama pas juos savanorystės principu skaityti paskaitų.
 
Dar daug gerų darbų galėčiau paminėti, kuriuos atlieka fakultetų dekanai ir jų pagalbininkai. Visi mūsų atliekami darbai džiugina mūsų širdis ir daro mūsų gyvenimą turiningu, o jeigu jis turiningas, tai ir ilgas.
 
2011-2013 metai paskelbti pagyvenusių žmonių metais. Pasaulinis senėjimas įgauna vis greitesnį pagreitį. Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų departamento duomenimis 1980 m. pasaulyje gyveno 370 milijonų asmenų nuo 60 m. 2011 m. jų skaičius padvigubėjo – 759 milijonai. 2050 m. prognozuojama virš 2 milijardų! 2050 m. senjorų bus daugiau nei vaikų iki 15 metų ir tik 20 % jų gyvens vadinamose išsivysčiusiose šalyse.
 
Ilgėjanti gyvenimo trukmė – didelis žmonių laimėjimas. 2002 metais Madride, pasaulinėje senėjimo asamblėjoje, buvo priimti dokumentai:
 
- Politinė deklaracija šiuo klausimu;
- Tarptautinis Madrido veiksmų planas.
 
Nutarime tvirtinama: „Stiprinti skirtingų tautų socialinį solidarumą ir bendravimą, raginama aktyviai veikti, kad būtų sukurta visuomenė, kuri ateityje pajėgtų geriau vienyti įvairaus amžiaus žmonių grupes.
 
Taip, viską galima padaryti, visos problemos sprendžiamos, tik būtina turėti motyvaciją. Jei žinosi kam, tai žinosi ir kaip. Tad pradėkime nuo savęs!
 
Baigdama linkiu Jums sveikatos, vilties ir noro būti drauge. Manau, kad į Jūsų keliamus klausimus, kiek sugebėjau, atsakiau.
 
Ačiū, kad išklausėte!