Mieli Trečiojo Amžiaus Universiteto rektorato, senato, visų fakultetų dekanai, filialų direktoriai, dėstytojai ir brangūs studentai!
 
1995 metais Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto bendradarbiai nutarė įsteigti Trečiojo amžiaus universitetą. Instituto direktorius prof. A. Venalis pritarė pagyvenusių žmonių universiteto sukūrimo idėjai ir padėjo suburti grupę steigėjų-iniciatorių. Savaime suprantama, kad šių entuziastų branduolį sudarė dirbantys institute gerontologai. Kreiptasi į LR Teisingumo ministeriją dėl universiteto teisinio įforminimo. 1995-06-12 Teisingumo ministras Jonas Prapiestis pasirašė įsakymą Nr.40. "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo 17 straipsniu, įsakau įregistruoti Trečiojo amžiaus universiteto įstatus, suteikiant universitetui kodą pagal Lietuvos Respublikos visuomeninių oganizacijų registrą 9190427".
 
Įstatuose konstatuojama, kad Trečiojo amžiaus universitetas yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą. TAU taip pat propaguoja žinių bei kultūros lygio kėlimą, skatina apsikeisti gyvenimo patirtimi, visokeriopai kovoti su priešlaikinio senėjimo reiškiniais. TAU veikla grindžiama savivaldos pagrindais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rajonuose ir kituose miestuose gali kurtis TAU filialai įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. Pirmas steigiamasis organizatorių ir Vilniaus visuomenės susirinkimas įvyko Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto salėje 1995 m. birželio 15 d. Mūsų nuostabai, dalyvių skaičius gerokai viršijo 150 TAU entuziastų.
 
Pirmųjų mokslo metų inauguracija įvyko 1995 m. spalio 3 dieną Vilniaus universiteto Teatro salėje. Negaliu nepabrėžti, kad organizuojant ir vystant TAU veiklą, labai prisidėjo buvęs universiteto rektorius prof. Rolandas Pavilionis ir dabartinis rektorius akademikas Benediktas Juodka. Prof. R. Pavilionio pasakytoje kalboje per 1995 m. inauguraciją buvo pabrėžta, kad TAU studentams bus atviros visų Vilniaus universiteto fakultetų bei auditorijų durys, kad mūsų studentai yra laukiami ir sulauks visokeriopos paramos.
 
Pas mus susiklostė graži tradicija, kad mokslo metų inauguracija ir jų užbaigimas vyksta Vilniaus universiteto Teatro salėje, kurioje vos telpa studentai. Posėdį pradeda choras studentų himnu "Gaudeamus igitur...", o posėdį baigiame mūsų TAU himnu „Senjorai sukruskim...". Pasibaigus oficialiai daliai, koncertuoja mūsų studentų choras, skaito savo eiles literatūros fakulteto studentai.
 
Pirmieji savo veiklą 1995 m. pradėjo Sveikatos fakultetas – dekanė dr. Birutė Gaigalienė, ir Ūkio fakultetas – dekanė dr. Zita Žebrauskienė. Vėliau, TAU klausytojų pageidavimu, kūrėsi Kalbų, Meno, Turizmo, Žmogaus dvasinio tobulėjimo ir kiti fakultetai.
 
TAU klausytojai ne tik mokosi ir studijuoja, bet ir daug dėmesio skiria bendravimui. Kartu švenčiamos Kalėdos, Velykos, organizuojamos vakaronės, koncertai, skirti įvairioms šventėms ir datoms paminėti. Švenčiame valstybines šventes, TAU studentų jubiliejus, keliaujame po Lietuvą ir pasaulį.
 
Per 10 metų susikūrė TAU filialai visuose dideliuose Lietuvos miestuose bei kai kuriuose rajonuose. Būtina pabrėžti, kad TAU veikla remiasi entuziastų, visuomenininkų pasiaukojimu, kurie negaili laiko ir energijos kitų žmonių labui.
 
1995 m. TAU įstojo į Tarptautinę trečiojo amžiaus universitetų asociaciją (AJUTA), kurios centras Prancūzijos Liono mieste.
 
Trečiojo amžiaus universitetas yra ta vieta, kur pagyvenęs žmogus atgauna savo "aš", suranda įdomų užsiėmimą, tobulėja, mokosi, įsigyja naujų draugų. Visi šie elementai gerina žmonių gyvenimo kokybę, atstato viltį, kad esame reikalingi vieni kitiems ir bendruomenei.
 
Pagyvenusių žmonių problemomis užsiiminėju apie 40 metų. Kaip gydytojas ir gerontologas, ir kaip mokslininkas, ir kaip politikas, ir kaip visuomenininkas. Todėl, manau, suprasite, kodėl man taip rūpi pagyvenusių žmonių problemos.
 
Norėčiau per Trečiojo amžiaus universitetą prisidėti prie žmonių gyvenimo kokybės pagerinimo.
 
GERBIAMI SENJORAI KOLEGOS, ŽINOKITE, KAD:
 
1. Senatvė – ne liga.
2. Jaunas esi, kol gali mokytis, keisti įpročius ir pakęsti prieštaravimus.
3. Mylėti ir mokytis niekada nevėlu.
4. Graži, harmoninga senatvė neateina savaime: reikia jai rimtai ruoštis visą gyvenimą, reikia ją susikurti.