Mūsų partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) pakvietė MČTAU klausytojus kartu paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 10 d. LEU aktų salėje įvyko šios mokymo įstaigos Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros dėstytojo, kompozitoriaus doc. Vytauto Barkausko jaunesniojo misterijos „Kelias“ premjera. Šis kūrinys skirtas tiems, kas kūrė ir kovojo už Lietuvos laisvę.
 
Ypač nekantriai šios dienos laukė MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto klausytojai. Kompozitorių doc. Vytautą Barkauską jau pažinojome anksčiau: 2015 m. pavasarį jis sukūrė muziką mūsų vaidybos studijos režisieriaus Kęstučio Česnaičio spektakliui-mitui „Miestas“, kurį sėkmingai iki šiol vaidiname savo renginiuose. Surengėme ir pirmąsias gastroles. Vasario 6 d. spektaklį rodėme Gerontologijos ir reabilitacijos centro bendruomenei. Kovo 17 d. su šiuo spektakliu aplankėme Antavilių pensionato gyventojus.
Džiaugiamės, kad kompozitorius mūsų nepamiršo – pats asmeniškai pakvietė į misterijos „Kelias“ premjerą. Gerokai prieš premjeros pradžią į salę rinkosi LEU studentai, dėstytojai ir gausus MČTAU klausytojų būrys. Visiems buvo įdomu, kaip Lietuvos istorija bus pristatyta muzikos kalba.
 
Premjerai buvo ilgai ruoštasi, negailėta nei laiko, nei jėgų. Rinkdamiesi į fakulteto užsiėmimus LEU centrinių rūmų patalpose, girdėdavome aktų salėje skambančią muziką, dainuojančius chorus, matėme beplušantį patį kompozitorių. Juk misterija „Kelias“ – didingas kūrinys, kurio atlikimui buvo sutelktos Muzikos katedros dėstytojų, studentų, šokio pedagogikos studentų ir moksleivių pajėgos.
 
Misteriją sudaro šešios dalys, atspindinčios atskirus Lietuvos istorijos etapus, meistriškai apjungtos į darniai skambantį vientisą kūrinį. Kūrinio sėkmę lėmė ne tik gyvai atliekama vokalinė instrumentinė muzika, bet ir įdomi scenografija bei choreografija. Ekrane besikeičiantys vaizdai, istoriniai įvykiai ir dokumentiniai pasakojimai labai pagyvino misteriją ir suteikė jai ypatingą prasmę. O kompozitoriaus žmonos Viktorijos sukurti didžiuliai šiaudų sodai ir tautinėmis juostelėmis papuoštas medis paliko neišdildomą įspūdį.
 
Misterijoje dalyvavo: Muzikos katedros mišrus ir merginų chorai (vadovas doc. V. Tavoras), liaudies instrumentų ansamblis (vadovė prof. dr. V. Palubinskienė), vaikų choras (vadovė E. Urbaitė), solistės doc. Z. Grigienė ir E. Bereznauskaitė, pianistės I. Bakūnaitė ir G. Baranauskienė, Šokio ir teatro katedros šokių grupė ir skaitovas T. Janukėnas. Renginį vedė tautiniais rūbais pasipuošusi Muzikos katedros vedėjos padėjėja G. Šadeikytė.
 
Misteriją vainikavo Tautinės vėliavos pagerbimas. Studenčių nešama trispalvė nusidriekė per visą aktų salę, tarsi kviesdama visus susitelkti ir prisiminti laisvės kainą. Su ašaromis akyse ilgai plojome atlikėjams ir misterijos autoriui kompozitoriui doc. Vytautui Barkauskui jaunesniajam, kuris skendo dovanojamų gėlių jūroje.
 
Renginio pabaigoje LEU mokslo ir plėtros prorektorius, laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. dr. A. Ragauskas ir Ugdymo mokslų fakulteto dekanė doc. dr. A.Galkienė kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo reikšmę, pabrėžė projekto svarbą, padėkojo autoriui ir atlikėjams.
 
MČTAU klausytojų vardu dėkojame ir sveikiname kompozitorių doc. Vytautą Barkauską, sukūrusį ir pateikusį žiūrovams tokį iškilmingą ir dvasingą kūrinį – misteriją „Kelias“. Linkime jam tolesnės kūrybinės sėkmės ir tikimės toliau bendradarbiauti. Juk mūsų režisierius Kęstutis Česnaitis parašė naują pjesę „Keltas“, kuriai muziką pažadėjo sukurti pats kompozitorius doc. Vytautas Barkauskas jaunesnysis!
 
Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninės saviraiškos fakulteto dekanė