Print

Tautodailės fakulteto Garbės narė

Birutė Jadvyga Mickevičienė gimė 1937 m. rugsėjo 21 d. Tauragėje. Vaikystėje Birutė daug ko išmoko iš mamos, kuri buvo baigusi privačią plataus profilio rankdarbių mokyklą, profesionaliai siuvo, siuvinėjo, nėrė vąšeliu. Tačiau pasirinko tėčio profesiją – baigė Kauno politechnikumą bei Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Dirbo statybos, projektavimo organizacijose.

Pasitraukusi iš aktyvios darbinės veiklos, Birutė tapo įvairiapusiška, išradinga, produktyvi rankdarbių kūrėja, kuri siuva, siuvinėja, mezga, neria, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, puošia butelius, daro šiaudinius sodus, pina juostas, margina Velykų kiaušinius, piešia ant šilko, gamina kaukes, fotografuoja. Šiuo metu savo kūrybines mintis įgyvendina kurdama skiautinius. Vasaras praleidžia sodyboje, kurioje gimsta nauji sumanymai.

Nuo 1995 m. Birutė aktyviai įsijungė į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Susikūrus Tautodailės fakultetui, penkiolika metų buvo jo seniūnė ir nuolat dalyvavo  rankdarbių parodose. Vėliau tautodailininkė pasinėrė į kultūrinį Vilniaus pažinimą – aktyviai dalyvauja Kultūros fakulteto veikloje.

Birutės Jadvygos Mickevičienės (Bareikytės) kūrybos kelias:

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Tautodailės fakultete Birutei Jadvygai Mickevičienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.