Tautodailės fakulteto Garbės narė

Dr. Ona Gasparavičiūtė gimė 1930 m. spalio 4 d. Linkiškių kaime, Šimonių valsčiuje, ūkininko šeimoje. Mokėsi Migonių pradinėje mokykloje, Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1946 metais. Ji – iš tos karo laikų gimnazistų kartos, kuri sunkiais karo ir pokario metais troško siekti mokslo žinių. Šis noras Oną ir atvedė į Žemės ūkio akademijos (dabar VDU Žemės ūkio akademija) Agronomijos-ekonomikos fakultetą, o vėliau paskatino parengti ir apginti žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją. Paskui – ilgametis darbas Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio ekonomikos institute vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigose.

Pasitraukusi iš aktyvios darbinės veiklos, dr. O. Gasparavičiūtė tapo viena iš pirmųjų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų: neabejinga dainai, aktyviai įsijungė į Muzikos fakulteto veiklą. 2012 m., ruošiantis respublikiniam chorų festivaliui, universiteto moterų chorui buvo suteiktas vardas „Varsa“, ir Onutė su meile bei atsidavimu išsiuvinėjo jam skirtą vėliavą.

Dr. O. Gasparavičiūtė neabejinga ne tik dainai –  nuo pat Tautodailės fakulteto įsikūrimo dienos pasinėrė į kitą širdžiai mėgstamą veiklą ir labiausiai  pamėgo skiautinių meną. Dalyvavo tarptautiniuose kolektyvinių skiautinių gaminimo projektuose, parodose. Labiausiai dėmesį patraukia jos skiautinys „Metų laikai“. Tautodailininkė – ne tik patyrusi skiautinių gamintoja, bet ir mokytoja, puikiai sugebanti perduoti žinias kitiems, susidomėjusiems šiuo menu.

Dr. O. Gasparavičiūtei  nesvetimos ir kitos rankdarbių sritys: mėgsta megzti, nerti, siuvinėti. Nepaisant garbingo amžiaus, ją dažnai sutiksime šventiniuose universiteto renginiuose, Kultūros fakulteto užsiėmimuose, turistinėse išvykose.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą universitete dr. Onai Gasparavičiūtei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.

Pastaba: su dr. O. Gasparavičiūte nėra galimybių susisiekti.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 125 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!