Politologijos fakulteto Garbės lektorius

Leopoldas Stanevičius gimė 1936 m. sausio 12 d. Lenkijos okupuoto Švenčionių krašto Mielagėnų parapijos Krikonių kaime. 1955 m. baigė Mielagėnų vidurinę mokyklą, 1963 m. – Vilniaus universitete lituanistiką. Vėliau Vilniuje dirbo statybose, traktorininku – Kazachstano plėšiniuose, mokytojavo Šilutėje, Traksėdžiuose, Pagėgiuose, Vėliučionių nepilnamečių auklėjimo mokykloje, LTSR radijo ir televizijos komitete (pirmininkui rašė kalbas, rengė televizijos programas). Bet ilgiausiai darbavosi knygų redaktoriumi „Minties“, „Diemedžio“ leidyklose, talkino „Asvejos“, „Vagos“, „Mažojo Vyturio“ leidykloms. Galiausiai savo jėgas išbandė žurnalistikos baruose – beveik metus dirbo istorijos laikraščio „Voruta“ redakcijoje, važinėjo tai į Gervėčius, Rimdžiūnus (Baltarusija), tai į Punską (Lenkija). Nuo 2008 m. – Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys ir „Spindulio” literatūrinės draugijos narys.

L. Stanevičius – ilgametis knygų redaktorius, vertėjas, poetas, satyrikas-humoristas. Yra parašęs bent 10 knygų, suredagavęs ne vieną literatūrinį leidinį įvairioms leidykloms, aktyviai reiškiasi įvairiuose poetiniuose renginiuose. Išmėgintas L. Stanevičiaus literatūrinis arkliukas – satyra ir humoras. Tai eilėraščiai, parodijos, epigramos. Mėgstamiausi Leopoldo žanrai yra humoreska, feljetonas, groteskas, pamfletas, paskvilis.

L. Stanevičius – aktyvus MČTAU Politologijos, Istorijos, Literatūros fakultetų klausytojas.  Kiekvienais mokslo  metais Leopoldas skaito paskaitas ir veda diskusijas Politologijos fakulteto klausytojams politinėmis ir istorinėmis temomis.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią veiklą universitete Leopoldui Stanevičiui suteiktas MČTAU Garbės lektoriaus vardas.

2015 m. kovo 5 d.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 125 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!