Kasmet mokslo metų pradžioje į Turizmo fakulteto gretas įsilieja vis naujų senjorų – stiprių, energingų, norinčių patirti bendrystės ir kelionių džiaugsmą.

Šiais mokslo metais užsiregistravo 266 senjorai, norintys lankyti Turizmo fakultetą (iš jų 106 pasirinko pagrindiniu fakultetu). Iš viso Turizmo fakultetą panoro lankyti per 1000 MČTAU klausytojų. 2017/2018 m. m. buvo suorganizuotos 12 kelionių po Lietuvą. Jose dalyvavo per 800 senjorų (į kiekvieną kelionę vyko po 2 ir po 3 autobusus) Į tolimesnius kraštus buvo suorganizuota 19 kelionių, kuriose dalyvavo per 700 MČTAU klausytojų (čia įskaičiuotos ir būsimos šių metų vasaros kelionės). Daugelis vyko į kelias keliones.

Siekdami gilesnių krašto studijų, nusprendėme visus mokslo metus skirti atskiriems Lietuvos regionams studijuoti ir viską apibendrinti konferencijose. Tai toks mūsų krašto pažinimo kelias:

2012 /2013 m. m. skirti Žemaitijai;
2013/2014 m. m. skirti Šiaurės Lietuvai;
2014/2015 m. m. skirti Rytų Lietuvai;
2015/2016 m. m. skirti Pietų Lietuvai;
2016/2017 m. m. skirti Mažajai Lietuvai;
2017/2018 m. m. skirti Vidurio Lietuvai.
 
Aktyvių kuratorių dėka fakultete buvo suorganizuotos 7 kelionės po Vidurio Lietuvą. Dėl didelio pageidaujančių keliauti skaičiaus tuo pačiu maršrutu teko vykti po du ir tris kartus. Populiariausios fakulteto kelionės šiais mokslo metais buvo Kauno marių regioninis parkas – 4 autobusai, po Kėdainių kraštą – 3 autobusai, prieškalėdinis Kaunas – 2 autobusai, Užgavėnės Rumšiškėse – 2 autobusai, po Kaišiadorių kraštą – 2 autobusai rudenį ir 2 autobusai šį pavasarį, po Jonavos kraštą – 2 autobusai.

Prodekanai Lina Dilbienė, Vytautas Petrokas ir klausytoja Elena Dobrovolskienė organizavo aktyvaus poilsio stovyklas Palangoje. 2017 m. rugsėjo mėn. stovyklavome „Vyturyje“ – dalyvavo 147 senjorai. Šių metų birželio 7 – 14 dienomis tokia aktyvaus poilsio stovykla vyko Šventojoje, „Energetike“. Dalyvavo 87 senjorai ne tik iš MČTAU bet ir iš Trakų, Utenos, Panevėžio, Telšių, Druskininkų trečiojo amžiaus universitetų. Tokia pat stovykla vyks rugpjūčio 20 – 29 dienomis – užsiregistravo 84 MČTAU klausytojai. Aktyvūs Turizmo fakulteto kuratoriai, tarybos nariai ir kiti geranoriški pagalbininkai padeda sukurti ypatingą stovyklavimo atmosferą, kad net sergantys pamiršta savo sveikatos problemas ir pasijaučia daug geriau. Ne tik mankštos, žygiai, sportas, bet ir paskaitos, daktarų patarimai, poezijos skaitymai, pasidainavimai, filmukai ir nuotraukos iš kelionių – niekas nenuobodžiauja.

Šiais mokslo metais pradėjome naują aktyvaus poilsio stovyklų Druskininkuose etapą. Pasiteisino. Vietoj užplanuotų keturių buvo suorganizuotos šešios aktyvaus poilsio stovyklos. Dalyvavo 76 klausytojai.

Sudarytos tarpusavio bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), Gardino Auksinio amžiaus universitetu, Maltos Trečiojo amžiaus universitetu, tęsiasi draugystės ryšiai su Reikjaviko TAU senjorais – tai įrodymas, kaip svarbu žinoti apie mūsų bendraamžius ir jų veiklą kituose kraštuose. Iš kelionės po Karaliaučiaus kraštą parvežėme dar vieną bedradarbiavimo sutartį su besikuriančiu Kaliningrado TAU. Gera žinoti, kad turime draugų ir kad esame reikalingi.

Taikos per kultūrą šventę, balandžio 13 d., paminėjome dalyvaudami konferencijoje Seime. Kartu su LUMA atstovėmis gegužės 2 d. Bernardinų sode pasodinome obelaitę – visoms mamoms „Sodinu obelaitę – gerbiu motinų atminimą – puošiu Lietuvą“.

Dalyvaujame projekte „Milijonas ąžuolų Lietuvai“, kurio kilnus tikslas – atsigręžti į gamtą, padėti išsaugoti ją, sustiprinti ryšį su protėviais ir su Lietuva. Sodinome ąžuolus prie Dūkšto.

Pasikalbėjimų angliškai klube „Chatline group“, kuriam vadovauja Rimvydas Pranaitis, per 2017/18 m. m. įvyko 23 užsiėmimai. Sąraše – 39 dalyviai, aktyviai dalyvauja 16-20 žmonių. Beveik visuose užsiėmimuose dalyvavo: Vida Katkauskienė, Dalė Klepšienė, Alė Maldutienė, Angelė Petrokienė, Danutė Radžiūnienė, Aldona Rainytė, Angelina Mižutavičienė, Leonarda Lisauskienė, Jūratė Valevičienė, Danguolė Vaštakienė, Živilė Vėžienė. Aktyviausia klausytoja ir pagalbininkė buvo Vida Katkauskienė.

Tolimų kelionių klubo „Kelionių pavilioti“ vadovė Nijolė Netikšienė džiaugėsi klausytojų aktyvumu: „2016, 2017 ir 2018 metais klausytojai virtualiai susipažino su šalimis, į kurias norėtų nuvykti, dalinosi įspūdžiais apie šalis, kuriose keliavo Turizmo fakulteto senjorai, susitiko su įdomiais žmonėmis (Dainius Kepenis, jogos treneris Gintautas), žymiais keliautojais (Algimantas Jucevičius), turėjome svečių, kurie pasakojo apie savo tolimas keliones (Aurelija Mierkienė, Rima ir Kęstutis), sužinojome apie naujas keliones (kruiziniais laivais, automobiliais). Klubo ,,Kelionių pavilioti“ popietėse per trejus metus dalyvavo virš 700 kelionių mėgėjų. Labai džiugu, kad klauytojai pasidalino savo kelionių įspūdžiais. Įdomiai apie savo keliones pasakojo Egidijus Saulius Juodis, Kęstutis Turonis, Danguolė Švėgždienė.

Aktyvios gyvensenos klubo „Šaltinis” koordinatorė Dalė Klepšienė informuoja, kad šiais mokslo metais klubo veikloje dalyvavo per 100 klausytojų. Aktyvi moterų stalo teniso žaidėjų grupė, kuriai vadovauja Teresė Svirnelienė. Tenisininkės treniruojasi, dalyvauja TAU universiadose, įvairiuose miesto sporto renginiuose. Pasaulio lietuvių X sporto žaidynėse laimėjo prizines vietas. Žygeivių grupės vadovė Laimutė Keinienė pravedė septynis orientavimosi žygius po Vilniaus apylinkes. Žygiuose dalyvavo iki 35 žmonių. Žygeiviai dalyvavo Vilniaus keliautojų klubo ir projekto „Gatvės gyvos” nemokamose ekskursijose. Fizinio aktyvumo grupėms vadovauja Ramutė Bernotienė ir Natalija Kaselienė. Renkasi po du kartus per savaitę. Dalyvauja apie 90 senjorų.

Fakultete veikla 10 grupių. 1 grupės (68 klausytojai) kuratorės Rūta Maculevičienė ir Aldona: „Viso mūsų fakulteto veiklą vertiname tik patenkinamai. Nebuvo jokių, išskyrus vieną konferenciją, bendrų fakulteto renginių, paskaitų ir kt. Visa veikla buvo numesta ant kuratorių pečių, o tai buvo tik muziejų, parodų lankymas – faktiškai tai yra Kultūros fakulteto veikla, ką jie ir daro. Per ilgametę fakulteto veiklą aktyvūs klausytojai senbuviai visą miestą yra išvaikščioję skersai, išilgai. Kadangi 1-oje grupėje yra visi senbuviai, todėl sunku kažkuo benustebinti. Aktyvių klausytojų buvo apie 20. Aktyviausia klausytoja yra Melanija Aleksiuk, dar Birutė Adomaitytė, Rita Dadonienė. Sunkiausia yra suorganizuoti talkas – tai sveikatos neturi, tai neturi kuo apsirengti, tai vis kokių priežasčių atsiranda. Kitiems mokslo metams dar neturime konkrečių planų“.

2 ir 3 grupėse vyko organizaciniai pokyčiai. Klausytojai dalyvavo ekskursijose, fakulteto renginiuose ir kelionėse.

4 grupės (66 klausytojai) kuratorė Nemira Petrokienė: „Fakulteto veiklą vertinu gerai, keliaujam, sportuojam. Trūksta tik laiko ir, kartais, jau ir sveikatos. Mūsų grupė nėra aktyvi, todėl organizuoti veiklą yra nelengva. Į ekskursijas ar kitus renginius užsirašo, bet neatvyksta. O ir užsirašo nedaug. Visi renginiai buvo įmanomi tik jungiantis su kita grupe. Dalyvavo grupės ir fakulteto užsiėmimuose nors po vieną kartą 39 žmonės. Didžiausia problema buvo lankomumas, nes daug mūsų klausytojų lanko ir Kultūros fakultetą – ekskursijos po Vilnių ir po Lietuvą kartojasi. Mūsų grupėje dauguma vyresnio amžiaus žmonės ir su fakultetu daug kur buvę, o ir daugeliui sveikata nebeleidžia būti aktyviais. Manau, kad reikėtų grupę jungti su kita grupe. Daugiausia klausytojų dalyvavo Bažnytinio paveldo muziejuje, Vinco Krėvės bute-muziejuje, LRT, Signatarų namuose. Dalyvavome talkoje Vingio Botanikos sode, o rudenį planuojame išvykas į Kernavę, Verkių rūmus, Šv. Jonų bažnyčią ir varpinę. Aktyviausi šios grupės klausytojai: Jūratė Repečkienė, Audronė Blaževičienė, Danutė Laužadienė, Nijolė ir Fiodoras Anisimovai”.

5 grupės (136 klausytojai) kuratorė Danutė Mateikienė: „Grupės nariai yra aktyvūs ir noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Iš mokslo metų I semestre buvusių klausytojų II semestre liko 127. Nė viename užsiėmime nedalyvavo net trečdalis klausytojų ir tai tik tie, kurių Turizmo fakultetas nėra pagrindinis. Apie trečdalis klausytojų dalyvauja beveik visuose renginiuose. Nuveikta daug: organizuota 15 ekskursijų po Vilniaus m. muziejus ir istorines vietas, keliauta po Lietuvą ir užsienio šalis, dalyvauta įvairiuose miesto renginiuose bei renginiuose, skirtuose Lietuvos atkūrimo 100-čiui, nuvykta į Mažąją Lietuvą, stovyklauta aktyvaus poilsio stovyklose. Pagrindinės problemos tai, kad beveik 25 proc. klausytojų neturi el. pašto, todėl jų informavimas telefonu apie visus mieste vykstančius renginius yra sudėtingas. Šie klausytojai telefonu arba SMS žinutėmis yra informuojami tik apie savo grupės vykdomus renginius, ekskursijas ir t.t. Daug laiko užima dalyvaujančių renginiuose pagal pavardes žymėjimas ir šių ataskaitų pateikimas Rektoratui. Visus aktyviai dalyvaujančius grupės veikloje reikėtų ilgai vardinti. Išvardinsiu tik pačius aktyviausius, kurie dalyvavo beveik visuose grupės ir fakulteto renginiuose. Nuoširdžiai dėkoju Elenai Dobrovolskienei, Birutei Daugalienei, Onai Mintautei Dailidonienei, Aldonai Kasparaitienei, Dalei Klepšienei, Virginijai Mačiukevičienei, Irinai Radionovaitei, Genovaitei Rakštienei, Nijolei Tomkevičienei, Joanai Žukovskai”.

6 grupės kuratorė Danguolė Švėgždienė: „Grupės sąraše yra 111 klausytojų (atmetus suspendavusius dalyvavimą šiais mokslo metais). Iš jų aktyvių klausytojų buvo apie 40. Grupei vadovauju tik dvejus metus. Per šį laikotarpį beveik visuose renginiuose dalyvavo Roma Auglienė, Kristina Gaigalienė, Marija Regina Stulgienė, Teresė Subačienė. Jos tikrai vertos Libellum apdovanojimo. Manyčiau, kad per didelis grupės sąrašinių klausytojų skaičius. Pusė grupės klausytojų (apie 50 iš 111) nedalyvavo nė viename renginyje. Beprasmiškas darbas – laiškų ir žinučių siuntinėjimas organizuojant renginius užima nemažai laiko. Kita problema, mano nuomone, atskirų grupių klausytojų-dalyvių registracija bendruose fakulteto renginiuose. Tai kelia sumaištį ir trukdo kitiems dalyvauti renginyje. Šį semestrą daugiausiai klausytojų dalyvavo ekskursijose „Lietuvos operos ir baleto teatro užkulisiai“ (34) ir „Vilniaus vienuolynai“ (32). Dar laukia ekskursijos po įdomias Viniaus miesto ir apylinkių vietas, pažintinės ekskursijos po Lietuvą, artimąjį ir tolimąjį užsienį”.

7 grupės (90 klausytojų) kuratorė Audronė Užpalytė: „Visi dirbam kiek galėdami, stengiamės kuo labiau sudominti klausytojus. Nors dirbu viena (taip jau atsitiko,kad pasirenku netinkamus padėjėjus), bet darbas su grupe sekasi gerai, randu bendrą kalbą su žmonėmis. Mano grupėje aktyvių narių 30-35 klausytojai. Aktyviausi mano grupės nariai yra: Adelė Rudytė, Giedrė Valentinavičienė, Bronislava Mockienė, Violeta Bieliauskienė, Vita Nijolė Urbonavičienė, Zita Kandzirauskaitė ir kiti. Sunkumai tokie, kad beveik pusė grupės neturi el. pašto, todėl reikia siųsti SMS žinutes, o tai vargina ir atima daug laiko. Apie ateities planus dar negalvojau, reikia užbaigti šiuos metus, o tada galvosim“.

8 grupės (107 klausytojai) kuratorė Virginija Olšauskienė: „Fakulteto veiklą vertinu gerai, nors tobulėjimui ribų nėra. Kol kas sekasi neblogai, nežinau, kiek dar galėsiu ir norėsiu ieškoti lankytinų objektų. Daugiausia klausytojų atėjo į Gaono muziejų – 36 žmonės. Į mano kviečiamas ekskursijas apie 20 klausytojų yra tie patys. Klausytojai mielai eina į ekskursijas, važiuoja į keliones, bet į talkas jų netraukia. Varu nenuvarysi... Į kviestas ekskursijas – Trakų karaimai, V. Krėvės muziejus, Operos ir baleto teatro užkuliai, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Šlapelių muziejus ir Jono bažnyčios varpinė – visi mielai ateina. Klausytojų būna nuo 20 iki 36 žmonių. Į bendrus fakulteto ir universiteto renginius grupės klausytojai lankosi, bet aš jų neregistruoju. Apie kitus metus kol kas negalvojau. Jei bus noro ir sveikatos, tikrai surasim kur nueiti”.

9 grupės (225 klausytojai) kuratorės Laima Baltramiejūnienė ir Margarita: „Viso fakulteto veiklą mes vertinam labai teigiamai, nes per šiuos metus buvo pakankamai organizuojama ir įdomių kelionių, ir įdomių paskaitų. Reikejo tureti tik gero noro ir nusiteikimo. Mūsų grupė taip pat surengė idomių ekskursijų po Vilniaus miesto objektus. Visus labai sudomino Pinigų muziejus. Jame lankėmės net triskartus. 40 klausytojų dalyvavo ekskursijoje po Šv. Dvasios vienuolyną, ir visiems buvo labai įdomu. Lankėmės Tolerancijos centre, M. Mažvydo bibliotekoje ir kituose objektuose. Dažniausiai dalyvaudavo po 20-25 klausytojus. Grupės klausytojai dalyvavo ekskursijose po Lietuvą ir po užsienį. Iš dažniausiai lankančių mūsų organizuojamas ekskursijas galėčiau išskirti Vitą Bernatonytę, Janiną Tumosaitę, Virginiją Kersulytę. Kitiems metams taip pat turime numatę įdomių ekskursijų. Sunkumai, su kuriais susiduriame: mūsų grupė labai didelė, išsiunčiame kvietimus visiems ir negalime nuspęti, kiek susirinks, ar organizuoti laiką dviems grupėms, ar vienai? Vis tik lankančių nėra labai daug. Tikėsimes, kad kiti metai bus dar geresni!”

10 grupės kuratorė Gražina Jackūnienė: „Pirmieji metai Turizmo fakultete buvo ne tik klausytojams, bet ir man. Gavau sąrašą su 266 klausytojais! Ką reikės daryti? Pirmieji grupės susirinkimai, kuriuose dalyvavo dekanė Teodora, padėjo numatyti veiklos gaires. Pasiūlymas „sucementuoti” grupę kelionėje visiems patiko. Susirinko du pilni autobusai. Krikštynos laive plaukiojant po Kauno marias ir kiekvienam įteiktas krikšto liudijimas-pasižadėjimas padėjo išlaikyti aktyvumą grupės veikloje visus mokslo metus. Lankėme V. Krėvės muziejų, M. Mažvydo biblioteką, Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų centrą. Visiems patiko pasivaikščiojimas po Užupio respubliką kartu su dekane. Netilpom į vieną autobusą, kai reikėjo vykti į Užgavėnių šventę Rumšiškėse. Problema ta – norinčių dalyvauti tiek daug, kad tenka organizuoti po 2 ir 3 kartus į tą pačią vietą. Viena gerai – beveik visi turi el. paštus, o kas neturi – patys skambina. Suskaičiuoti, kiek kiekvienoje kelionėje ar renginyje dalyvavo mūsų grupės klausytojų, yra beveik neįmanoma. Planai kitiems metams dideli. Norėtume geriau pažinti Vilniaus kraštą. Daug įdomių vietų yra ir pačiame Vilniuje”.

Nuoširdžiai dėkoju prodekanams, grupių vadovams, kuratoriams, Tarybos nariams ir visam aktyvui už didelį indėlį organizuojant ir vykdant fakulteto veiklą. Čia labai tinka patarlė „Vienas lauke ne karys”. Akivaizdus komandinės veiklos rezultatas – nuoseklios gimtojo krašto studijos, įdomios edukacinės kelionės ir bendrystė. Dėkoju Tarybos narei Elenai Dobrovolskienei už jos išsakytus žodžius: „Turizmo fakulteto klausytojams gera, nes veiklos planas sudarytas taip, kad juo galėtų pasinaudoti įvairių galimybių ir norų turintys klausytojai. Veikla yra įvairi – ekskursijos, sportas, paskaitos, diskusijos, aptarimai, talkos ir kt. Ekskursijų įvairovė leidžia rinktis – po Vilnių, po Lietuvą, po Europą ar po visą pasaulį. Ir, kur bekeliautum, visada akys pamato, o širdis pajaučia ir dar kartą gali įsitikinti laiko galybės paliktais gamtos, architektūros ir rašytiniais paminklais. Sporto sritis atitinka klausytojų amžiaus sveikatos poreikius – mankštos, stalo tenisas. Didžiausias Turizmo fakulteto privalumas yra bendravimas, puikiai dirbantis aktyvas, gebantis suprasti ir realizuoti fakulteto planus bei klausytojų lūkesčius”.

Teodora Dilkienė, MČTAU Turizmo fakulteto dekanė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis