Dekanė Irena Jonkuvienė
Tel. (8 5) 271 0762, mob. 8 616 85 470
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Seniūnė Viktorija Leikienė
Tel. (8 5) 238 0699, mob. 8 652 08 772, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
Seniūnė Marijona Misiūnienė
Mob. 8 683 97 006, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Fakulteto taryba (5)
Irena Jonkuvienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Zita Šaltmerienė, fakulteto klausytoja – Tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Tarybos nariai:
Viktorija Leikienė, fakulteto seniūnė;
Marijona Misiūnienė, fakulteto seniūnė;
Henrika Ivancienė, fakulteto klausytoja.

Tautodailės fakultetas savo veiklą pradėjo 2000 metais. Iki 2011 metų fakultetui vadovavo Danutė Ona Papeikienė.

Fakulteto Garbės nariai: dr. Ona Gasparavičiūtė, Matilda Teresė Jucienė, Birutė Jadvyga Mickevičienė, Zita Elena Šaltmerienė.

Tautodailės fakultetas – tai kūrybine ugnele spindinčių senjorų sambūris, tai prisilietimas prie tautos paveldo, neišsenkančios mėgėjiško meno versmės, tai beribė galimybė pozityviai mąstyti, bendrauti, išreikšti save, realizuoti savo idėjas parodose, kartu švęsti valstybines ir tautines šventes.

Fakultete mokomasi įvairių rankdarbių ir tautodailės gamybos technologijų, ruošiamasi parodoms, šventėms. Fakulteto klausytojai rengia improvizuotas parodėles prieš kiekvieną reikšmingesnį MČTAU renginį, dalyvauja miesto šventiniuose renginiuose.

Užsiėmimuose sustoja laikas, mėgaujamasi kiekviena kūrybine akimirka. Tad svajokim, kurkim ir džiaukimės kartu!

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

PASITINKANT TARPTAUTINĘ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENĄ ĮVEIKIME VISUS SUNKUMUS IR DRĄSIAI ŽENKIME PER MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTOVĖS SLENKSTĮ, ĮPRASMINKIME SAVO GYVENIMĄ NUOŠIRDŽIA BENDRYSTE IR SAVIRAIŠKA. OPTIMIZMO, PASITIKĖJIMO, KŪRYBIŠKUMO!