Dekanė Viktorija Montvilienė
Mob. 8 612 02 420
 
Prodekanas Vytautas Vaitkus
Mob. 8 614 56 402, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Seniūnė Aldona Civinskaitė
Tel. (8 5) 233 1754, mob. 8 650 25 115  
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Fakulteto taryba (9)
Viktorija Montvilienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Vytautas Vaitkus, fakulteto prodekanas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas;
Tarybos nariai: 
Aldona Civinskaitė, fakulteto seniūnė;
Danutė Kiškienė, fakulteto klausytoja;
Sigita Eimutienė, fakulteto klausytoja;
Elžbieta Ulindienė, fakulteto klausytoja;
Janina Martyšienė, fakulteto klausytoja;
Janina Čuiko, fakulteto klausytoja;
Irina Radionovaitė, fakulteto klausytoja.

Sveikatos fakultetas įkurtas 1995 metais. Beveik du dešimtmečius fakultetui vadovavo ir savo žiniomis bei patirtimi su senjorais dalijosi dr. Birutė Gaigalienė. Nuo 2014 iki 2017 metų fakultetui vadovavo Elena Sakavickienė. 2018/2019 mokslo metų pradžioje fakultetas pervardytas į Sveikos gyvensenos fakultetą.

Fakulteto Garbės lektoriai: dr. Edita Janina Janulionytė, dr. Genovaitė Jusaitienė.

Sveikos gyvensenos fakulteto misija yra skelbti aktyvaus ir sveiko senėjimo idėją, siekiant formuoti ir stiprinti MČTAU klausytojų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius bei įpročius, didinti senjorų užimtumą, įtraukiant juos į teorinius ir praktinius seminarus bei fizinio aktyvumo renginius.

Fakultetas vykdo tęstinį edukacinį projektą ,,Sveikos gyvensenos ugdymas bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir savikontrolės principų mokymas”, kurio tikslas – supažindinti su sveikos gyvensenos, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimo temomis, didinti senjorų išprusimą bei ugdyti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius.

Praktiniuose užsiėmimuose pristatomos sveikos gyvensenos ugdymo, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių įvertinimo, savikontrolės principų mokymo metodikos. Vykdant švietėjišką veiklą, tobulinamos sveikos gyvensenos teorinės ir praktinės žinios, sveikos mitybos pagrindai, susipažįstama su lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniais bei savikontrolės principais. Skatinama individuali iniciatyva išaiškinant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės metodus.

Sveikos gyvensenos fakultetas organizuoja įvairius fizinio aktyvumo renginius visiems Medardo Čoboto TAU klausytojams: populiarinamos PSO skelbiamos dienos, organizuojamos sveikatingumo stovyklos, propaguojamas sportas ir kūno kultūra kaip geriausia priemonė sveikatai ir darbingumui palaikyti. Pasaulyje didėjant senyvo amžiaus gyventojų skaičiui ir ilgėjant gyvenimo trukmei, labai svarbu kuo ilgiau išlaikyti žmonių fizinį aktyvumą, savarankiškumą ir sveikatą kasdienėje veikloje.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 27 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA