Dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė
Mob. 8 699 06 986  
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seniūnas Rimantas Stulgys
Mob. 8 620 49249
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Fakulteto taryba (3)
Izabelė Janina Bražiūnienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Rimantas Stulgys, fakulteto seniūnas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas;
Nijolė Gradauskienė, Skaitovų grupės vadovė, Tarybos narė.

Grupių vadovai ir seniūnai

Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“. Vadovė Izabelė Janina Bražiūnienė
Seniūnė Gražina Banevičienė, mob. 8 699 98 910, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Skaitovų grupė. Vadovė Nijolė Gradauskienė
Seniūnė Virginija Sarnickienė, mob. 8 674 29 478, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Vaidybos studija „Mistika“
Seniūnė Vida Vaišvilienė, mob. 8 670 64 770, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Atsiverdami savo kūrybiškumui, atveriame dievišką neišsenkantį kūrybinį šaltinį, slypintį mumyse ir mūsų gyvenimuose“. (Džulija Kameron, „Menininko kelias”).

Meninės saviraiškos fakulteto užuomazga buvo MČTAU senjorų Vaidybos studija, kuri susirinko 2015 m. sausio 26 d. ir jau gegužės mėn. MČTAU 25-mečio Almanacho pristatymo dieną parodė premjerinį spektaklį – klausytojo Kęstučio Česnaičio sukurtą ir režisuotą pjesę-mitą „Miestas“.

Plečiant MČTAU klausytojų saviraiškos veiklos sferą, 2015 m. rugpjūčio 10 d. Rektorato nutarimu įsteigtas Meninės saviraiškos fakultetas. Dar neprasidėjus mokslo metams, rugpjūčio 17 d. susirinko vokalinė grupė, mokslo metų pradžios šventėje prisistatė raiškiojo skaitymo grupė. Spalio 12 d. įvyko pirmasis šokių grupės susitikimas, tą pačią dieną pirmą kartą susirinko ir romantinio muzikavimo grupė.

Klausytojų entuziazmo ir grupių vadovų geranoriškumo ir nuoširdaus neatlygintino darbo dėka fakultete veikia penki koncertuojantys kolektyvai: vaidybos studija „Mistika“, Vokalinis ansamblis „Ave Musica“, Skaitovų grupė, Šokių grupė, romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“. Kolektyvai aktyviai bendradarbiauja su kitais fakultetais, pagal jų paskaitų tematiką rengia edukacines programas.

Meninės saviraiškos entuziastų pasirodymai peržengė MČTAU ribas ir jau populiarina bei garsina universitetą įvairiuose miesto respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, apdovanoti svariais apdovanojimais.

2019 sausio 24 d. įvykusiame MČTAU Rektorato posėdyje buvo svarstoma fakultetų veikla. Tobulinant MČTAU ugdymo procesą, ryšium su LR Seime ruošiamu neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu pasiūlyta pakeisti Meninės saviraiškos fakulteto darbo kryptį ir papildyti veiklos pobūdį. Nutarta kitais mokslo metais atskirti nuo fakulteto 2 kolektyvus: vokalinį ansamblį „Ave Musica“ ir Šokių studiją, kurie 2019-2020 mokslo metais tęs veiklą kaip savarankiški MČTAU meniniai kolektyvai. 2019 m. vasario 28 d. MČTAU Rektorato posėdyje nutarta naujais mokslo metai fakultetą pervardinti „Meninio ugdymo fakultetas“.

Pagrindinis fakulteto tikslas – suburti visus klausytojus senjorų meninės saviraiškos veiklai, tobulinti meninius sugebėjimus įvairiose grupėse, ruošti koncertines, edukacines programas ir rezultatus publikuoti viešai.

Ugdykime kūrybiškumą ir tobulinkime sceninius įgūdžius energingų, išradingų ir talentingų kolegų būryje!


 

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 13 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA