Fakulteto grupių užsiėmimai vyksta pagal atskirą grafiką VDU Švietimo akademijos Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39.

Skaitovų grupė. Pirmadieniais nuo 12 val. 323 aud.

Vaidybos studija „Mistika“. Pirmadieniais nuo 12 val. 323 aud.

Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“. Penktadieniais nuo 14 val. 323 aud. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį po bendros paskaitos A11 aud. vyksta „Pasidainavimai su „Romantikais". Temos pateiktos fakulteto renginių plane. Kviečiame visus MČTAU klausytojus aktyviai susiburti bendrai dainai su „Romantikų" ansambliu!

Meninio ugdymo fakulteto užsiėmimai vyksta VDU Švietimo akademijos Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39.

2020 m. sausio 20 d. 12 val. 323 aud. K. Donelaitis – Mažosios Lietuvos dainius. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2020 m. vasario 7 d. 13 val. A9 aud. Prisiminimai apie lietuvių išeivijos muzikus. Iš ciklo „Lietuvos kompozitoriai, dirigentai, chorvedžiai“. Lektorius muzikologas, Stasio Vainiūno namų direktorius Vaclovas Juodpusis.

2020 m. vasario 17 d. 12 val. 323 aud. Iškalbos menas. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2020 m. kovo 6 d. 14 val. A9 aud. Funkcinių stilių intonacinės ypatybės. Lektorė MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė.

2020 m. kovo 16 d. 12 val. 323 aud. Tautos atgimimas Maironio kūryboje. Patriotinių eilių skaitymas ir nagrinėjimas. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2020 m. renginiai

2020 m. vasario 6 d. 13 val. 227 aud. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ edukacinės programos „Tėvyne, tau daina“ pristatymas MČTAU Garbės narių klubo užsiėmime „Tėvynė širdies ir žodžio gelmėje“.

2020 m. vasario 7 d. 13 val. A9 aud. Edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Patriotinės dainos“.

2020 m. vasario 25 d. 15 val. A11 aud. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ edukacinės programos „Dainos A. Baltakio žodžiais“ pristatymas Kultūros fakulteto Knygų klubo renginyje, skirtame poeto 90-mečiui pažymėti.

2020 m. kovo 6 d. 14 val. A9 aud. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema „Tautinio Atgimimo dainos“.

2020 m. kovo 12 d. 15 val. A11 aud. Edukacinės programos „Dainos Lietuvai“ pristatymas Istorijos fakulteto užsiėmime „Kovo 11-oji. Istorija ir pamąstymai. Lektorius Kovo 11-osios Akto signataras Česlovas Juršėnas“.


2019 m. spalio 4 d. 14 val. A11 aud. Fakulteto mokslo metų atidarymas. Įžanginis žodis „Suaugusiųjų meninis ugdymas“ – MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Fakulteto veiklos planai – fakulteto dekanė Izabelė Bražiūnienė. Susipažinimas su naujais fakulteto klausytojais.

2019 m. spalio 14 d. 12 val. L3 aud. Neužmirštamas Vaižgantas (150-sioms gimimo metinėms). J.Tumo-Vaižganto kūrybos skaitymas. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. lapkričio 4 d. 12 val. 323 aud. Kirčiavimo pamoka „Kalbėkime taisyklingai“. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. lapkričio 8 d. 14 val. A11 aud. Prisiminimai apie Klemensą Griauzdę. Iš ciklo „Lietuvos kompozitoriai, dirigentai, chorvedžiai“. Lektorius muzikologas, Stasio Vainiūno namų direktorius Vaclovas Juodpusis.

2019 m. lapkričio 11 d. 12 val. 323 aud. Lietuvių rašytojai istorijos kryžkelėje (Salomėja Nėris Aldonos Ruseckaitės knygoje „Padai pilni vinių“). S. Nėries kūrybos skaitymas. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. gruodžio 2 d. 12 val. 323 aud. Lietuvių kalbos istorija. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. gruodžio 6 d. 14 val. A11 aud. Sceninės kalbos ypatumai. Lektorė MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė.

2019 m. gruodžio 16 d. 12 val. 323 aud. Kalbėjimo menas. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. renginiai

2019 m. spalio 19 d. 14 val. Vilniaus m. Antakalnio seniūnija. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ koncertas Vilniaus m. Antakalnio bočių renginyje „Ruduo Sapiegų parke“.

2019 m. spalio 28 d. 15 val. Antakalnio kapinių memorialo ir Menininkų kalnelio lankymas. Skaitymai pagerbiant Sausio 13-osios didvyrių aukas.

2019 m. lapkričio 8 d. 15 val. A11 aud. Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Ruduo“.

2019 m. lapkričio 14 d. 13 val. 227 aud. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ edukacinės programos „Tarpukario dainos“ pristatymas MČTAU Garbės narių klubo užsiėmime „Tarpukario gastronomija ir jos ypatumai“.

2019 m. lapkričio 22 d. 13 val. A9 aud. Dalyvavimas Literatūros fakulteto užsiėmime „Kūrybinis kelias. Susitikimas su Lietuvos teatro ir kino aktoriumi prof. Vytautu Anužiu“.

2019 m. lapkričio 25 d. 14 val. Edukacinė programa V. Krėvės-Mickevičiaus literatūriniame muziejuje.

2019 m. gruodžio 6 d. 15 val. A11 aud. Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Žiema“.

2019 m. gruodžio 20 d. 14 val. A9 aud. Bendra adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje“. Edukacinę-koncertinę programą atlieka romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ ir skaitovų grupė.


pdf icon 32 2018-2019 mokslo metų užsiėmimai

 pdf icon 32 2017-2018 mokslo metų užsiėmimai

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 13 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA