Meninės saviraiškos fakulteto užsiėmimai vyksta grupėse Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39.

Romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“.  Penktadieniais 14 val. L2 aud. Kiekvieno mėn. pirmą penktadienį vyksta „Pasidainavimai su „Romantikais" – kviečiami visi romantinės muzikos mylėtojai burtis bendrai dainai.

Skaitovų grupė. Pirmadieniais 12 val. L3 aud.

Vaidybos studija „Mistika“. Pirmadieniais 12 val. L3 aud.

Vokalinis ansamblis „Ave Musica“. Pagal atskirą grafiką.

Šokių studija. Pagal atskirą grafiką.

Užsiėmimai

2019 m. sausio – gegužės mėn. Meninių įgūdžių ir gebėjimų ugdymas, edukacinių-koncertinių programų rengimas fakulteto grupių užsiėmimuose pagal grafiką.

2019 m. sausio 14 d. 13 val. L3 aud. Senieji lietuvių raštijos paminklai – raiškios kalbos ugdymo priemonė. Lektorė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. sausio 21 d. 13 val. L3 aud. Meninės raiškos formos ir jų pritaikymas tekste. Lektorė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. vasario 11 d. 13 val. L3 aud. Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai...“ – lietuvių kalbos ugdymo šaltinis. Lektorė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. vasario 18 d. 13 val. L3 aud. Vinco Kudirkos kūryba – patriotizmo ugdymo priemonė. Lektorė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. kovo 8 d. 15 val. Dainuojanti revoliucija – tautinio Atgimimo pranašas. Lektorė Izabelė Bražiūnienė.

2019 m. kovo 25 d. 12 val. Prozos kūrinių skaitymo metodai. Lektorė Nijolė Gradauskienė. Pasirengimas J.Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.

2019 m. balandžio 1 d. 12 val. Poezijos kūrinių skaitymo pagrindai. Lektorė Nijolė Gradauskienė.

2019 m. balandžio 15 d. 12 val. Kalbėti Motinos tarme. Lektorė Nijolė Gradauskienė. Lietuvių kalbos kirčiavimo pagrindai.

2019 m. balandžio 29 d. 12 val. Praktinis užsiėmimas. Kūrybinė užduotis „Laiškas Motinai“.

Renginiai

2019 m. sausio 4 d. 15 val. Vilniaus rotušė. Visų meninės saviraiškos kolektyvų koncertas MČTAU naujametiniame renginyje „Laimingų Naujųjų“.

2019 m. sausio 14 d. 14 val. Freskų salė, Stodentų g. 39. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas prisiminimų vakare, skirtame buvusio LEU dėstytojų kamerinio choro „Ave Musica“ įkūrėjos ir vadovės doc. Margaritos Gedvilaitės 90-tajam gimtadieniui paminėti.

2019 m. sausio 17 d. 13 val. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos salė, Trakų g. 10. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas MČTAU Garbės narių klubo susitikime-popietėje su Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadu, Šv. Vaitiekaus ordino riteriu, MČTAU Garbės mecenatu Kaziu Mackevičiumi.

2019 m. sausio 23 d. 15 val. Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ koncertas Vilniaus m. Žirmūnų bendruomenės renginyje.

2019 m. vasario 5 d. 18 val. Lietuvos muzikų sąjungos Muzikos svetainė. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas dokumentinio filmo „Dainos galia. Chorų dirigentas Lionginas Abarius“ (filmo autorė – prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė) premjeroje.

2019 m. vasario 12 d. 18 val. Vilniaus mokytojų namai. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ edukacinės programos „Patriotinės ir tremties dainos“ pristatymas „Pasidainavimuose su Veronika“.

2019 m. vasario 28 d. 14.30 val. A11 aud. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ edukacinės programos „Užgavėnių linksmybės“ pristatymas MČTAU Istorijos fakulteto užsiėmime „Užgavėnės Lietuvoje“.

2019 m. kovo 6 d. 17.30 val. Stasio Vainiūno namai. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas.

2019 m. kovo 8 d. 15 val. A8 aud. Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema „Tautinio Atgimimo dainos“. Dalyvauja Žirmūnų bendruomenės vokalinis ansamblis „Neris“.

2019 m. kovo 9 d. Trakai, SPA centras „Trasalis“. Šokių grupės „Nonna Dance“ dalyvavimas Respublikiniame vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pastatyminių šokių kompozicijų konkurse „Šypsenų vaivorykštė – 2019“.

2019 m. kovo 11 d. 13 val. LR Seimo I rūmų Vitražo galerija. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas kartu su VDU Švietimo akademijos (buvusio LEU) instrumentiniu ansambliu „Credo“.

2019 m. kovo 21 d. 13 val. A8 aud. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ edukacinės programos „Patriotinės ir tremties dainos“ pristatymas MČTAU Garbės narių klubo susitikime-popietėje su „Misija – Sibiras“ dalyviais.

2019 m. kovo 27-29 d. Šokių grupės „Nonna Dance“ išvyka į Stokholmą ir koncertas kelte.

2019 m. balandžio 5 d. 14 val. L2 aud. Edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Pavasario garsai“.

2019 m. balandžio 25 d. 17 val. LEU Freskų salė. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas buvusio LEU Alumnų draugijos renginyje Leonardo da Vinci mirties 500 metinėms pažymėti.

2019 m. balandžio 27 d. 14 val. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas Sostinės panevėžiečių klubo „Nevėžis“ įkūrimo 20-mečio paminėjimo šventėje.

2019 m. balandžio 27 d. Visagino KC. Šokių grupės „Nonna Dance“ dalyvavimas Tarptautiniame šokių festivalyje „Šokame valsą“.

2019 m. gegužės 3 d. 14 val. A8 aud. Motinos dienai skirtas renginys „Laiškai Mamai“. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ ir skaitovų grupės koncertas.

2019 m. gegužės 7d. 14 val. Vilniaus mokytojų namai. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas Kultūros fakulteto Menų istorijos katedros muzikos kurso baigiamajame užsiėmime.

2019 m. gegužės 11 d. Taujėnų dvaras. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ dalyvavimas XVI Respublikinėje kamerinių ir vokalinių ansamblių konkursinėje šventėje „Šventosios gaida“.

2019 m. gegužės 19 d. Fakulteto grupių išvyka į Ukmergės regiono dvarus ir Šventupę. 2018-2019 mokslo metų veiklos rezultatų apibendrinimas. Susitikimas su Ukmergės KC Šventupės romansinių dainų kolektyvu.

2019 m. gegužės 22 d. Dalyvavimas MČTAU mokslo metų užbaigtuvėse Kairėnų botanikos sode.


2018 m. rugsėjo mėn. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“, romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“, šokių grupės „Nonna Dance“ ir 2-osios šokių grupės užsiėmimai-repeticijos, ruošiantis dalyvauti įvairiuose renginiuose.

2018 m. rugsėjo 17 d. Šokių grupės pasirodymas Vilniaus „Artrito“ bendrijos renginyje Vilniaus Antakalnio poliklinikos salėje.

2018 m. rugsėjo 25 d. 15 val. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ atliekamų partizanų dainų pristatymas MČTAU Kultūros fakulteto projekto „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“ užsiėmime.

2018 m. spalio 2 d. 12 val. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ ir skaitovų dalyvavimas Šv. Mišių liturgijoje Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne, pradedant MČTAU mokslo metus.

2018 m. spalio 2 d. 14 val. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“, romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“, šokių grupės „Nonna Dance“ ir 2-osios šokių grupės dalyvavimas iškilmingame MČTAU mokslo metų pradžios renginio koncerte Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose.

2018 m. spalio – gruodžio mėn. Naujų kūrinių mokymasis, koncertinių programų rengimas, sceninių įgūdžių tobulinimas fakulteto grupių užsiėmimuose pagal grafiką.

2018 m. spalio – gruodžio mėn. Fakulteto meninių kolektyvų dalyvavimas įvairiuose MČTAU, Nacionalinės TAU asociacijos ir kitų institucijų renginiuose bei festivaliuose.

2018 m. spalio 8 d. 13 val. Pirmasis skaitovų grupės ir vaidybos studijos „Mistika“ užsiėmimas.

2018 m. spalio 10 d. 10 val. Naujų narių priėmimas (atranka) į šokių studiją.

2018 m. spalio 16 d. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ koncertas Molėtų TAU mokslo metų pradžios renginyje.

2018 m. lapkričio 6 d. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ giedojimas Šv. Mišiose už per metus išėjusius Anapilin LEU dėstytojus ir darbuotojus LEU II rūmuose esančioje Šv. Jono Auksaburnio Koplyčioje. Šv. Mišias celebruoja LEU Garbės daktaras, LEU Katalikų tikybos katedros ir Koplyčios įkūrėjas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

2018 m. lapkričio 6-13 d. Šokių grupės „Nonna Dance“ išvyka į Maltą turistinės grupės sudėtyje. Susitikimas ir koncertas Maltos TAU (U3A Malta).

2018 m. lapkričio 9 d. 15 val. Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Ruduo“.

2018 m. lapkričio 22 d. 13 val. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ pasirodymas bendradarbiaujant su MČTAU Garbės klubo nariais susitikime su Vilniaus ainių klubo atstovais.

2018 m. lapkričio 22 d. 14.30 val. Romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ atliekamų karinių dainų pristatymas Lietuvos kariuomenės 100-mečio proga MČTAU Istorijos fakulteto užsiėmime.

2018 m. lapkričio 24 d. Šokių grupės „Nonna Dance“ dalyvavimas Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „Fantazija 2018“ Varėnoje.

2018 m. lapkričio 25 d. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ ir solistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“ Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje.

2018 m. gruodžio 7 d. 15 val. Pasidainavimai su „Romantikais“. Tema – „Adventas“.

2018 m. gruodžio 12 d. 16 val. Adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje“ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Atlieka romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ ir skaitovų grupė.

2018 m. gruodžio 12 d. 18 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Gieda vokalinis ansamblis „Ave Musica“. Po Šv. Mišių – fakulteto paruošta agapė.

2018 m. gruodžio 17 d. 12 val. Adventinės programos „Advento žvakių šviesoje“ atlikimas Vilniaus m. „Artrito“ bendrijos renginyje Antakalnio poliklinikos salėje. Dalyvauja romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ ir skaitovų grupė.

2018 m. gruodžio 28 d. Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ ir solistų koncertas Vilniaus žemaičių kultūros draugijos renginyje Mokytojų namuose.

2018 m. gruodžio mėn. Visų meninės saviraiškos kolektyvų intensyvus ruošimasis koncertuoti MČTAU naujametiniame renginyje „Laimingų Naujųjų“ 2019 m. sausio 4 d.


 pdf icon 32 2017/2018 mokslo metų užsiėmimai

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis