Plečiant MČTAU klausytojų saviraiškos veiklos sferą 2015-08-10 rektorato nutarimu įsteigtas Meninės saviraiškos fakultetas (MSF), pasibaigus 2016–2017 mokslo metams, tęsė savo veiklą visą vasarą. Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ ir šokių grupė ruošėsi svečių iš Italijos – UNITRE Sambuca di Sicilia sutiktuvėms ir koncertui 2017-07-28 LEU Aktų salėje. 2017-08-04 šokių grupė dalyvavo Respublikiniame šokių festivalyje „Laiko karoliai“ Visagine, 2017-08-18 pasirodė Lietuvos samariečių bendrijos 25-mečio šventėje Vilniaus mokytojų kiemelyje.

Gvildenome mintį surengti senjorų šokių festivalį, skirtą Lietuvos 100-mečiui. Parengėme ir pateikėme MČTAU rektoratui planuojamo šokių festivalio organizacinius klausimus. Buvo sudarytas orgkomitetas, paskirti atsakingi asmenys, parengti Tarptautinio senjorų šokių festivalio „100 šokių pynė Lietuvai“, skirto Atkurtos Lietuvos 100-mečiui, nuostatai, renkamos paraiškos ir sudaroma programa. Didžiausias krūvis teko šokių grupės vadovei Valerijai Stričkienei, turinčiai nemažą panašių renginių organizavimo patirtį, nepailstančiai rektorės padėjėjai, mūsų šokių grupės narei Vidai Jarašiūnienei, pačiai MČTAU rektorei dr. Zitai Žebrauskienei ir mūsų fakultetui.

2017-09-14 MČTAU rektorato posėdyje aptarta šokių festivalio eiga, paskirstyti festivalio dalyvių priėmimo rūpesčiai visiems fakultetams, pritarta pasiūlytam koncertuojančios šokių grupės pavadinimui „Nonna Dance“.

Rugsėjo mėn. vyko naujų MČTAU klausytojų priėmimas, o vokaliniam ansambliui „Ave Musica“ buvo tikras darbymetis:

- 2017-09-05 koncertas kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 150-ųjų gimimo metinių minėjime Vilniaus mokytojų namuose;

- 2017-09-23 koncertas ir aukštaitiško tautinio kostiumo pristatymas Klaipėdos TAU renginyje „Nupinkim tautinę pynę“ Klaipėdos bendruomenės namuose;

- 2017-09-26 koncertas dailininkės Ievos Vanagienės tapybos parodos atidaryme Tarptautinėje verslo ir teisės aukštojoje mokykloje;

- 2017-09-28 vokalinio ansamblio „Ave Musica“ ir skaitovų dalyvavimas šv. Mišių liturgijoje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne, pradedant MČTAU mokslo metus.

2017-09-30 Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose įvyko Tarptautinis senjorų šokių festivalis „100 šokių pynė Lietuvai“. Jame dalyvavo 450 senjorų šokėjų iš visos Lietuvos. Šešias valandas be pertraukos scenoje keitėsi įvairių šokio stilių 27 kolektyvai. Dėl rimtų priežasčių neatvyko turėję dalyvauti kolektyvai iš Latvijos ir Baltarusijos.

Nespėję pailsėti po grandiozinio renginio, spalį pradėjome naujus MČTAU 2017-2018 mokslo metus. Fakulteto meninius kolektyvus papildė naujokai.

Mokslo metų pradžioje Meninės saviraiškos fakultete buvo 96 klausytojai. Džiaugiamės, kad net 36 iš jų pasirinko mūsų fakultetą pagrindiniu. Meninės saviraiškos fakulteto veikloje aktyviai dalyvavo 3 Rektorato nariai ir kitų fakultetų, kuriuos pasirinko pagrindiniais, klausytojai: 30 – Kultūros, 11 – Turizmo, 6 – Sveikatos, 6 – Užsienio kalbų, 2 – Tautodailės, 1 – Buities kultūros, 1 – Muzikos, 1 – Istorijos.

Sulaukėme daug norinčių šokti, todėl šiek tiek pakeitėme fakulteto struktūrą – įkūrėme fakulteto šokių studiją, apimančią 3 grupes: šokių grupė „Nonna Dance“ – 15 žm., 2-oji šokių grupė (šokančių antruosius metus) – 20 žm. ir 3-ioji šokių grupė (šokančių pirmuosius metus) – 20 žm.

Fakulteto tikslas – meninės saviraiškos rezultatus publikuoti viešai, t.y. demonstruoti scenoje, koncertuoti. Todėl mūsų fakulteto grupių užsiėmimai vyko beveik kasdien, kiekvienai grupei ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, o prieš koncertus ir kelis kartus (išskyrus 2-ąją ir 3-iąją šokių grupes – jos šoko kas antrą savaitę; II sem. bėgyje dalyvių sumažėjo, abiejų grupių užsiėmimai vyko drauge kas savaitę).

Sėkmingam atskirų grupių darbui labai svarbu turėti atitinkamas patalpas. Dėkojame MČTAU rektorei dr. Zitai Žebrauskienei ir rektorės padėjėjai Vidai Jarašiūnienei, kurių nuoširdaus darbo ir rūpesčio dėka turėjome visas sąlygas dirbti.Meninės saviraiškos fakultete veikia penki aktyviai dirbantys ir koncertuojantys kolektyvai:

 • Vaidybos studija „Mistika“ (režisierius Kęstutis Česnaitis; seniūnė Vida Vaišvilienė) – 15 dalyvių, 2 pasirodymai;
 • Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ (vadovė prof. Rita Bieliauskienė; seniūnė Elvyra Bittner) – 9 dalyviai, 10 koncertų;
 • Raiškiojo skaitymo grupė (vadovė Nijolė Šereikienė; seniūnė Virginija Sarnickienė) – 8 dalyvės, 2 pasirodymai;
 • Šokių studija (vadovė Valerija Stričkienė; seniūnė Aldona Mšastienė) – 42 dalyvės, iš jų

15 grupėje „Nonna Dance“, 17 antroje grupėje, 10 trečioje grupėje;

„Nonna Dance“ – 10 pasirodymų, antroji grupė – 3 pasirodymai;

 • Romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ (vadovė Izabelė Janina Bražiūnienė; koncertmeisteris Liutauras Milišauskas; seniūnė Gražina Banevičienė, pavaduotoja Milda Šilalienė) – 22 dalyviai, 5 pasirodymai ir 4 pasidainavimai su MČTAU klausytojais.

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį kvietėme MČTAU klausytojus į bendrus pasidainavimus su „Romantikais“. Įdėjome daug triūso, ruošdami kaskart vis naujas skirtingos tematikos dainas, įpindami pasakojimus ir eiles. Temų buvo įvairių: „Ruduo“, „Adventas“, „Trys karaliai“, „Patriotinės dainos“, „Atgimimas“ ir kt. Nors šie užsiėmimai nebuvo gausiai lankomi kitų fakultetų klausytojų, tačiau praturtino mūsų pačių repertuarą.

Iš viso per 2017-2018 mokslo metus įvyko 32 atskirų grupių pasirodymai ir koncertai.

Mokslo metų pabaigoje turime 80 aktyvių Meninės saviraiškos fakulteto klausytojų. Džiaugiamės, kad mūsų fakulteto kolektyvai sulaukė dėmesio, organizuojant MČTAU ir kitų fakultetų renginius:

 • Istorijos fakulteto projekte „Kovo 11-osios akto signatarų keliais“ Romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ pristatė dvi specialiai parengtas programas „Nepriklausomybės kovų ir partizanų dainos“ ir „Legendinės atgimimo dainos“;
 • Buities kultūros fakulteto organizuotame renginyje
 • Trys kartos+“ pirmą kartą prisistatė Šokių studijos 2-oji šokių grupė;
 • Kultūros fakulteto projekto „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“ pirmajame užsiėmime koncertavo vokalinis ansamblis „Ave Musica“;
 • Sveikatos fakulteto organizuotame Pasaulinės sveikatos dienos „Sveikata visiems“ minėjime Vingio parke Romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ ir Šokių studijos visos grupės pristatė MČTAU programą bendrame Lietuvos TAU kolektyvų koncerte.

Meninės saviraiškos fakulteto klausytojų entuziazmo ir grupių vadovų geranoriškumo ir nuoširdaus neatlygintino darbo dėka, fakulteto kolektyvai vis daugiau populiarina bei garsina universitetą įvairiuose Vilniaus miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Vaidybos studija „Mistika“ 2017-12-05 parodė K. Česnaičio pjesę-mitą „Keltas“ Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje darbuotojų ir MČTAU klausytojų vaikams bei anūkams. 2018-05-27 „Mistika“ pirmą kartą dalyvaus Lietuvos mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai“ Panevėžio r. Paįstrio kultūros centre ir pristatys spektaklį „Miestas“ (režisierius Kęstutis Česnaitis).

Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ giedojo šv. Mišiose dviejose Vilniaus m. bažnyčiose – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne, pradedant MČTAU mokslo metus, ir

Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje šv.Mišiose už Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir projekto „Tūkstantmečio odisėja“ jachtos „Ambersaile“ įgulą, pašventinant Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos sukurtą vėliavą – jūrinį vimpelą.

2017-09-05 už dalyvavimą kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 150-ųjų gimimo metinių minėjime ansambliui įteiktas klubo „Vilniaus dzūkuliai“ padėkos raštas.

Daug pasiekimų ir apdovanojimų pelnė šokių studijos grupė „Nonna Dance“. Mūsų šokėjos dalyvavo 3-se respublikiniuose ir 2-se tarptautiniuose šokių festivaliuose-konkursuose:

 • 2017-08-04 Respublikinis senjorų šokių festivalis „Laiko karoliai“ Visagine – Visagino savivaldybės padėkos raštas, aminimo dovanos;
 • 2017-09-30 Tarptautinis senjorų šokių festivalis „100 šokių pynė Lietuvai“ – padėkos raštas, atminimo statulėlė, festivalio rėmėjo – premjero S.Skvernelio skirta M. K. Čiurlionio paveikslo reprodukcija bei bendrovės „Valentis“ dovanos;

2017-11-18 Respublikinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įvairių šokių stilių pastatyminių šokių kompozicijų konkursas „Trakų ruduo– 2017“ Trakuose, SPA „Trasalis“ – nominacija už estetiškiausią sceninį įvaizdį;

 • 2018-03-10 Respublikinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pastatyminių šokių kompozicijų konkursas „Šypsenų vaivorykštė – 2018“ Trakuose, SPA „Trasalis“ – nominacija už techniškiausiai atliktą šokio samba kompoziciją ir taurė;
 • 2018-04-28 Tarptautinis šokių festivalis „Šokame valsą“ („Šokame Lietuvai“) Visagine – Visagino kūrybos namų padėka ir atminimo dovanos.

Teigiamai įvertinta romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ veikla ir naujų programų „Nepriklausomybės kovų ir partizanų dainos“ ir „Legendinės atgimimo dainos“ pristatymas Istorijos fakulteto projekte „Kovo 11-osios akto signatarų keliais“.

Dėkojame Istorijos fakulteto dekanei doc.Vidai Kniūraitei ir filmo autoriui Vytautui Vasiliauskui už filmo „Dainuoja MČTAU Romantikai“ sukūrimą, jo patalpinimą „Feisbuko“ ir „Youtube“ svetainėse bei įrašus diskeliuose.

2018-05-18 grupė „Romantikai“ drauge su šokių studijos grupe „Nonna Dance“ ir antrąja šokių grupe koncertavo Latvijoje, Jūrmaloje esančioje sanatorijoje „Belorusija“ ir susitiko su poilsiautojais, besigydančiais senjorais ir Gomelio apskrities moksleiviais, nukentėjusiais Černobylio avarijos metu. Kolektyvai apdovanoti sanatorijos administracijos padėkos raštais.

2018-05-24 abi šokių studijos grupės („Nonna Dance“ ir antroji) koncertuoja Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „AgroBalt 2018“.

Meninės saviraiškos fakultetas bendradarbiauja su LEU Ugdymo fakulteto Muzikos katedra. Fakulteto kolektyvų veikla, koncertai ir renginiai nuolat skelbiami ir aprašomi MČTAU interneto svetainėje ir spaudoje. Tariame širdingą ačiū fakulteto meninės saviraiškos kolektyvų dalyviams Gražinai Banevičienei, Alvydui Kazlauskui už puikius straipsnius apie fakulteto kasdienybę ir šventes. Baigėme trečiuosius fakulteto mokslo metus, kupinus gerų norų, entuziazmo ir gražių renginių. Turime puikų meninės saviraiškos entuziastų būrį, džiaugiamės geranorišku ir nuoširdžiu kolektyvų vadovų ir jų pagalbininkų seniūnų komandos darbu, įgauname vis daugiau sceninės patirties. Mums gera drauge būti, kurti, dainuoti, šokti ir planuoti ateitį. Vis labiau įsitikiname, kad entuziazmas ir geranoriškumas gali kalnus nuversti. Jau žinome, kaip smagu, esant scenoje, jausti kolegos petį, išgyventi kolektyvinį jaudulį, regėti žiūrovų sudrėkusias akis ir pritariančias šypsenas.

Mūsų fakulteto devizas – „Amžius mums ne riba. Šokis ir žodis, daina ir scena – mūsų jaunystė. Drauge mes – jėga!“

Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninės saviraiškos fakulteto dekanė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis