Dekanas Jonas Kirtiklis
Mob. 8 698 00 447
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Seniūnė Natalija Semaškienė
Mob. 8 612 55 049
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 
Fakulteto taryba (3)
Jonas Kirtiklis, fakulteto dekanas – Tarybos pirmininkas; 
Natalija Semaškienė, fakulteto seniūnė – Tarybos pirmininko pavaduotoja;
Nijolė Riaubaitė, fakulteto klausytoja – Tarybos narė.

Literatūros fakultetas savo veiklą pradėjo 2002 metais. Fakulteto steigėja ir pirmoji dekanė – Irena Semenovienė. Vėliau – Aldona Jagminienė, kuri tęsė pradėtą darbą ir subūrė aktyvių knygos mylėtojų būrį, numatė fakulteto veiklos kryptis. 2010–2015 mokslo metais fakultetui vadovavo Kazimieras Miškinis, 2015-2019 – dr. Romualdas Šimkūnas.

Fakulteto Garbės nariai: Alfredas Anatolis Naktinis, Vilija Jurėnienė.

Fakulteto klausytojai – įvairių profesijų žmonės: žemės ūkio specialistai, pedagogai, inžinieriai, architektai, žemėtvarkininkai ir kt. Bendraminčių gretose skaito savo kūrybą, deklamuoja, pasidalina mintimis apie naujausią literatūrą, pasikalba tarmiškai, susitinka su svečiais – rašytojais, literatūros kritikais, žurnalistais.

Fakulteto senjorų kūrybos rezultatai – parengtos ir išleistos knygos, kuriose spausdinama atskirų autorių poezija, esė kūriniai, darbai kraštotyrine tematika.

Susigyvenę ir susitikę kaip seni bičiuliai, bendraamžiai ir bendraminčiai, literatūros mėgėjai paskaitose pabūna kartu, atsipalaiduoja nuo kasdienybės, pasiklauso gražios poezijos, patirtų įspūdžių.

MČTAU Literatūros fakulteto klausytojų išleisti leidiniai

2019 metai

Er Minija. Mano gobelenai. – Charibdė, 2019. – 114 p.

Gyvenimo tėkmėje. MČTAU Literatūros fakulteto klausytojų kūrybos rinkinys. – Vilnius: Leidybos įmonė „Kriventa", 2019. – 216 p.

2018 metai

Juozas Lapienis. Laiko properšos. – Indra, 2018. – 246 p.

Zita Juozeliūnaitė-Beliakienė, Alfredas Naktinis. Svajonių viltis. – Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. – 19 p.

Jonas Ambrukaitis. Pasakyk tu man, upeli. Eilėraščiai vaikams. – Lucilijus, 2018. – 55 p.

Er Minija. Sakmė. – Leidėjas Vytautas Viskantas, 2018. – 85 p.

Leopoldas Stanevičius. Kas šokdina mūsų Lietuvą? – Kriventa, 2018. – 109 p.

Leopoldas Stanevičius. Smagu gyventi Lietuvoj. – Kriventa, 2018. – 138 p.

Juozeliūnaitė-Beliakienė Zita, Naktinis Alfredas. Svajonių viltis. – Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. – 19 p.

2017 metai

Dumbliauskaitė Lina. Vyrų choro „Aidas“ kūrybinio kelio vingiai. – Krašto apsaugos ministerijos leidykla, 2017. – 152 p.

Mikoliūnienė Vanda. Meilė gyvenimui. – UAB Valdo leidykla, Ukmergė, 2017. – 129 p.

Mikoliūnienė Vanda. Su meile Tėvynei, atgimti kartu su Lietuva. – UAB Valdo leidykla, Ukmergė, 2017. – 90 p.

Naktinis Alfredas. Meilės kibirkštėlė, – Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. – 201 p.

Ambrukaitis Jonas. Dar pabūkim. – Šiauliai: Lucilijus, 2017.

Ambrukaitis Jonas. Laikas. – Šiauliai: Lucilijus, 2017.

Ambrukaitis Jonas. Du pieštukai. – Šiauliai: Lucilijus, 2017.

Ambrukaitis Jonas. Žiogo šuolis (eilėraščiai vaikams). – Šiauliai: Lucilijus, 2017.

2016 metai

Jonas Ambrukaitis. Labas rytas: eiliuota mokomoji priemonė ikimokyklinio amžiaus vaikams: [eilėraščiai] – Šiauliai: Lucilijus, 2016.

Leopoldas Stanevičius. Lietuvos šalies pasakos ir pasakėlės [pasakų, pasakėlių, humoro ir satyros rinktinė]. – [Utena]: [Utenos spaustuvė], [2016].

Elekšis Juozas, Malinauskas Vilimas. Laumės pirtyje: operetė. – V.: Jusida, 2016. – 48 p.

Minties verpetuose. TAU Literatūros fakulteto klausytojų kūrybos rinktinė. – V.: Standartų spaustuvė, 2016. – 116 p.

Lindo Vaclovas. Pamąstymai (antra dalis). – V.: Ciklonas, 2016 – 512 p.

2015 metai

Dumbliauskaitė Lina. Antanas (vienas iš tūkstančių). – V.: UAB Spaudmeta, 2015. – 183 p.

Dumbliauskaitė Lina. Vyrų choras „Varpas“. – V.: Standartų spaustuvė, 2015. – 367 p.

Stanevičius Leopoldas. Lietuvos Termofilai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2015. – 207 p.

Stanevičius Leopoldas. Lietuvos šalies pasakos ir pasakėlės. – Utena.: Utenos spaustuvė, 2015. – 217 p.

2014 metai

Liužinienė Irena. Sakmė apie ežerą šventą: eilėraščiai. – Utena: Utenos Indra, 2014. – 81 p.

Naktinis Alfredas. Šuniukas dainininkas: eilėraščiai vaikams. – V.: 2014. – 60 p.

Naktinis Alfredas, Škimelis Pranas. Dainų ir svajonių šalis: natos /dainos vaikams/. – V.: 2014. – 60 p.

Šakienė Ona Rasutė. Širdies bildukai. – 2014, 86 p. [interaktyvus].

2013 metai:

Dumbliauskaitė Jukonienė Lina. Mirusiojo prisiminimai, vienos šeimos ezoterinė istorija. – V.: Asveja, 2013. – 358 p.

Elekšis Juozas. Čia mūsų žemė: dainos. – V.: Jusida, 2013. – 48 p.

Elekšis Juozas, Meškauskas Aloyzas. Dainų upeliukas: dainos vaikams. – V.: Jusida, 2013. – 48 p.

Jurėnienė Vilija. Giminės. – V.: Ciklonas, 2013. – 233 p.

Stanevičius Leopoldas. Pasakos ir pasakėlės. – V.: Standartai, 2013. – 218 p.

Staskonytė Bronė. Minčių žiedynuos. – V.: Ulos tėkmė, 2013. – 110 p.

Šakienė Ona. Buvom. – V.: Petro ofsetas, 2013. – 611 p.

2012 metai

Elekšis Juozas. Kur vaikystės upė teka: eilėraščiai vaikams (antras leidimas). – V.: Jusida, 2012. – 44 p.

Medinaitė Ona. Nenoriu nieko keist. – Vilnius, 2012. – 88 p.

Naktinis Alfredas, Škimelis Pranas. Mūsų širdys uždainuos: natos, dainos liaudiškiems vokaliniams ansambliams. – V.: 2012. – 40 p.

Stanevičius Leopoldas. Kaip arti Lietuva, kaip toli. – V.: Rotas, 2012. – 160 p.

2011 metai

Blažienė Tamira, Naktinis Alfredas. Pavasaris dovanoja tau: natos, vokaliniai kūriniai. – Vilnius, 2011. – 70 p.

Drazdauskas Jonas. Ilgesio sopulys. – Utena, Utenos Indra, 2011. – 87 p.

Elekšis Juozas. Rokunda. – V.: Jusida, 2011. – 86 p.

Elekšis Juozas. Kur vaikystės upė teka: eilėraščiai vaikams. – V.: Jusida, 2011. – 44 p.

Naktinis Alfredas, Jankauskas Bronislovas. Supasi rūkas: natos, dainos. – V.: 2011. – 41 p.

Naktinis Alfredas. Pykčio dilgėlės: dvieiliai. – Vilnius, 2011. – 102 p.

2010 metai

Jurėnienė Vilija. Dėžutė su senais laiškais. – V.: UAB Biznio mašinų kompanija, 2010. – 150 p.

Miškinis Kazimieras, Vyžintaitė Zinkevičienė Birutė. Viešikių kaimas. Žmonių gyvenimai ir likimai. – V.: Forumas Kultūros eksperimentai, 2010. – 252 p.

Naktinis Alfredas. Į žiburį namų: eilėraščiai. – V.: Friskas, 2010. – 44 p.

Naktinis Alfredas, Jankauskas Bronislovas. Su Biržais suaugę: natos, dainos. – Vilnius, 2010. – 58 p.

Stanevičius Leopoldas. „Neee, čia ne visi idiotai...“. – V.: VPU leidykla, 2010. – 170 p.

Šimkūnas Romualdas. Visur gerai – namie geriausia. – Utena, Utenos spaustuvė, 2010. – 153 p.

Žalėnienė Tamira, Braukylienė Aldona. Bikūnai istorijos vingiuose. Utena: „Utenos Indra“, 2010. – 112 p.

Šimkūnas Romualdas. (Ne)paprastas istorijas. – Utena, Utenos spaustuvė, 2011. – 102 p.

2009 metai

Elekšis Juozas. Kas, mergaite, tau dainuos?: dainos. – V.: Mokslo aidai, 2009. – 48 p.

Naktinis Alfredas. Svajonių debesėliai: eilėraščiai vaikams. – V.: VPU leidykla, 2009 – 38 p.

Naktinis Alfredas, Daškevičius Tadas. Dainoj sugrįžta jaunystė: natos. – Vilnius, 2009. – 28 p.

2008 metai

Šimkūnas Romualdas. Atminties proskynos. – Utena: Utenos spaustuvė, 2008. – 155 p.

2007 metai

Ne ta žvaigždė: TAU Literatūros fakulteto klausytojų ese rinkinys. – V.: VPI leidykla, 2007. – 144 p.

2006 metai

Elekšis Juozas, Petronis Vitalijus Emilijus. Deimantinis tostas: dainos. – V.: Mokslo aidai, 2006. – 80 p.

Elekšis Juozas, Šukys Jonas. Dainų sietuva: dainos. – V.: Mokslo aidai, 2006. – 44 p.

Elekšis Juozas, Petrošius Ipolitas). Žemaitiška Votyva. – V.: Mokslo aidai, 2006. – 16 p.

Ta palaiminga klevų šviesa: TAU Literatūros fakulteto klausytojų ese rinkinys. – V.: VPI leidykla, 2006. – 159 p.

2005 metai

Naktinis Alfredas. Šalčio piešiniai balti: eilėraščiai vaikams. – V.: VPU leidykla, 2005. – 43 p.

2003 metai

Naktinis Alfredas. Laikausi širdimi. – V.: 2004. – 107 p. 

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 27 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA