Dekanė Aldona Mikulionienė
Tel. (8 5) 279 9446, mob. 8 688 21 336
El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Prodekanė Dalė Jasinskienė
Mob. 8 615 39 860, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Prodekanas Algimantas Petrauskas
Mob. 8 682 40 152, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Menų istorijos katedra
Vadovė Violeta Skaržinskienė
Mob. 8 686 49 444, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Fakulteto taryba (15)
Aldona Mikulionienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Dalė Jasinskienė, fakulteto prodekanė – Tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Algimantas Petrauskas, fakulteto prodekanas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas;
Tarybos nariai:
Violeta Skaržinskienė, Menų istorijos katedros vadovė;
Aldutė Martinaitienė, Knygų klubo vadovė;
Zita Elinskienė, Atminties klubo vadovė;
Laima Stanevičienė, fakulteto grupės seniūnė;
Marytė Šriubšienė, fakulteto grupės seniūnė;
Irena Stankevičienė, fakulteto grupės seniūnė;
Irena Šaulienė, fakulteto grupės seniūnė;
Emilija Martinaitytė, fakulteto klausytoja;
Rūta Kožemiakienė, fakulteto grupės seniūnė
Aldona Urbonienė, fakulteto grupės seniūnė;
Virginija Ambrazevičienė, fakulteto grupės seniūnė;
Milda Šilalienė, fakulteto klausytoja.

Grupių seniūnai

1 grupė. Seniūnė Aldona Urbonienė
Tel. (8 5) 213 5804, mob. 8 611 60 020, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2 grupė. Seniūnė Irena Šiurkuvienė
Mob. 8 686 10 137, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
3 grupė. Seniūnė Laima Stanevičienė
Mob. 8 673 86 608, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Mob.8 687 43 129, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
5 grupė. Seniūnė Marytė Šriubšienė
Mob. 8 616 06 816, el.p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Mob. 8 688 54 634, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
7 grupė. Seniūnė Teresa Zabarauskienė
Mob. 8 675 64 821, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Tel. (8 5) 242 4976, mob. 8 682 18 627, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Mob. 8 681 19 058, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Mob. 8 611 36 202, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
11 grupė. Seniūnė Regina Vainorytė
Mob. 8 620 29 144, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12 grupė. Seniūnė Irena Šaulienė
Mob. 8 686 48 358, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Mob. 8 617 02 602, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
14 grupė. Seniūnė Irida Andriuškevičienė
Mob. 8 616 25 009, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Mob. 8 650 76 161, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Mob. 8 652 85 750, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Mob. 8 687 88 296, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Mob. 8 614 13 397, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
19 grupė. Seniūnė Irena Ūsaitė
Mob. 8 652 51 225, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Mob. 8 677 67 686, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
21 grupė. Seniūnė Rūta Kožemiakienė
Mob.8 610 07 103, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
22 grupė. Seniūnė Violeta Jankauskienė
Mob. 8 682 43 613, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
23 grupė. Seniūnė Rimalda Gaidienė
Mob. 8 616 57 464, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Mob. 8 611 92 633, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Mob. 8 916 85 396, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Mob. 8 616 77 327, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
27 grupė. Seniūnė Gražina Rabazauskienė
Mob. 8 605 23 476, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Mob. 8 612 48 243, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Knygų klubas. Vadovė Aldutė Martinaitienė
Mob. 8 686 04 028, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Atminties klubas. Vadovė Zita Elinskienė
Mob. 8 674 45 932, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kultūros fakulteto veiklos kryptį nusako 19 a. lenkiškai rašiusio Lietuvos patrioto, literato, istoriko, publicisto, dramaturgo Vladislovo Sirokomlės (Liudviko Kondratavičiaus) žodžiai: ”Didžiausia gėda nepažinti žemės, kurioje gyveni. O dar didesnė, kai svetimais kraštais domiesi labiau, negu savuoju.” 
 
Fakulteto Garbės nariai: grupių seniūnės Aldona Rainienė , Aldona Urbonienė, prodekanė Gražina Šiler.
 
Kultūros fakultete  lankomi muziejai, parodos, galerijos, bažnyčios ir vienuolynai, kapinės. Vykstama į kitus Lietuvos miestus. Ekskursijos ir renginiai jungiami ciklais: vienais metais lankomi architektūros paminklai, bažnyčios ir vienuolynai, kitais domimasi  kitų tikybų – stačiatikių, unitų, liuteronų, evangelikų-reformatų maldos namais, dar kitais – tautodailės galerijomis, grafikos, restauracijos centrais, susipažįstama su Lietuvos etnografinių regionų drabužiais. Lankomos Rasų, Bernardinų, Antakalnio kapinės, naujos parodos muziejuose.

2018 mokslo metais Kultūros fakultete įsteigta Menų istorijos katedra. Jos tikslas – teikti menų istorijos (įvairių meno sričių) edukacinių žinių bazinį kursą katedros klausytojams. Mokymosi trukmė – 7 metai. Numatomos šios temos: muzika, architektūra, dailė, opera ir baletas, teatras, fotografija ir kinas, taikomoji dailė. Paskaitas skaitys Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei kitų institucijų profesoriai, docentai, mokslų daktarai, savo srities specialistai. Išklausyto kurso įsisavinimui bus organizuojamos teminės išvykos. 

Laukiame visų, norinčių giliau pažinti kultūrines vertybes.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!