Kalendorius

kovo   2021
Pr An Tr K Pn Š Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Viename iš 12-kos fakultetų  

Skaudi tremties dalia yra asmeniškai palietusi ne vieną Literatūros fakulteto klausytoją, todėl ši tema atsispindi ir fakulteto užsiėmimuose, ir klausytojų kūryboje. Dalinomės įspūdžiais, perskaitę Sauliaus Sidaro knygą ,,Vis tolstantis horizontas“, dekano Jono Kirtiklio esė „Tai neišdyla“, Kristinos Danutės Anužytės-Sadauskienės knygą „Nuo Nevėžio ir Vadakties iki Minos ir Manos“ bei kitus tremties skauduliais paženklintus kūrinius, sudėtus į fakulteto kūrybos rinkinius.

Literatūros fakulteto klausytojai 2018 metų spalio 12 d. buvo susitikę su Krasnojarsko lietuvių bendruomenės atstovu, geologijos mokslų daktaru, profesoriumi Sauliumi Sidaru, kuris, išėjęs į užtarnautą poilsį, aktyviai dalyvauja Krasnojarsko krašto Lietuvių kultūros draugijos veikloje, vadovauja lituanistinei mokyklai. Parašė kelias knygas tremties ir Sibiro tematika. Mokslų Akademijos turistų klube prof. Saulius Sidaras pristatė savo knygą „Vis tolstantis horizontas“. Knygos pristatyme užsimezgusi bičiulystė nenutrūko. Mes pasveikinome Saulių Sidarą ir visus Krasnojarsko lietuvius, pasiųsdami jiems MČTAU svetainėje paskelbtą straipsnį „Pasitinkame Vasario 16-ąją: Lietuva mums brangi“ kartu su Vytauto Vasiliausko filmu apie Maironį ir mums šventos giesmės „Lietuva brangi“ įrašu. Krasnojarsko lietuvių bendruomenė mums irgi atsiuntė gražų sveikinimą, linkėdami, jog „Vasario 16-osios šventė įkvėptų naujiems, prasmingiems darbams mūsų visų labui“.

Mūsų fakulteto bičiulis prof. Saulius Sidaras atsiuntė mums savo straipsnį „Sibiro madona“, pasakojantį apie Krasnojarsko lietuvių bendruomeninės organizacijos „Lietuva“ pastangas išsaugoti savo identitetą: susitikimuose su visuomene pasakojama apie lietuvių kultūrines tradicijas, rengiamos Lietuvos kultūros dienos, dalyvaujant žymiems kultūros veikėjams iš Lietuvos, demonstruojami nacionaliniai kostiumai, vyksta lietuviškos virtuvės parodomieji konkursai. „Vykdant tokį kilnų darbą, atgimsta lietuvių kultūra, tradicijos, tikėjimas, žadinamas dėmesys ir pagarba protėvių atminčiai, auga susidomėjimas Lietuvos istorija“, – rašo straipsnio autorius.

O kas gi ta Sibiro madona?

Krasnojarsko lietuvių bendruomenė, apjungianti pusketvirto tūkstančio krašte gyvenančių lietuvių, maždaug prieš 20 metų ėmėsi restauruoti ir atgaivinti lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapines jų trėmimo vietose.

Vienos ekspedicijos metu geologas Robertas Petersonas (Robert Peterson, latvis), aplankęs kadaise lietuvių apgyventą Korbiko kaimą (jį sunaikino gaisras) 1956 metais, atrado didelę, grakščią moters statulą, išdrožtą iš medžio – statula atrodė kaip gyva, švelnių subtilių veido bruožų, darbas aukštos klasės meistro – drožėjo. Statulą geologai pavadino ,,Madona“, o lietuviai – Šv. Mergele Marija. Vėliau ekspedicijos dalyviai išsiaiškino, kad šią statulą iš pušies išdrožė Korbiko gyventojas Jonas Maldutis, jaunos merginos, kurią labai mylėjo, garbei ir kuri prieš laiką išėjo į kitą pasaulį. Taip statula ir liko ,,globoti“ visus lietuvius, išėjusius į kitą pasaulį. Bet gamta darė savo klastingą darbą ir Madona stipriai nukentėjo.

Vilniuje gyvenančio buvusio tremtinio Rimvydo Racėno pastangomis skulptorius magistrantas Andrius Salys sutiko išskaptuoti Švč. Mergelės Marijos kopiją. Buvusi statula 2010 metais persiųsta į Lietuvos nacionalinį muziejų, o vietoj jos buvo pastatyta kopija.

Sibiro madonos originalas restauruotas ir 2018 metų sausio 13 dieną pašventintas Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Švč. Mergelės Marijos skulptūra dabar stovi Tremtinių koplyčioje. „Vadinasi, mūsų pastangos nenuėjo veltui!“ – džiaugiasi straipsnio autorius, mūsų fakulteto bičiulis Saulius Sidaras.

Sauliaus Sidaro straipsnį „Sibiro madona“ iš rusų kalbos išvertė Literatūros fakulteto klausytoja Kristina Sadauskienė. Visas straipsnis bus išspausdintas žurnale ,,Pasaulio lietuvis‘‘.

Literatūros fakulteto inf.

 

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis