Spalio 6 d. Meninio ugdymo fakulteto klausytojai ir svečiai iš kitų fakultetų susirinko į pirmąjį 2020–2021 mokslo metų susitikimą.

Įžanginį žodį tarė MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Ji informavo, kad po ilgų debatų ir kraustymųsi, vis tik šiems mokslo metams pavyko gauti patalpas, kurių šeimininkais turime būti visi. Rektorė pasidžiaugė, kad galų gale ir žiniasklaida atsisuko į senjorus: „Jau visa savaitė „neišlendu“ iš radijo ir televizijos laidų, kur visiems aiškinu, kad mes esam jauni, energingi, žingeidūs. Mes šokam, dainuojam, sportuojam“. Rektorė padėkojo fakulteto klausytojams ir dekanei Izabelei Janinai Bražiūnienei už nenuilstamą veiklą, kantrybę, muzikavimą, koncertavimą, už gražius renginius.

Fakulteto dekanė I. J. Bražiūnienė fakulteto klausytojų vardu padėkojo Rektorei už begalinę meilę žmonėms, už bemieges naktis ieškant MČTAU senjorams palankių sprendimų. Dekanė priminė fakulteto susikūrimo istoriją. 2015 m. rugpjūčio 10 d. Rektorato nutarimu įsteigtame Meninės saviraiškos fakultete ketverius metus veikė penki kolektyvai: vaidybos studija „Mistika“, vokalinis ansamblis „Ave Musica“, Skaitovų grupė, Šokių studija ir romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“. 2019 m. sausio 24 d. Rektorato posėdyje pasiūlyta naujais mokslo metais papildyti fakulteto veiklos pobūdį ir pavadinti Meninio ugdymo fakultetu. Didžiuojamės, kad du kolektyvai – „Ave Musica“ ir Šokių studija jau visi metai veikia kaip savarankiški MČTAU meno kolektyvai.

Džiaugiamės, kad švęsdami fakulteto pirmąjį penkerių metų jubiliejų, galime prisidėti prie MČTAU ugdymo proceso tobulinimo, organizuodami bendrus užsiėmimus – paskaitas meninio ugdymo tematika, rengdami ir pristatydami romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ ir Skaitovų grupės edukacines – koncertines programas. Klausytojai susipažino su artimiausiais fakulteto veiklos planais.

Buvo nepamiršta ir Mokytojo diena, nes fakultetą lanko daug buvusių mokytojų. Buvo pasveikintos buvusios mokytojos: Skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė ir Gražina Jarmalytė, gyvenanti Švenčionėliuose. Tai nepaprasta asmenybė, iš jos trykšta didžiulė energija, sielos grožis, dėkingumas, noras bendrauti. Buvo pasveikintas ir dar dirbantis mokytojas, „Romantikų“ akordeonistas, solistas Antanas Pociūnas.

Dekanė I. J.Bražiūnienė padėkojo buvusioms grupių seniūnėms Gražinai Banevičienei ir Virginijai Sarnickienei už ilgametį darbą ir bendradarbiavimą. Buvo pristatytos ir naujai išrinktos seniūnės: „Romantikų“ grupės – Regina Vinciūnienė, Skaitovų grupės – Filomena Marčiulionienė.

Baigus pasisakymus, sveikinimus, susipažinome su naujais klausytojais, ir prasidėjo bendras pasidainavimas. Pasidainavimui pritarė ne tik akordeonas, bet ir smuikas – smuikininkas Liutauras Milišauskas. Dekanė Izabelė, kaip visada, dirigavo, vadovavo, užvesdavo dainas. Dainų buvo įvairių ir nemažai: tai ir „Kam buri tu iš gėlelės“, „Ten, kur Nemunas banguoja“, „Vilniaus miesto žali bromai“ „Jaunystės valsas“, „Taip turi būti“ ir daug kitų.

Smagus buvo pirmasis susitikimas.

Filomena Marčiulionienė, Skaitovų grupės seniūnė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis