Kultūros fakulteto Knygų klubas naujų 2020–2021 mokslo metų atidarymui pasirinko ne tik gražiai rudenėjančią gamtą, bet ir Jurgio Kunčino romano „Tūla“ pagrindinių personažų mėgtas pasivaikščiojimų vietas Senamiestyje ir Užupyje.

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 23 d. prie Rotušės a. fontano pasitikusi profesionali gidė daugiau nei porą valandų mus vedė pagrindinių romano veikėjų takais. Jau antrame sustojime gidė suprato, kad mūsų didžioji dauguma ne tik gerai žino Vilniaus centro gatveles, bažnyčias, romane minimų pastatų istorijas, bet ir visapusiškai išsinagrinėję J. Kunčino romano veikėjų kelius ir klystkelius...

Buvome pilni energijos ir noro, tad praėjome ne vieną kilometrą Senamiesčio ir Užupio gatvelėmis, pakilome į vadinamąjį Bekešo kalną, kur dar kartą pasigrožėjome nuostabiai atrodančia Vilniaus panorama, nuo stataus kalno nusileidome iki upės, kur laikas tarsi sviedė mus atgal į J. Kunčino laikus. O ekskursijos galutiniu tašku, kaip būtų pasielgę ir romano veikėjai, tapo garsioji Užupio picerija...

Ekskursija buvo prasminga. Nors Tūlos ir mes nesuradome, bet prisiminėme ir pagerbėme poetą, eseistą, vertėją, vieną ryškiausių atkurtos Lietuvos nepriklausomybės prozininkų – Jurgį Kunčiną, kuris tapo pirmuoju vakarietiško tipo Lietuvos rašytoju profesionalu.

Pažintį su J. Kunčinu Knygų klubas tęs ir toliau, kadangi esame numatę  kitų metų pavasarį aplankyti daug kitų garsių žmonių, Lietuvos kultūrai davusį pietų Lietuvos miestą, J. Kunčino gimtąjį miestą – Alytų. O užbaigti šią Kultūros klubo žinutę norėčiau J. Kunčino eilėmis Vilniui.

Įaudrinki mane, kad niekad nepamirščiau

Kalvų bangavimo, taurios dangaus spalvos

Virš tavo gatvių, virš pušų ir viržių,

Virš tavo bokšto išdidžios galvos.

Tiek sykių grobtas, degintas, parduotas,

Kaip kryžkelė, pozicija, auka,

Prie kryžiaus kaltas ir užkaltas grotom,

Mojuoji žydinčia pušies šaka.

Kaip tu ištvėrei? Kas tave išugdė?

Tave – tą šventąjį ir žemišką drauge?

Šventos Onos raudonų plytų ugnį

Ir jauną šypseną vienam senam lange?

Įaudrinki mane. Šlamėk šilais ir parkais.

Baltuok lyg obelis, vaisinga ir tvirta.

Einu pro tavo šimtmečius, pro tavo arkas,

Pro tavo, Vilniau, amžinas kartas.

Aldutė Martinaitienė, Knygų klubo vadovė

2020 09 25Nuotraukoje Knygų klubo narės

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis