Rugsėjo 22 d. MČTAU rektoratas susirinko į posėdį aptarti naujų klausytojų registravimo eigą ir pasirengimo mokslo metų pradžiai klausimus.

Nuo rugsėjo 1 d. į universitetą priimami nauji klausytojai. Iki rugsėjo 22 dienos užsiregistravo 101 klausytojas: 92 moterys, 9 vyrai ir viena šeima. Tarp naujai įstojusių 87 klausytojai iki 70 metų amžiaus, vyresnių negu 70 metų – 14 būsimųjų klausytojų. Kaip ir ankstesniais metais, populiariausi Kultūros, Turizmo, Užsienio kalbų fakultetai. „Sulaukėme 88 klausytojų su aukštuoju išsilavinimu, dauguma jų baigę Vilniaus universitetą. Mūsų gretas jau papildė 23 ekonomistai, 12 gydytojų, 14 inžinierių. Jie ne tik nori įgyti naujų žinių, bet ir patys pasirengę dalintis savo sukaupta profesine patirtimi – siūlo konsultuoti kolegas teisės, informacinių technologijų klausimais, organizuoti keliones, rašyti ir redaguoti straipsnius. Kasmet sulaukiame jaunesnių, aktyvesnių senjorų – daugiau nei trečdalis jų dar norėtų dirbti“, – išsamią klausytojų analizę pateikia ryšių su klausytojais koordinatorė Monika Jakimavičienė.

Nemaža dalis seniau universitetą lankančių klausytojų jau susimokėjo nario mokestį, beveik šimtas senjorų sumokėjo banko pavedimu. Skatintume ir kitus pasinaudoti internetinės bankininkystės paslaugomis – sutaupysite laiko ir išvengsite nebūtinų kontaktų.

Pernai tuo pačiu metu jau buvome įregistravę 341 klausytoją. Šiemet tokio didelio aktyvumo ir nesitikėjome, priežastys visiems suprantamos. Tačiau sulaukiame daug skambučių iš senjorų vaikų ar anūkų, kurie domisi, teiraujasi, rūpinasi, kad jų vyresnieji neliktų vieniši, todėl tikimės didesnio užsiregistravusiųjų skaičiaus.

Rektorė dr. Zita Žebrauskienė atkreipė Rektorato narių dėmesį, kad vis dar daug aistrų kelia padidintas metinis nario mokestis. „Patys priėmėme tokį sprendimą ir turime jį vykdyti, todėl raginu dekanus paaiškinti savo fakultetų klausytojams, kodėl šis mokestis buvo padidintas: juk nuomojamės net 11 auditorijų, patys mokėsime komunalinius mokesčius, turėsime samdyti santechniką, valytoją, pirkti valymo priemones ir higienos reikmenis. Dezinfekavimo priemones pirkome iš gautos subsidijos, kurios buvo teikiamos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių“, – kalbėjo Rektorė ir paragino nepalikti neatsakytų klausimų.

Projektų vadovė Laima Tuleikienė pristatė šių metų projektinę veiklą: paaiškino, kokioms veikloms panaudotas pagal įvairius projektus gautas finansavimas bei dotacija dėl COVID-19 sukeltų pasekmių.

Buvo aptarti užsiėmimų tvarkaraščiai – šiais mokslo metais keisis įprastos kai kurių fakultetų užsiėmimų dienos ir valandos, todėl kviečiame atidžiai sekti skelbimus MČTAU svetainėje. Dekanai jau tariasi su lektoriais spalio mėnesio užsiėmimams, netrukus svetainėje bus paskelbtos paskaitų temos.

Mokslo metams pasiruošta, tačiau vos prasidėjus pasitarimui, iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskriejo liūdna žinia, kad nuo spalio 1 d. draudžiami bet kokie masiniai renginiai – mugės, derliaus šventės. Rekomenduota ir MČTAU senjorams vengti didelių susibūrimų. Todėl didžiai apgailestaudami turime atsisakyti mokslo metų pradžios šventės, kurią ketinome surengti spalio 6 d. Vingio parke. Nekviesime savo klausytojų ir į Šv. Mišias, kurias kasmet mūsų bendruomenei aukoja MČTAU kapelionas Vytautas Rapalis Švč. M. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. „Kad ir kaip būtų gaila, švenčių turime atsisakyti, negalime rizikuoti savo sveikata, tačiau neprarandame vilties, kad ir MČTAU 25-metį ir kitus reikšmingus įvykius dar atšvęsime. Labai tikimės bent kamerinėje aplinkoje pagerbti mūsų garsiąją literatę Viliją Jurėnienę, lapričio 13 d. švęsiančią 95-mečio jubiliejų, mažose grupelėse, laikydamiesi saugumo reikalavimų, paklausyti naujausių mūsų meno kolektyvų pasirodymų“, – savo neišsenkančiu optimizmu dalijasi Z. Žebrauskienė.

Po pasitarimo Rektorato nariai, dekanai apžiūrėjo auditorijas, kuriose šiais mokslo metais rinksis klausytojai. Paskaitos, susitikimai, praktiniai užsiėmimai, repeticijos bus organizuojami 11-koje auditorijų, nuo ryto iki vakaro, kad būtų išvengta didesnių susibūrimų ir būtų užtikrintos saugios sąlygos. Po kiekvieno užsiėmimo auditorijos bus vėdinamos, dezinfekuojamos. Didesni renginiai vyks amfiteatrinėje auditorijoje, darbui parengtos trys didelės auditorijos, jose yra projektoriai, kelios mažesnės auditorijos pritaikytos užsienio kalbų mokymuisi, tautodailininkės savo skiautinius galės siūti auditorijoje įkurdintomis siuvimo mašinomis, o molbertą bus galima pasistatyti tiesiog gražiai įrengtame erdviame koridoriuje. Koridoriaus nišoje, prie didelio apvalaus stalo galės rinktis fakultetų tarybos, kitas aktyvas.

Spalio 2 dieną visus, kas gali, kas nori prisidėti prie MČTAU veiklos sąlygų pagerinimo, kviečiame į talką – reikia sutvarkyti auditorijas ir pagalbines patalpas. Būkime savo Alma Mater ne svečiai, o šeimininkai!

Jadvyga Miniotaitė

Nuotr. Ovidijaus Gabrėno

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis