Šiais jubiliejiniais mokslo metais Medardo Čoboto TAU turėjo daugybę planų, kuriuos įgyvendinti sutrukdė nelemtas koronavirusas ir su karantinu susiję kontaktinės veiklos ribojimai. Daug nežinios ir dėl ateinančių mokslo metų: ar galėsime rinktis auditorijose ir ar jas turėsime, ar teks įvaldyti naujas mokymosi ir bendravimo formas, ar galėsime tęsti pradėtus respublikinius ir tarptautinius projektus, ar sulauksime gausaus klausytojų srauto, kur ir kaip švęsime naujųjų mokslo metų atidarymą. Šiems ir kitiems svarbiems klausimams aptarti rugpjūčio 12 d. buvo sukviestas MČTAU rektorato posėdis.

Universiteto darbo sėkmė priklauso nuo veiklos organizatorių, nuo aktyvios, darnios, susitelkusios komandos. Ruošiantis naujiems mokslo metams ši komanda pasipildė naujais nariais, pasiryžusiais įveikti visus iššūkius ir problemas. Birželio pradžioje pareigas pradėjo eiti naujasis prorektorius Gediminas Dalinkevičius, o jo turėtas Socialinės psichologijos fakulteto dekano pareigas perėmė Danguolė Kasparavičienė, aktyvi Turizmo fakulteto veiklos organizatorė.

Rugpjūčio 12 d. posėdyje patvirtinta nauja Kultūros fakulteto vadovybė: dekanė Violeta Skaržinskienė (buvusi Menų istorijos katedros vadovė) ir prodekanė Rūta Kožemiakienė (buvusi fakulteto 21 grupės seniūnė), pakeitusi atsistatydinusį prodekaną Algimantą Petrauską. Fakulteto prodekanė Dalė Jasinskienė rūpinsis organizaciniais klausimais, o naujoji prodekanė R. Kožemiakienė bus atsakinga už fakulteto veiklos programos įgyvendinimą.

„Perimti pareigas iš buvusios dekanės Aldonos Mikulionienės – ir garbė, ir didelis iššūkis. Fakulteto programa buvo apgalvota, nuolat tobulinama, todėl siūlau tęsti šią programą, nuolat pakoreguojant ją pagal laikmečio reikalavimus“, – pristatydama fakulteto viziją kalbėjo naujoji dekanė. V. Skaržinskienė pabrėžė savitarpio mokymų, savanorystės ir mentorystės svarbą, tobulinant fakulteto veiklą. Mokymasis būtų vykdomas tęstinumo principu: trejų metų bazinis kursas truktų trejus metus, pagrindinės studijos – ketverius metus, o toliau būtų vykdoma alumnų, klubų veikla.

Kultūros fakulteto Menų istorijos katedrai vadovaus Irena Ūsaitė, buvusi Kultūros fakulteto 19 grupės seniūnė.

Atsistatydinusiai dekanei A. Mikulionienei, 25-erius metus aktyviai dalyvavusiai universiteto veikloje, sukūrusiai Kultūros fakultetą ir išplėtojusiai jį iki paties didžiausio, populiariausio ir geidžiamiausio fakulteto, suteiktas MČTAU Garbės dekanės vardas.

Atsistatydinus Informacinių technologijų fakulteto dekanui Augustui Vismantui, užimti jo pareigas pakviestas Ovidijus Gabrėnas, tik praėjusiais metais įstojęs į MČTAU, bet jau spėjęs pasireikšti kaip aktyvus organizatorius Turizmo fakultete, savo profesinėmis žiniomis prisidėjęs prie MČTAU renginių. O. Gabrėnas – inžinierius ekonomistas, 23-ejus metus rūpinosi visomis kompiuterinėmis sistemomis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, todėl tikimės, kad savo ilgamete profesine patirtimi prisidės prie MČTAU senjorų kompiuterinio raštingumo kėlimo. A. Vismantui, 2015 metais įkūrusiam Informacinių technologijų fakultetą, suteiktas Garbės dekano vardas.

Atsistatydinus Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanui Rimantui Kazimierui Radžiūnui, dekano pareigas perima dr. Jurgita Rotomskienė, iki šiol vadovavusi fakulteto Diskusijų klubui. R. K. Radžiūnui, kuris fakultetui vadovavo nuo 2015 metų, už aktyvią veiklą ir reikšmingas iniciatyvas suteiktas Garbės dekano vardas.

Negalėdami organizuoti renginių auditorijose per karantiną fakultetai ieškojo naujų darbo formų, stengėsi neprarasti ryšio su savo klausytojais. Istorijos, Sveikos gyvensenos, Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetai daug mokomosios medžiagos skelbė MČTAU interneto svetainėje. Užsienio kalbų fakultetas sėkmingai praktikavo kalbų mokymąsi nuotoliniu būdu. Sušvelninus karantino sąlygas, Kultūros fakulteto klausytojams buvo rengiamos pažintinės ekskursijos, jau planuojamos rudens išvykos. Turizmo fakultetas užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Europos parku, rengia aktyvaus poilsio stovyklas Druskininkuose ir Šventojoje. Tautodailės fakultetas rengė tradicinius vasaros plenerus, personalines kūrybos parodas Žemės ūkio ministerijoje, bibliotekose, planuoja įkurti daugiau fakultatyvų. Sveikos gyvensenos fakultetas jau nuo rugsėjo 1-sios pradės aktyvaus fizinio judėjimo užsiėmimus buvusio LEU kieme prie laikinosios MČTAU būstinės, o rugsėjo 9 d. Vingio parko Botanikos sode surengs konferenciją garsiosios žolininkės dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms metinėms paminėti. Meninio ugdymo fakultetas rengiasi poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms, meno kolektyvai rengia programą mokslo metų pradžios šventei. Dėl artėjančių Seimo rinkimų savo užsiėmimus anksčiau ketina pradėti Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetas. Jau rugsėjį į pirmuosius užsiėmimus ketina rinktis ir Literatūros fakulteto bei kitų fakultetų klausytojai.

Tikimės, kad galės būti atnaujinta MČTAU projektinė veikla – dėl karantino visus tris mėnesius nevyko suplanuoti renginiai. Pagal Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programą šį rudenį turėtų įvykti IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis, bet šio renginio įgyvendinimo perspektyvos miglotos. Tačiau, kaip pabrėžė projektinę veiklą pristačiusi projektų vadovė Laima Tuleikienė, rengiamos paraiškos naujiems projektams ir tikimasi, kad jiems įgyvendinti sąlygos jau bus palankesnės.

Naujų klausytojų priėmimas prasidės rugsėjo 1 dieną – jų laukia įdomūs užsiėmimai 12-koje fakultetų, saviraiškos galimybės meno kolektyvuose, savanorystės misijose, projektinėje veikloje. Prorektorės Aldonos Rėksnienės iniciatyva atlikta klausytojų apklausa parodė, kad universitetas pateisina jų lūkesčius, kad jie gerai vertina užsiėmimų turinį, kokybę ir bendravimo galimybes. Kviečiame papildyti mūsų gretas, ateiti su naujomis idėjomis – esate visi laukiami.

MČTAU rektorato sprendimu šiais mokslo metais stojamasis administravimo mokestis naujiems klausytojams – 10 eurų (už MČTAU klausytojo pažymėjimą, sąrašų sudarymą, anketų, lankstinuko spausdinimą), metinis mokestis – 30 eurų. Ir būsimiesiems, ir jau besimokantiems klausytojams šiais mokslo metais teks mokėti didesnį metinį mokestį (iki šiol metinis mokestis buvo 20 eurų). Mokestis padidintas todėl, kad šiais mokslo metais universitetui teks mokėti ne tik didesnį auditorijų nuomos mokestį, bet ir komunalinius mokesčius, mokėti už patalpų valymą, pirkti dezinfekavimo priemones ir higienos reikmenis. Nors rektorato nariai, dekanai ir kiti organizatoriai dirba savanoriškai, neatlygintinai, tačiau ne visi lektoriai sutinka skaityti paskaitas veltui. Papildomai tenka mokėti užsienio kalbų dėstytojams, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą. Su tam tikromis išlaidomis susijusi ir meno kolektyvų veikla.

Stojantieji į universitetą dovanų gaus MČTAU 25-mečiui išleistą Almanachą, kuris supažindins su įvairiapusiška, turininga MČTAU veikla ir padės apsispręsti, kokios krypties mokymus pasirinkti.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventė numatyta spalio 6 dieną 14 val. Vingio parke. MČTAU meno kolektyvai jau ruošia koncertinę programą.

Žmogus planuoja, Dievas juokiasi... Tačiau MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, rektorato nariai, dekanai, seniūnai ir visi kiti komandos nariai viliasi, kad Aukščiausiojo sprendimai senjorams bus palankūs, ir sėkmingai peržengsime naujųjų mokslo metų slenkstį.

Jadvyga Miniotaitė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NAUJI KLAUSYTOJAI Į MČTAU PRIIMAMI IKI RUGSĖJO 30 D. DAUGIAU SVETAINĖS SKYRIUJE „INFORMACIJA“