Birželio 12 d. įvyko tarptautinio projekto „Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas“ video konferencija, kurioje dalyvavo visi projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Danijos ir Islandijos. Konferenciją moderavo projekto analitikas Žilvinas Švedkauskas.

Susitikimo metu aptartos partnerių vykdomos veiklos:

- partnerių kalbomis rengiamos keturių šalių studijos, atskleidžiančios esamą vyresniųjų suaugusiųjų švietimo koordinavimo ir finansavimo situaciją šalyse partnerėse;

- rengiami advokacijos planai, skirti įtraukti atitinkamas valdžios institucijas, numatyta advokacijos veikla, siekiant užtikrinti prieinamesnę ir įtraukesnę vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politiką.

Sutarti konkretūs terminai, kada visi partneriai pateiks projekto koordinatoriui pirmines veiklų ataskaitas, suderinti veiklų finansavo klausimai.

Dėl COVID-19 pandemijos neįvyko gegužės 25–29 d. planuotas partnerių susitikimas Islandijoje, teko atšaukti skrydžius, atgauti lėšas.

Video konferencijoje aptartos galimos naujos trečiojo partnerių susitikimo datos Islandijoje. Islandijos atstovė Gurra supažindino su pakitusia įvažiavimo į šalį tvarka ir papildomomis išlaidomis, susijusiomis su atvykstančiųjų sveikatos patikra. Planuojama šį susitikimą organizuoti rugsėjo pradžioje arba spalio mėnesio paskutinę savaitę.

Regina Dovidavičiūtė, projekto vadovė

Žilvinas Švedkauskas, projekto analitikas