MČTAU 25-eri

Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU) Lietuvoje pagarsėjo gražia prasminga pradžia prieš 25-erius metus. Bet šis universitetas neturi ir neturės pabaigos. Juk visi žmonės amžėja, ne į jaunystę grįždami.

Įkurtas dr. Medardo Čoboto, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, universitetas tapo žinomas tarp beveik 2000 pasaulyje veikiančių analogiškų universitetų. Vilniuje, Lietuvos sostinėje, kol kas yra „universitetas su siela, bet be stogo“ – centrinis, vedantysis, jungiantis, telkiantis, gausiausias. Tik ar jis – ne vienintelis Lietuvoje – be patalpų? Gal gali ta „siela“ skleistis ir toliau šiandien nenaudojamame buvusio Lietuvos edukologijos universiteto korpuse, gal nugalės „sveikas razumas“ valstybėje?

Po formalių bei gyvenimo universitetų atviromis durimis visų mūsų laukia TAU. TAU – tik Tau. Tau, Žmogau, Tau, Lietuva...

Angelė Bajorienė (buvusi Prienų TAU įkūrėja ir ilgametė jo vadovė, dabar Tarptautinės socialinės akademijos direktorė), artimai bendravo su dr. Medardu Čobotu

Dr. Medardo Čoboto 90-ųjų gimimo metinių proga LR Seime surengta konferencija „Medardas Čobotas ir senjorų švietimas Lietuvoje“. MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, (kairėje) Angelė Bajorienė, rektorės padėjėja Vida Jarašiūnienė

Senatvė – ne liga

Medicinos mokslų daktaras M. Čobotas į senjorą žiūrėjo plačiai: kaip medikas, kaip gerontologas, kaip mokslininkas, kaip politikas, kaip visuomenininkas. Jis paliko priesakus senjorams. Ar prisimename juos, paskelbtus 2005 m. TAU 10-mečiui skirtame Almanache:

- senatvė – ne liga;

- jaunas esi, kol gali mokytis, keisti įpročius ir pakęsti prieštaravimus;

- mylėti ir mokytis niekada nevėlu;

- graži, harmoninga senatvė neateina savaime: reikia jai rimtai ruoštis visą gyvenimą, reikia ją susikurti.

Priesakus vykdo visos Lietuvos TAU lankytojai. Universiteto įkūrėjas antruoju priesaku puikiai nurodė, kaip be mokslinio tyrimo pasimatuoti savo amžių pagal jauseną. O ketvirtuoju visus mus skatina dirbti savo gražios, t. y. kuo sveikesnės, aktyvios, pilnaverčio gyvenimo kodu senatvės vardan.

Kaip Lietuvoje einame TAU keliu? Aktyviai, kūrybingai, besiplėsdami, didžiuodamiesi, vertindami praeities pozityvus ir stengdamiesi prisidėti prie ateities kūrimo šiuolaikiškai, savo patirtį, išmintį, jungdami su XXI a. technologijomis žinių ir informacijos visuomenėje.

Anot Mindaugo Stakvilevičiaus (Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai. Medardas Čobotas. 2016), M. Čoboto bendro siekio – kad žmonės būtų ne tik sveikesni, bet ir geresni, kad jiems būtų gyventi geriau, kad jie būtų dvasingesni – nenustelbdavo nei tautiniai, nei partiniai skirtumai, nei religingumo laipsnis, nei privatūs interesai. „Ne veltui tokių žmonių, kaip Medardas Čobotas, gyventa: jie savo gerumo žmonėms misiją įvykdė su kaupu“ (ten pat, p. 133). Ir tai yra nepaprastai paprasto gyvenimo pavyzdys kiekvienam amžėjančiam: nežiūrėti atgal, tik į priekį, septyniasdešimtmečiui ir vyresniam veikliam aktyviam žmogui, didžiausia svajonė jiems tebūna kada nors išsimiegoti...

TAU misijos ir galimybės

Dr. Medardo Čoboto apmąstymuose apie TAU veiklų prasmę ir naudą įžvelgiu jo sukurtas įvairias TAU misijas.

TAU – kol kas neišnaudojamas valstybės mokslinis, intelektinis potencialas, galimai per greitai nurašomas, dar nesusidėvėjęs;

TAU – galimybės atgaivinti savo profesines veiklas, jei keletą metų ir „prisnūsta“;

TAU – tai pastangos mokytis, bendrauti;

TAU – pavyzdys universitetinio jaunimo motyvacijai;

TAU gali padėti kurti aukštesnę moralę valstybėje, stiprinti tautines šaknis, šeimos vertybes, darniai jungiant praeitį ir lekiančią technologizuotą šiandieną;

TAU – išmintis, patirtis, įviliojanti jaunatvišką energiją ir galinti keisti tautos švietimą, vystymąsi, išsaugoti senąją kultūrą, harmoningai priderinti naujus dalykus;

TAU – tvirtų dvasinių vertybių aruodas ir mokymasis atpažinti XXI amžiaus pakitusias ir vis kintančias vertybes;

TAU – aktyvus judėjimas;

TAU keičia suaugusiųjų mokymosi kultūrą;

TAU – į ateitį orientuotas mokymasis, kai mokomasi suprasti savo vaikus, anūkus, jų kitokią kasdieną, jų gyvenimus;

TAU – mokymosi patyrimas, kai padidėja sugebėjimai integruoti naują informaciją į tai, ko yra išmokę praeityje, ir galimybes pritaikyti ją skirtinguose realaus pasaulio kontekstuose.

Mano tikėjimai MČTAU

Tikiu, kaip ir buvęs TAU prorektorius Romanas Paulauskas, kad greitu laiku sostinėje ant kažkurio solidaus pastato neonais – freonais didelėmis raidėmis sušvis užrašas „Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas“. Universitetą žinos darželinukai, moksleiviai, studentai, nes čia mokysis jų proseneliai, seneliai, tėvai...

2012 m. rudenį buvusio Lietuvos edukologijos universiteto teritorijoje pradėta sodinti MČTAU ąžuolų alėja teiks tvirtybės ir dvasinį prieglobstį visoms kartoms. Dar daug kas pamena čia pasodintą pirmąjį ąžuoliuką dr. Medardui Čobotui atminti, kurį pasodino viena iš TAU steigėjų prof. dr. Birutė Gaigalienė. Antrasis ąžuoliukas buvo skirtas B. Gaigalienei, Sveikatos fakulteto įkūrėjai ir ilgametei šio fakulteto dekanei. Prigijo ir kitiems TAU kūrėjams skirti ąžuoliukai.

Viena artimiausių dr. Medardo Čoboto bendražygių, TAU steigėjų grupės narė, Sveikatos fakulteto dekanė dr. Birutė Gaigalienė Senjorų ąžuolų alėjoje buvusio LEU kieme rektoriaus atminimui pasodino ąžuoliuką. 2012 m.

Tikiu, kad jau kitą Seimo kadenciją, galbūt, prie kiekvieno LRS komiteto bus sudarytos senjorų visuomeninių patarėjų tarybos/grupės, sekcijos ar pan. Prie kiekvienos ministerijos – taip pat. Prie savivaldybių tarybų – būtinai. Taip pamažu senjorų gyvenimas taps pilnavertiškesnis, nenurašysime jų kaip „rizikinių“ nuo 60-ties...

Gera ir man jaustis MČTAU dalele kūrybiškoje, nuoširdžioje, aktyvioje, kupinoje entuziazmo senjorų veiklos erdvėje, kuri kunkuliuoja, verda, pagirdo trokštančius gyventi pilnavertį kokybišką gyvenimą. Gyvuokite, Jūs, nepailstančioji Rektore, prorektoriai, visi Rektorato nariai, dekanai, seniūnai, sostinės MČTAU ir visos Lietuvos TAU klausytojai!

Angelė Bajorienė, VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos direktorė

MČTAU archyvo nuotraukose - TAU jubiliejinės šventės

TAU 5 metai. Prof. Algirdas Venalis (kairėje), rektorius dr. Medardas Čobotas, prof. Rolandas Pavilionis, prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas, TAU prorektorės dr. Alina Krupovickienė, Irena Jonkuvienė. 2000 m.

TAU 10-metis. Rektorius dr. Medardas Čobotas (trečias iš kairės). 2005 m.

MČTAU 15-metis Karininkų ramovėje. Rektorė dr. Vanda Brimienė (kairėje), prorektorė dr. Zita Žebrauskienė. 2010 m.

MČTAU 20-metis Nacionalinėje filharmonijoje. Prorektorė Aldona Rėksnienė (kairėje), rektorė dr. Zita Žebrauskienė, prorektorius Romanas Paulauskas. 2015 m.

MČTAU 25-ųjų mokslo metų šventė Nacionaliniame operos ir baleto teatre. 2019 m.