Trečiojo amžiaus universitetai yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, todėl ir jų vykdomai veiklai galioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-21 sprendimas Nr. V-1246 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“.

Sprendime išdėstyti reikalavimai, kurių privalu laikytis nusprendusiems organizuoti mokymą kontaktiniu būdu veiklos vykdymo vietose.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tvarka karantino metu įsigalioja nuo gegužės 30 d.

MČTAU inf.