„Nuo karo, bado ir pavietrės saugok mus, Viešpatie!“, – melsdavosi mūsų motutė Barbora ir mums, vaikaičiams, liepdavo taip melstis. Nesupratom, kas ta „pavietrė“. Paaiškino, kad tai Dievo koronė už mūsų griekus, kai žmonės krinta /miršta/ kaip lapai. Aiškiau pasidarė po daugelio metų, kai prasidėjo karantinas dėl koronaviruso. Ir tai ne iš karto. Kai karantinas prasidėjo – atrodė kas gi čia tokio – pasėdėsim dvi savaites namie ir vėl gyvensim kaip gyvenę. Vėl kaip senovės Romoje norėsime ne tik duonos, bet ir žaidimų.

Duonos ir šio to prie duonos dar turime – didesnes ar mažesnes pensijas visi gauname. O renginių, paskaitų, kelionių, išvykų, koncertų, teatro spektaklių, kino, pasisėdėjimų kavinėse ir t.t. nebėra. MČTAU veikla sustabdyta. Ne visai sustabdyta, tik persikėlė į virtualią erdvę. Vieniems Kultūros fakulteto klausytojams prisitaikyti prie naujų sąlygų pavyko lengviau, kitiems sunkiau. Sunkiau sekėsi tiems, kurie buvo įpratę tik dalyvauti – ateiti numatytu laiku į paskaitą, ekskursiją po vieną ar kitą muziejų, po miestą, sunkiau buvo ir tiems, kurie nelabai mėgsta skaityti. Ne viena klausytoja guodėsi telefonu – susitvarkiau namus, spintas, drabužius, viską ir nebežinau, ką man daryti. Lengviau prisitaikė tie, kurie ir anksčiau turėjo sumanymų, dažniau ėmėsi iniciatyvos. Lengviausiai tie, kurie virtualioje erdvėje nardė kaip žuvys vandenyje. Neblogai sekėsi 1-3 grupių klausytojams, kurie keletą metų draugavo su M. Romerio universiteto Edukologijos ir Socialinio darbo instituto studentais, buvo išmokę naudotis programėlėmis telefone, virtualioje erdvėje susirasti muziejus, parodas ir kitą informaciją ne tik Lietuvoje.

Dėkojame rektorės padėjėjai Vidai Jarašiūnienei, kuri iki šiol persiunčia ne tik fakultetų dekanams, bet ir daliai klausytojų žinias apie virtualius renginius. Fakulteto dekanė ir prodekanai Dalė Jasinskienė bei Algimantas Petrauskas ne kartą rašė seniūnams, siūlydami pakviesti savo grupes virtualiai aplankyti Lietuvos ir Vilniaus muziejus, juose vykstančias parodas, teatrų spektaklius, dalyvauti diskusijose, kvietė dalyvauti neakivaizdinėse ekskursijose po Valdovų rūmų ir Dailės muziejaus ekspozicijas, Vilniaus pilis bei senąjį miestą. Ačiū jiems. Dėkoju muzikologei prof. Ritai Bieliauskienei už labai įdomias paskaitas. Dėkoju Knygų klubo vadovei Aldutei Martinaitienei ir aktyviausioms dalyvėms už nenutrūkstančią įdomią klubo veiklą virtualioje erdvėje. Dėkoju aktyviai knygų skaitytojai Margaritai Kvietkauskaitei, kurios literatūrinis skonis sutampa su manuoju, už pasidalinimą naujais atradimais ir Marytei Šriubšienei, kuri priminė iš prieškarinių vaikiškų žurnaliukų, laikomų jos ir mano namų palėpėse, vaikystės eilėraščius ir saulei tekant ėjo su manimi į Neries pakrantę klausytis paukštelių čiulbėjimo.

Džiaugiuos, kad Atminties klubo narės iš karto po karantino sušvelninimo susirūpino Rasų kapinėmis. Gegužės 21 d. nuo 10 val. ryto nedidelėmis grupelėmis po vieną, du ar tris, visos su kaukėmis, saugiai, rinkosi kas keliolika minučių prie kapinių vartų, kur klubo vadovė Zita Elinskienė ir 3 grupės seniūnė Laima Stanevičienė atvežė nupirktus gėlių sodinukus. Jos visos, kaip kiekvieną pavasarį, sutvarkė nusipelniusių Lietuvos kultūrai žmonių, kurių artimųjų Vilniuje jau nebėra, kapus ir pasodino gėles. Tos, kurios tą dieną negalėjo ateiti, savo prižiūrimus kapus jau buvo sutvarkiusios arba pažadėjusios sutvarkyti artimiausiu metu. Nuoširdžiai dėkoju visoms ir visiems.

Taigi, Kultūros fakulteto veikla nenutrūko, tik persikėlė į virtualią erdvę ir sulėtėjo. Tokie kaip buvome, jau nebebūsime. Pasikeitė mūsų galvosena. Dabar, nors niekas nežino, kas bus artimiausiu metu, galvojame apie naujas veiklos formas. Linkiu visiems kuo greičiau sulaukti pandemijos pabaigos.

Aldona Mikulionienė, Kultūros fakulteto dekanė

Nuotraukose Atminties klubo narės Rasų kapinėse

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!