Pagaliau prieš mane labai lauktas, mūsų darbščių bitelių, Jadvygos ir Vidos, kruopščiai, atsakingai ruoštas ir išpuoselėtas

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25 METAI. ALMANACHAS

Nedrąsu net prisiliesti, lyg prie Šventojo Rašto… Čia kiekvienas sakinys, žodis pripildytas ypatingos svarbos, o ją vaizdingai paryškina taiklios akies užfiksuoti ir tiksliai atrinkti realaus gyvenimo momentai. Ir taip nepaprastai gausiai – per visus 272 puslapius!

Dr. Medardo Čoboto į gyvenimą išleistam kūdikiui jau dvidešimt penkeri! Gal daug, gal nedaug, bet jeigu atsigręžti atgal ir matuoti nuveiktais darbais, tai sunku įsivaizduoti, ar galima per tokią laiko atkarpą pasiekti daugiau! Yra kuo didžiuotis! Jeigu 1995 metais to kūdikio gimimas buvo įregistruotas 1734 numeriu pasaulyje, tai dabar (pagal nuveiktų darbų reikšmę) gerokai pasislinktų pirmyn. Kažin, ar pats savo kūdikio tėvas tikėjosi tokios pažangos, tokio, sakyčiau, stebuklo?!

Sklaidai Almanacho puslapius, eini tais minties vingiais ir, be viso kito, randi sau daug nežinomo, nepatirto, atskleidi ne vieną paslaptį, ir žaviesi sumanių rankų ir didelės širdies jėga, išvedusia tą ypatingą kūdikį į plačius vandenis.

Puslapis po puslapio to saulės spindulių aureolės apglėbto rašto, ir „leki“ iš fakulteto į fakultetą, iš klubo į klubą, iš šventės į šventę, iš Lietuvos Seimo į Europos Parlamentą ar kokią sodybą, dvarą, o gal į Maltą? Sunku nusakyti, kur nebūta, ko nenuveikta ir, atrodo kartu su visais dalyvauji toje nesibaigiančioje savęs pažinimo, atradimo, atsiskleidimo ir tobulėjimo kelionėje, o toms, istorinėmis tapusioms asmenybėms, sukūrusioms, ištobulinusioms ir praturtinusioms tuos kelionės maršrutus, jauti nepaprastą dėkingumą ir pagarbą.

Kai būdamas nepasotinamu klausytoju skubi iš vieno užsiėmimo į kitą, nė nenumanai, kokiame lobyne esi – vienoje vietoje šitiek turtų! Čia ir svajonių išsipildymas, ir bendraminčių atradimas, ir sielos išlaisvinimas. Čia gali patirti tai, ko niekada nepatyrei arba pakartoti seniai patirtą. Tame lobyne beklaidžiodamas gali netikėtai atrasti ir save bei įgauti energijos visa tai išreikšti. Tik netingėk semtis ir turtėti! Čia gali numalšinti bet kokį troškulį: neprisišokai jaunystėje, šok dabar į sveikatą; nespėjai išlavinti balso, gali laisvai tą daryti ir skleisti dainos žavesį kitiems; stigo laiko išmokti anglų kalbos – jau pats metas; neturėjai laiko nutapyti peizažo, sukurti papuošalo – nesikrimsk ir kurk į valias. O gal norėtum patirti sceninį jaudulį, išleisti poezijos rinkinėlį, pakeliauti ar susitvarkyti buitį? O gal rūpi sveikos gyvensenos pagrindai? Čia gali rasti profesionalių patarimų, nuoširdaus palaikymo ir paramos visais rūpimais klausimais. Paskaitas skaito, savo patirtimi ir profesionaliomis įžvalgomis dalijasi ir bendrakursiai, ir iškilūs, žymūs žmonės: aktoriai, rašytojai, poetai, istorikai, gydytojai, psichologai, kritikai, politikai, Seimo nariai – kviesk, ką pageidauji. Jie, paprastai, visa tai atiduoda mums, gaudami tik malonumą justi moralinį pasitenkinimą.

Almanachas aprėpia ir veda akis bei mintis per visą ketvirtį amžiaus, kaip švyturys nušviesdamas visas Medardo Čoboto TAU (MČTAU) gyvenimo kerteles. Jų pavydėti gali ne tik jaunimas, bet ir tie, kurie sako, kad pagyvenusiam žmogui jau nieko nereikia. MČTAU veikla griauna visus stereotipus, o tai atspindinčiame Almanache nėra nė vieno išgalvoto, neteisingo žodžio – tai šventa tiesa! Viskas pateikta tiksliai, profesionaliai, suprantamai ir paprastai. Tai kronika, tai mūsų, „trečiojo amžiaus“ žmonių, šeimos knyga „Silva Rerum“ (lot. – daiktų miškas), perduodamas iš kartos į kartą. O mes skaitykime, gėrėkimės, džiaukimės ir gyvuokime!

Gaudeamus igitur!

Nijolė Riaubaitė, Literatūros fakulteto klausytoja

2020 05 18 2Literatai mokslo metų baigimo šventėje Vingio parke 2018 m. Nijolė Riaubaitė pirmoje eilėje ketvirta iš kairės

 

Ačiū Nijolei už tokį gražų supažindinimą su naujuoju almanachu. Trumpai, aiškiai, nuoširdžiai. Tokioje glaustoje pastraipoje: „Čia ir svajonių, ir išsipildymų, ir...“ pasakyta viskas: padėka, susižavėjimas, darbas, apimtis.

Bronė Nainienė, Literatūros fakulteto klausytoja

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

PASITINKANT TARPTAUTINĘ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENĄ ĮVEIKIME VISUS SUNKUMUS IR DRĄSIAI ŽENKIME PER MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTOVĖS SLENKSTĮ, ĮPRASMINKIME SAVO GYVENIMĄ NUOŠIRDŽIA BENDRYSTE IR SAVIRAIŠKA. OPTIMIZMO, PASITIKĖJIMO, KŪRYBIŠKUMO!