Gegužės 8 dieną TAU asociacijos taryba vicepirmininkės Reginos Dovidavičiūtės iniciatyva nuotoliniu būdu surengė Tarybos posėdį, kuriame aptarė klausimus dėl TAU asociacijos registracijos eigos, dėl dalyvavimo NVO švietimo tinklo veikloje, dėl siūlymo dalyvauti AIUTA Tarptautinėje Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos veikloje ir dėl IV-osios TAU universiados Radviliškyje.

Kaip registruoti TAU asociaciją

Jau seniai diskutuojamą klausimą dėl TAU asociacijos registracijos pristatė Regina Dovidavičiūtė, TAU asociacijos vicepirmininkė.

Asociacijos pirmininkė dr. Zita Žebrauskienė, per metinį vadovų pasitarimą 2019 m. rudenį įsipareigojusi pasirūpinti Asociacijos registravimu, abejoja, ar dabartinis laikotarpis yra tinkamas ruošti Asociacijos įregistravimą. Neaiški pozicija dėl finansų, nario mokesčio dydžio, neaišku, kam bus skirtas nario mokestis, ar visi TAU turės mokėti vienodą nario mokestį, ar jis priklausys nuo TAU narių skaičiaus. Reikia pagalvoti apie tikslus, apie pačios Asociacijos finansinį išlaikymą, galbūt, reikia įdarbinti buhalterį. Z. Žebrauskienė siūlė neskubėti ir palikti laiko diskusijai. Jai pritarė Tarybos narės Alvyra Andrijauskienė ir Danutė Morkūnienė. R. Dovidavičiūtės nuomone, kaip tik dabar yra palankus metas teoriniams dalykams ruošti, gaila, kad to nepadarėme per vadovų pasitarimą. Vicepirmininkė įsipareigojo surasti teisininką, kuris kvalifikuotai paruoštų visus su Asociacijos steigimu susijusius dokumentus.

R. Dovidavičiūtė kvietė visus Tarybos narius perskaityti ir įsigilinti į NVO plėtros įstatymą. Pasitarime buvo iškeltas klausimas, kas norėtų arba galėtų būti Asociacijos steigėjais. Tai turi būti TAU, veikiantis kaip nevyriausybinė organizacija. Tuomet reikėtų apsispręsti dėl tikslų, uždavinių, struktūros bei veiklos turinio. Aptarta, kokie TAU galėtų būti steigėjais – tai Panevėžio, Visagino, Kauno, Medardo Čoboto TAU. Margarita Liukaitienė, R. Dovidavičiūtė ragino pakviesti gerąją darbo patirtį turintį Marijampolės TAU tapti Asociacijos nariu. Rasti, kas norėtų taptų Asociacijos steigėjais, įsipareigojo pirmininkė Z. Žebrauskienė.

Dalyvausime NVO švietimo tinklo veikloje

TAU asociacijos vicepirmininkė R. Dovidavičiūtė pristatė Nacionalinį švietimo NVO tinklą kaip organizaciją. Iki 2019 metų šis tinklas veikė jungtinės veikos pagrindu. Pasitarimo dalyviai aptarė kartu vykdytas veiklas, gautus pasiūlymus TAU asociacijai tęsti darbą šio tinklo darbe kaip asocijuotai struktūrai ir vienbalsiai pritarė stojimui į Nacionalinį švietimo NVO tinklą.

Ar dalyvauti AIUTA Tarptautinėje Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos veikloje

Z. Žebrauskienė informavo, kad šiuo klausimu diskusijos vyko MČTAU rektorate. Neįžvelgus realios naudos, atsisakyta dalyvauti pasiūlytos asociacijos veikloje. D. Morkūnienė ir M. Liukaitienė išreiškė nuomonę, kad šiuo metu taip pat nemato prasmės dalyvauti šios asociacijos veikloje. R. Dovidavičiūtė siūlė neatmesti pasiūlymo, nes NVO dalyvavimas tarptautinėse organizacijose yra pažangos siekis. Vicepirmininkė supažindino su AIUTA tikslais bei paragino kreiptis į Senojo Kėdainių TAU rektorę Gražiną Jedemskienę, kuri yra ir anglų kalbos specialistė, ir paruošti informaciją tinklalapiui apie šios organizacijos veiklą. Tarybos narių nuomonėms nesutapus, nuspręsta kol kas dar nesikreipti su prašymu stoti į AIUTA Tarptautinėje Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos veikloje.

IV-oji TAU universiada Radviliškyje nukeliama

Prie Tarybos posėdžio telefonu prisijungusi Rita Vaigauskienė iš Radviliškio informavo, kad universiados surengimo klausimas suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ir dėl COVID-19 karantino IV-oji TAU universiada perkeliama į 2021 metus. Finansavimas, skirtas universiadai, nepradings, jį galima panaudoti iki 2022 metų, todėl universiada Radviliškyje atidedama ir keliama į kitus metus. Netrukus apie tai bus galima daugiau sužinoti Asociacijos tinklapyje.

Visi TAU kviečiami aktyviau rašyti Asociacijos tinklapiui, dalintis naujienomis, patirtimis, idėjomis.

MČTAU inf.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE