MČTAU vokalinio ansamblio „Ave Musica“ vadovei prof. Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei už meninės publicistikos darbus šiemet paskirta Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) Vinco Kudirkos premija.

Vinco Kudirkos premija yra svarbiausia kasmetinė LŽS ir NŽKA premija. Ji skiriama žurnalistui arba jų kūrybinei grupei už brandžius, humanistines, etines vertybes ir pilietinės-patriotinės visuomenės ugdymo prioritetus puoselėjančius bei valstybingumą stiprinančius spaudos, radijo, televizijos ar fotožurnalistikos autorinius darbus už praėjusius metus. Vinco Kudirkos premija skiriama kasmet nuo 1990 metų. Vinco Kudirkos premiją finansiškai remia Lietuvos aludarių gildija. „Reikalingumas žinių labai aiškus: lietuviai turi pažinti Lietuvą. Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur lietuvis verkia, o kur džiaugiasi, kur vargsta, o kur turtuose, kur apleistas ir nuskriaustas, o kur liuosas ir laimingas, idant matytume katrą brolį reikia gelbėti, o nuo katro prašyti pagelbos; turime žinoti jausmus, mislis ir darbus visų lietuvių, idant būtų aišku, ant ko galima yra remtis, norint apginti savo tėvynę ir suteikti jai laimę," – rašė Vincas Kudirka („Tėvynės varpai“ 1889 metais Nr.7).

Šiemet Vinco Kudirkos ir Vytauto Gedgaudo premijų darbų vertinimo komisiją nuo NŽKA atstovavo žurnalistė Aurelija Arlauskienė, LŽS Klaipėdos skyriaus pirmininkė Jolanta Beniušytė, VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros doc. dr. Jolanta Mažylė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, TV žurnalistė Virginija Motiejūnienė, fotografas, Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis, nuo LŽS – žurnalistas Ginas Dabašinskas, kino operatorius Laisvūnas Karvelis, prof. Audronė Nugaraitė, žurnalistai Virginijus Savukynas ir Henrikas Vaitiekūnas.

Komisijos pirmininke buvo išrinkta profesorė Audronė Nugaraitė. Komisijos posėdžio sekretorė – LŽS referentė Almonė Elena Baltrūnienė.

Darbus Vinco Kudirkos ir Vytauto Gedgaudo premijoms gauti buvo galima teikti iki 2020 m. balandžio 15 d.

„Pateiktų konkursui darbų teminė ir žanrinė aprėptis įvairialypė – nuo spaudos istorijos, kompozitorių gyvenimų iki aktualijų publicistikos, nuo knygų, straipsnių rinkinių iki fotografijų ir filmuotos medžiagos. Visa tai patvirtina kūrėjų profesionalumą ir kūrybiškumą, tęsiant profesionalios žurnalistikos tradicijas, pritaikant jas laikmečio iššūkiams ir auditorijos poreikiams,“ – sakė vertinimo komisijos pirmininkė, profesorė Audronė Nugaraitė.

Remiantis premijų vertinimo komisijos gautais rezultatais nutarta 2020 m. Vinco Kudirkos premiją skirti Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei už meninės publicistikos darbus.

Komisijos vertinimui buvo pateikti penki brandūs Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės meninės publicistikos darbai: keturi dokumentiniai filmai „Žmogus su laiko žyme. Kompozitorius Vytautas Laurušas", „Dainos galia. Chorų dirigentas Lionginas Abarius“, „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“, „Scenos ąžuolas. Jonas Stasiūnas“ ir monografija „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“. Šie darbai užpildė didelę spragą retai pasirodančių kūrinių apie muzikus kūrėjus, iškilias šalies kultūros asmenybes.

Daugiau skaitykite ČIA 

Sveikiname kolegę Ritą!

Prof. Antanas Kiveris, MČTAU vokalinio ansamblio „Ave Musica“solistas