MČTAU 25-eri

Pasitinkant MČTAU 25-mečio jubiliejų LR Seimo Lankytojų centre vasario 28 d. surengtas fakultetų klausytojų protų mūšis, skirtas MČTAU veiklos 25-mečiui ir Lietuvos Respublikos valstybingumo atstatymo 30-mečiui. Renginyje dalyvavo 11 komandų.

Renginio idėją pasiūlė Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas Rimantas Radžiūnas, nuo 2019 metų rugsėjo mėn. kartu su savo fakulteto ir Kultūros fakulteto kolegomis dalyvaujantis LR Seimo Lankytojų centre vykstančiame intelektualiame žaidime – protmūšyje „Nustebink Stulginskį“. Šiuo Lietuvos ir Lietuvos parlamentarizmo šimtmečiui skirtu renginiu siekiama skleisti žinią apie Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos šimtmetį, visuomenei patraukliai pateikti informaciją apie parlamento veiklą, parlamentarizmo istoriją, su Seimu susijusias istorines asmenybes, įdomybes ir kt. Šiame protų mūšyje MČTAU komanda yra pasiekusi džiuginančių laimėjimų.

MČTAU 25-mečio jubiliejui sirtame protų mūšyje Rektorato garbę gynė komanda „Senatoriai“ (kapitonas – Vytis Atkočiūnas). Kultūros fakultetas į protų mūšį atėjo su dviem komandomis: fakulteto senbuvių išmintį įrodinėjo komanda „Spalgenos“ (kapitonė – Zita Delfina Mickienė), o naujokų – komanda „Kultūros lempos“ (kapitonė – Violeta Skaržinskienė). Renginyje dalyvavo dvi Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto komandos: „Senjorai politikuoja“ (kapitonas Vitalius Skaržinskas)  ir komanda „PTE“ (kapitonė Lolita Raudienė). Meninio ugdymo fakulteto komandai „Romantikai“ vadovavo Rimantas Stulgys, Buities kultūros fakulteto komandai „Rinktinės“ – Honorata Vilks, Sveikos gyvensenos fakulteto komandai „Sveiki“ – Vytautas Vaitkus, Istorijos fakulteto komandai „Winners“ – Juozas Kukanauskas, Užsienio kalbų fakulteto komandai „Neliūdėk“ – Vitalija Baltrušaitienė, Turizmo fakulteto komandai „Ieškotojai“ – Kristina Velijeva.

Fakultetų pateiktus protų mūšio klausimus redagavo Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas Rimantas Radžiūnas, Kultūros fakulteto prodekanas Algimantas Petrauskas. Abu senjorai ir moderavo protmūšio renginį, vis pateikdami dalyviams užduotis palengvinančių užuominų.

Vertinimo komisijoje buvo patys kūrybiškiausi ir kompetentingiausi MČTAU nariai: rektorė dr. Zita Žebrauskienė, Istorijos fakulteto dekanė dr. Vida Kniūraitė, Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė, Literatūros fakulteto dekanas Jonas Kirtiklis, klausytojas Ovidijus Gabrėnas.

Pirmajame ture reikėjo atsakyti į klausimus, susijusius su MČTAU veikla: kokia yra universiteto teisinė forma (statusas) ir aukščiausias valdymo organas, kurioje Europos valstybėje įkurtas pirmasis TAU, koks ilgiausiai MČTAU veikiantis meno kolektyvas ir kt. Net ir tie senjorai, kurie daug pastangų atiduoda universiteto veiklos organizavimui, suklupo ties klausimu, o kas gi pavaizduota MČTAU vėliavos averso pusėje laurų vainiku apsuptame skritulyje, o į patį sukčiausią klausimą – ką bendro turi MČTAU ir Medininkai, Kaunas bei Luokė – nebūtų sugebėjusi atsakyti net dabartinė MČTAU rektorė, pati gimusi Luokėje (šiuos miestus sieja trijų MČTAU rektorių – dr. M. Čoboto, dr. V. Brimienės ir dr. Z. Žebrauskienės gimtieji miestai).

Pirmojo turo klausimai

Antrajame protmūšio ture, skirtame Lietuvos valstybingumo atstatymo 30-mečiui, dalyviams reikėjo atsakyti į klausimus apie Sąjūdžio pirmojo suvažiavimo, Lietuvos Konstitucijos priėmimo ir Baltijos kelio datas, reikėjo žinoti, kiek deputatų susilaikė balsuojant už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kas antras po V. Landsbergio pasirašė 1990 m. Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kiek partizanų vadų – signatarų pasirašė 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaraciją. Atsakymus į šiuos klausimus nesunkiai pateikė klausytojai, aktyviai dalyvavę MČTAU projektuose, skirtuose Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios signatarų palikimui studijuoti.

Antrojo turo klausimai

Trečiajame ture buvo pateikti klausimai apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą: kas buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku, kiek 1918 m. Vasario 16 d. Akto signatarų yra gimę Sūduvoje ir Žemaitijoje, kaip vadinasi ąžuolynas, pradėtas sodinti 1988 m. J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, koks svarbiausias 1920–1922 m. veikusio Steigiamojo Seimo priimtas dokumentas ir kt. Po trečiojo turo už tiksliausius atsakymus Seimo lankytojų centras apdovanojo Kultūros fakulteto komandą „Kultūros lempos“.

Trečiojo turo klausimai

Ketvirtajame ture buvo patikrintos žinios apie šalies aktualijas: kokie yra Lietuvos objektai, įrašyti į UNESCO materialaus paveldo sąrašą, kokie yra gražiausi Lietuvos piliakalniai, valstybės saugomi šalies senamiesčiai, kokie televizoriai buvo gaminami sovietmečiu Kaune ir kt.

Ketvirtojo turo klausimai

Penktajame ture irgi buvo tikrinamas MČTAU klausytojų išprusimas: kiek teisėjų Konstiticiniame teisme, kas pastatė Joniškėlyje dvaro rūmus, bažnyčią ir ligoninę, kokio gynybinio/architektūrinio stiliaus pilims priskiriama Biržų pilis, kaip vadinosi P. K. Bžostovskio dvare įkurta valstiečių savivaldos bendruomenė ir kt.

Penktojo turo klausimai

Surinkusi 42,5 taškų protų mūšį laimėjo Kultūros fakulteto komanda „Kultūros lempos“, antroji vieta atiteko to paties fakulteto komandai „Spalgenos“ (40,5 taško), o trečioji – MČTAU rektorato komandai „Senatoriai“ (35 taškai).

 

Prie renginio sėkmės daug prisidėjo ir jo organizatorės: prorektorė Aldona Rėksnienė ir rektorės padėjėja Vida Jarašiūnienė.

Protų mūšis įrodė, kad MČTAU senjorai neveltui semiasi žinių dvylikoje fakultetų, kad jie yra sumanūs, kūrybiški ir nepavaldūs amžiaus grimasoms. Su tokia pakilia nuotaika pasitinkame garbingą MČTAU 25-metį!

MČTAU inf.

Organizatorių nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook