Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitete kaupiami ir tvarkomi klausytojų asmens duomenys, todėl juos tvarkant būtina laikytis duomenų apsaugos reikalavimų, kuriuos kelia jau pusantrų metų Lietuvoje galiojantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Asmens duomenų ir privatumo apsauga svarbi ir kiekvienam žmogui, todėl būtina išmanyti savo teises šioje srityje ir gebėti jas apginti. Tuo tikslu vasario 14 dieną universitete surengtas asmens duomenų apsaugos seminaras, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. Seminare dalyvavo rektorato nariai, fakultetų dekanai, seniūnai, klausytojai, atsakingi už asmens duomenų tvarkymą.

Seminaras surengtas įgyvendinant europinį projektą SolPriPa, kurio tikslas – didinti žmonių informuotumą apie privatumo ir asmens duomenų apsaugą bei suteikti žinių apie piliečių teises ir pareigas šioje srityje. Renginį vedė asmens duomenų apsaugos profesionalai: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Skinulytė ir Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto docentė dr. Rūta Lazauskaitė.

Prelegentės išaiškino asmens duomenų sąvoką, paaiškino, kas laikoma asmens duomenimis – tai vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris, nuotraukos, balso, vaizdo įrašai ir kiti duomenys apie asmenį, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę. Buvo išaiškinta, kad asmens duomenimis nelaikoma įvairi statistinė informacija, mirusių asmenų duomenys. Susipažinome su asmens duomenų tvarkymo principais, asmens duomenų saugojimo terminais, teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindais. Žinotina, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi esant mūsų sutikimui, esant darbo ar autorinei sutarčiai, esant teisinei prievolei teikti mūsų duomenis Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankui, taip pat tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas (pvz., stebėjimas vaizdo kameromis prekybos centruose ar keliuose).

Asmens duomenų apsauga ypač svarbi vyresnio amžiaus žmonėms, todėl viena iš SolPriPa projekto tikslinių grupių yra senjorai, kurie darosi vis aktyvesni technologijų vartotojai, ir jiems svarbu susipažinti su galimomis grėsmėmis bei sužinoti, kaip jų išvengti ir nuo jų apsisaugoti. Prelegentės įspėjo nebūti patikliems, atidžiai skaityti įvairias anketas, sutartis ir nesidalinti savo asmens duomenimis, kai tai nėra būtina, nepatikėti savo duomenų telefoniniams sukčiams, apgaulingoms interneto svetainėms, sunaikinti dokumentus prieš juos išmetant.

Žinotina, kad kiekvienas turime teisę nemokamai susipažinti su savo duomenimis, kuriuos tvarko vienas ar kitas duomenų valdytojas (bankas, savivaldybė, gydymo įstaiga). Taip pat turime teisę reikalauti pakeisti, perkelti ar ištrinti asmens duomenis, o įtardami pažeidimą, galime rašyti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Lietuvos piliečiai vis drąsiau, aktyviau gina savo teises duomenų apsaugos srityje: 2017 m. Inspekcijoje buvo gauta 480 skundų, 2018 m. – 859, 2019 m. – 879. Galima skųstis dėl asmens duomenų atskleidimo, rinkimo, duomenų tvarkymo internete, tiesioginės rinkodaros, vaizdo stebėjimo ir kitų asmens duomenų apsaugos pažeidimų. Daugiau informacijos apie skundų pateikimą: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas.

Kai kuriais atvejais – įtarus asmens tapatybės vagystę, neteisėtą prisijungimą prie e.banko paskyros ir pan. reikia kreiptis į policijos įstaigą. Ginant savo privatumą kartais tenka kreiptis į žurnalistų etikos inspektorių ar į teismą.

MČTAU klausytojai gali būti ramūs – pertekliniai duomenys universitete nėra renkami. Pildant anketą prašoma nurodyti vardą ir pavardę, kurie reikalingi išrašant klausytojo pažymėjimą. Prašoma nurodyti amžių, išsilavinimą, profesiją, nes šie duomenys reikalingi kryptingai planuojant užsiėmimų turinį, o kontaktai reikalingi, kad būtų galima kiekvienam pranešti naujausią informaciją apie mokymo procesą. Nei asmens kodas, nei specialios kategorijos asmens duomenys (pvz., politinės pažiūros, išpažįstama religija, sveikatos būklė ir pan.) nerenkami. MČTAU interneto svetainėje skelbiamos veiklos organizatorių nuotraukos bei kontaktai, bet šie duomenys, kaip patikino ir seminaro pranešėjos, yra darbinė informacija, užtikrinanti viešąjį interesą ir padedanti sėkmingai organizuoti mokymo procesą.

Visa apie MČTAU klausytojus surinkta informacija yra atsakingai tvarkoma ir saugoma pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Jadvyga Miniotaitė

Daugiau skaitykite savaitraštyje „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga".

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 27 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA