Viename iš 12-kos fakultetų

Vasario 11 dienos popietę penkiolika Užsienio kalbų fakulteto „germanistų“ praleido Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje esančioje Austrų literatūros skaitykloje. Čia prasidėjo bendras Austrų literatūros skaityklos ir MČTAU Užsienio kalbų fakulteto projektas „Vokiškai apie Austriją“.

Projektas bus vykdomas iki šių metų pabaigos. Kartą per mėnesį vyksiančių užsiėmimų metu vokiečių kalbos besimokantys Užsienio kalbų fakulteto klausytojai turės galimybę pagilinti savo kalbinius įgūdžius, išsamiau susipažinti su Austrija, jos įžymybėmis, kultūra ir tradicijomis, dalyvauti kituose skaityklos organizuojamuose renginiuose, pavyzdžiui, susitikimuose su Austrijos rašytojais, menininkais, naudotis kitomis skaityklos teikiamomis paslaugomis.

Projekto iniciatorė Austrų literatūros skaityklos darbuotoja Karmela Rudaitienė supažindino senjorų grupę su projekto tikslais ir pakvietė Užsienio kalbų fakulteto dekanę Danutę Šukienę ir dėstytojas Astą Beniulienę bei Viktoriją Jakulienę prisidėti įgyvendinant projektą ir jį pritaikant senjorų mokymuisi.

Džiaugiamės naujomis prasmingo bendradarbiavimo ir senjorų mokymosi galimybėmis.

Danutė Šukienė, Užsienio kalbų fakulteto dekanė