MČTAU 25-eri

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas savo 25-erių metų veikla siekia sukurti Lietuvoje visoms amžiaus grupėms palankią visuomenę, kuri leistų vyresnio amžiaus žmonėms išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais, stiprinti kartų solidarumą, geriau suprasti ir spręsti senėjimo problemas. MČTAU siekia sutelkti tolerantiškas organizacijas bei asmenis bendrai veiklai už vyresnio amžiaus žmonių teisę į orų gyvenimą, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Siekdamas šių tikslų Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, atstovaujamas rektorės dr. Zitos Žebrauskienės, 2020 m. sausio 14 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos vyresniojo amžiaus žmonių asociacija (Lietuvos EURAG), atstovaujama asociacijos prezidento Povilo Butkaus. Sutartyje numatyta bendradarbiauti ir plėtoti abiejų institucijų veiklą, konsultuotis ir viena kitą remti, sprendžiant aktualias socialinės apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų sričių problemas.

Bendradarbiaudami, dalyvaudami bendruose renginiuose MČTAU ir EURAG aptars bei nagrinės Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinės ir sveikatos apsaugos, sveikos gyvensenos, užimtumo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų tobulinimo bei kitas problemas ir kartu dalyvaus jų įgyvendinimo priemonėse. Kartu bus sprendžiami kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų mokymosi ir kultūrinio gyvenimo klausimai bei rengiami pasiūlymai ir priemonės jiems įgyvendinti. MČTAU ir EURAG kartu teiks valdžios institucijoms pasiūlymus, kaip geriau išspręsti Lietuvos pagyvenusiems žmonėms svarbius socialinės apsaugos, kultūros, švietimo ir kitų sričių klausimus.

MČTAU inf.

2020 01 15 1

Nuotr. (iš kairės): EURAG viceprezidentė prof. Manefa Miškinienė, prezidentas Povilas Butkus ir MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis