Žmonės ir darbai, kuriais didžiuojamės

Izabelė Janina Bražiūnienė, MČTAU Meninio ugdymo fakulteto dekanė, sausio 2 d. švenčia garbingą 75-mečio jubiliejų. MČTAU bendruomenė nuoširdžiai sveikina jubiliatę linkėdama ilgo, šviesaus gyvenimo ir dainos lydimo kūrybos kelio.

Visi, kurie į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą atėjo norėdami ne tik įgyti žinių, bet ir išreikšti save daina, šokiu, vaidyba ar deklamavimu, be galo dėkingi Izabelei Janinai Bražiūnienei, kuri ėmėsi iniciatyvos burti universitete meno kolektyvus. Iki tol meninę gyslelę turintys senjorai tenkinosi dainavimu moterų chore „Varsa“. Viskas pasikeitė, į universitetą atėjus dainos entuziastei, puikiai organizatorei Izabelei Janinai Bražiūnienei, kurią esame įpratę vadinti tiesiog Izabele.

Kaip gimė Meninės saviraiškos fakultetas

Pradžioje buvo žodis – senjorų vaidybos studija, suburta 2015 metų sausio 19 d. Per kelis mėnesius pastatyta režisieriaus Kęstučio Česnaičio pjesė-mitas „Miestas“, kurio premjera dienos šviesą išvydo tų pačių metų gegužės 5-ąją, Almanacho, skirto MČTAU 20-mečiui, pristatymo dieną.

Po sėkmingo vaidybos studijos pasirodymo Izabelė pasiūlė steigti Meninės saviraiškos fakultetą. Fakulteto gimtadienis – 2015 metų rugpjūčio 10 diena. Izabelė tapo naujojo fakulteto, kurio tikslas – lavinti kūrybingumą, ugdyti savo pomėgius bei talentus – dekane.

Peržiūrėjusi šimtus klausytojų anketų, naujoji dekanė skambino jiems ir kvietė dalyvauti meninės saviraiškos veikloje. Pamažu vizija tapo realybe: fakultete susikūrė penki meno kolektyvai – vaidybos studija „Mistika“, vokalinis ansamblis „Ave Musica“, skaitovų grupė, šokių studija ir romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“.

Pagyvėjo universiteto gyvenimas – kolektyvų dalyviai kartu su vadovais, pasišventusiais aukoti savo žinias ir laiką, nuoširdžiai dirbo ir tobulino savo meninius sugebėjimus, ugdė turimus meninius įdūdžius.

Koncertinė veikla

Meno kolektyvai pradėjo koncertuoti ne tik MČTAU renginiuose, bet ir miesto visuomenei, vis drąsiau dalyvavo respublikiniuose konkursuose. Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ (vadovė – prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė) garsino universitetą įvairiuose miesto ir respublikiniuose renginiuose, tapo laureatais tarptautiniame mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“. Koncertuojanti šokių grupė „Nonna Dance“ (vadovė – Valerija Stričkienė) per ketverius metus dalyvavo aštuoniuose respublikiniuose ir septyniuose tarptautiniuose šokių festivaliuose – konkursuose, visuose pelnė laureatų vardus ir apdovanojimus. Vėliau įkurta šokių studija, apimanti tris šokių grupes – koncertuojančiąją ir dvi paruošiamąsias. Šokių studija – dviejų respublikinių senjorų šokių festivalių (2017 m. ir 2019 m.) iniciatorė ir organizatorė.

Per ketverius Meninės saviraiškos fakulteto gyvavimo metus, vadovaujant I. Bražiūnienei, surengta net 155 dainininkų, šokėjų, skaitovų koncertai ir pasirodymai!

Visa širdis – ansambliui „Romantikai“

2019–2020 mokslo metais du fakulteto kolektyvai – vokalinis ansamblis „Ave Musica“ ir Šokių studija – užsiaugino sparnus ir tapo savarankiškais MČTAU meno kolektyvais, o Meninės saviraiškos fakultetas pervadintas Meninio ugdymo fakultetu, sustiprinant dėmesį meninių įgūdžių ir gebėjimų ugdymui.

Meninio ugdymo fakultete liko skaitovų grupė, vaidybos studija ir mylimiausias Izabelės vadovaujamas kolektyvas – romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“. Ansamblio vadovė subūrė širdžiai mielų dainų – romansų – mylėtojus. Pasimokę ansamblinio dainavimo subtilybių, suderinę balsus, „Romantikai“ ėmėsi teminių programų, pradėjo koncertuoti MČTAU renginiuose. Izabelės sceninės patirties, iniciatyvos ir kūrybinio entuziazmo dėka gimė tokios programos, kaip „Nepriklausomybės kovų ir partizanų dainos“, „Legendinės atgimimo dainos“, „Karinės istorinės dainos“, „Patriotinės dainos“, „Advento žvakių šviesoje“, „Laiškai mamai“, „Užgavėnių linksmybės“ ir daugelis kitų. „Romantikai“ puoselėja gražią tradiciją – kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį susirenka į „Pasidainavimus“, kuriuose laukiami visi MČTAU senjorai.

Kol dainuoju – gyvenu

Ateidama į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą I. Bražiūnienė atsinešė turtingą dainavimo, programų rengimo, renginių organizavimo patirtį ir mielai šia patirtimi dalijasi su universiteto bendruomene. Daina Izabelę lydėjo nuo pat vaikystės. „Vaikystėje giminės suėjimuose dainavau su mama, pritariant tėvo armonikai ir dėdės smuikui, šokau mokyklos tautinių šokių būrelyje, dainavau chore. Studijuodama ir vėliau, jau dirbdama, aktyviai dalyvavau Kauno politechnikos instituto dainų ir šokių ansamblyje „Nemunas“, Kauno Žemprojekto tautinių šokių kolektyve „Rasa“, – prisiminimais dalijasi Izabelė. Sceninės kultūros, dainavimo, programų parengimo ir pristatymo, renginių organizavimo I. Bražiūnienė mokėsi iš nusipelniusių chorvedžių A. Buzio, R. Varno, B. Mačikėno, R. Tilviko, R. Maleckaitės, L. Abariaus, choreografų ir meno vadovų R. Tamučio, A. Kondratavičiaus, V. Buterlevičiaus. 1985 metais Izabelė Bražiūnienė apdovanota Kultūros žymūno ženklu. Izabelė ilgus metus dainavo Vilniaus kameriniame chore „Sodžius“, tebedainuoja Vilniaus uteniškių kraštiečių chore „Indraja“.

Izabelė dainuoja ir MČTAU ansamblyje „Ave Musica“, o Izabelės ir ansamblio dalyvio Algimanto Špoko vokalinis duetas ne tik pradžiugina kolegų širdis, bet ir pelnė pirmąją vietą solistų kategorijoje tarptautiniame meno festivalyje „Paribio daina“ (2018 m.).

„Dainos – mano didžiausias turtas, kol dainuoju, jaučiu, kad gyvenu“, – sako Izabelė. Dėkojame Izabelei už jos neįkainojamą indėlį ugdant MČTAU senjorų meninius įgūdžius ir gebėjimus, už koncertinės veiklos organizavimą, už šventiškos nuotaikos kūrimą mūsų bendruomenės gyvenime, už nuoširdumą ir bendravimo šilumą.

Miela Izabele, linkime Jums neišsenkančių kūrybinių idėjų ir įkvėpimo, bendraminčių palaikymo, asmeninės laimės ir sveikatos. Tegul Jūsų gyvenimo paveikslas sušvyti dar sodresnėmis, brandesnėmis ir linksmesnėmis spalvomis! Tegul daina skraidina Jus ant savo sparnų! Tesaugo Jus Aukščiausiojo globa ir palaima. Būkite visų mylima ir gerbiama taip, kaip mylite kitus!

Neužrakinkit salės durų – aš sugrįšiu
Ir scenoje tuščioj girdėsiu plojimus.
Sparnuotu angelu dainoj pakilsiu,
Nes kol dainuoju – šioj žemėj gyvenu...

Neužrakinkit niekad salės durų.
Nes raktų aš nuo jų nebeturiu.
Aš Jums gyvenimą kasdien aukoju,
Nes kol dainuoju – šioj žemėj gyvenu...

MČTAU bendruomenė

MČTAU archyvo nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

KVIEČIAME Į MČTAU 25-MEČIUI SKIRTUS RENGINIUS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE.