Reportažas iš auditorijos

Baigiantis 2019-iesiems, kuriuos Kultūros ministerija paskelbė Juozo Tumo-Vaižganto metais jo 150-ųjų gimimo metinių minėjimo proga, Literatūros fakulteto klausytojai susirinko dar kartą pasikalbėti apie šią išskirtinę asmenybę, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėją, lietuvių prozos klasiką, kritiką ir literatūros istoriką.

Užsiėmimo-diskusijos tema: „Kuo Juozo Tumo-Vaižganto kūryba aktuali šiandien“.

Pasisakančių buvo. Ir buvo nemažai. Filomena Marčiulionienė pasidalijo įspūdžiais apie Vaižganto kūrybos deimančiukus: „Vyžuota, lopyta mano Lietuvėlė, bet mano“. Leopoldas Stanevičius papasakojo, kaip J. Tumas-Vaižgantas ugdė Lietuvos inteligentiją, rūpinosi lietuvių kalbos ir mentaliteto išsaugojimu, kas aktualu ir šiandien (L. Stanevičiaus pranešimas). Vilija Jurėnienė prisiminė, kaip kaimynė studentė, grįžusi iš Kauno, dalinosi įspūdžiais apie Vaižganto laidotuves: „Buvo minios žmonių – kunigai, valdininkai, žydai, paprasti žmonės – visas Kaunas“. Pranešėja pasidalijo savo įspūdžiais apie Vaižganto kūrinį „Dėdės ir dėdienės“. Šią knygą ji skaitė jaunystėje ir dar kartą perskaitė neseniai – po 75-erių metų. Koks didžiulis skirtumas! Diena ir naktis, tiksliau – atvirkščiai. Suprantama, jaunystėje dažniausiai seki tik siužetą, o kai skaitai daug patyrus, vaizduotė nevalingai sufleruoja atsakymus į klausimus: kas, kur, kada, kodėl ir kaip? Vigilija Adomavičienė atskleidė „Dėdžių ir dėdienių“ aktualumą“ nūdienos gyvenime (V. Adomavičienės pranešimas). Romualdas Šimkūnas papasakojo apie Vaižganto gimtinę – Milašiūnus. Mūsų klausytojų diskusijos parodė, koks artimas mums Vaižgantas...

Ir sklandė virš mūsų jo dvasia... Ragino įgarsinti visiems sutiktiems jo principus:

Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau – jos vergas, dėl jos metų metais nebematęs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas ,kas jį įgaliojo man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas.

Literatūros fakulteto inf.

Nuotr. Kristinos Danutės Sadauskienės

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!